Solcellsguide - Svea Solar

Vad kostar solceller?

SOLCELLSGUIDE

Vad kostar solceller?

Det är flera faktorer som avgör vad slutpriset för din solanläggning blir. Bland annat de här: 

• Antal solpaneler

• Vilken modell du väljer

• Takmaterial

• Ställningsbygge

• Övrig hårdvara som växelriktare

• Tillägg som batteri och laddbox

I det här räkneexemplet för en genomsnittlig solanläggning anger vi därför också ett prisspann. Har du optimala förutsättningar kan du vänta dig en kostnad i den undre delen av spannet. Har du mer besvärliga förhållanden kan en slutsumma i det övre delen av spannet vara mer sannolik.

Prisexempel, solceller på villa med takpannor eller plåttak:

• Antal paneler: 23

• Typ av paneler: Design

• Installerad effekt: 9,2 kWp

• Grönt ROT-avdrag: 31 111

Pris: 182 709 kronor efter grönt ROT-avdrag (2022 års nivå)

Prisspann beroende på dina individuella förutsättningar: 170 000 – 200 000 kronor

Om du har ett tak med papp som täckmaterial är det en hel del extrajobb för installatörerna. Enligt samma förutsättningar som ovan kan du då räkna med en kostnad på uppåt 240 000 kronor.

Det bästa sättet att få en prisuppskattning för ditt hus är att fylla i vår solcellskalkylator. Om du efter det anmäler intresse för en solcellsanläggning kommer du att få en mer detaljerad bild i följande steg i planeringen.

Skattereduktion för grön teknik

Du som installerar solceller, batteri och laddbox kan göra en skattereduktion för grön teknik.

För solcellssystem täcks kostnaderna för material och arbete med 20 procent och för batterier och laddboxar täcks kostnaderna för material och arbete med 50 procent.

Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du betalat under året och om du gjort andra avdrag.

Skattereduktionen gäller den aktuella bostaden och behöver vara gjord i ditt eller dina föräldrars namn. Installationen behöver avse ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen, eller byggnad under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen, och som vid färdigställande ska vara ett småhus eller ägarlägenhet.

Vad kostar solceller per kvadratmeter?

Storleken på solpaneler varierar, men de flesta är mellan 1–1,1 meter breda och mellan 1,7–1,8 meter långa.  
Hur mycket dina solceller kostar per kvadratmeter beror på vilken typ av solceller du väljer att installera. Vi på Svea Solar erbjuder solcellssystemen Essential, Design och Pro. Du kan läsa mer om alla våra olika solcellspaket här.

I räkneexemplet ovan blir priset per kvadratmeter mellan 3 900 kronor och 4 700 kronor, installerat och klart med alla komponenter inräknat. Det är däremot viktigt att veta att det är just räkneexempel. Alla hus har olika förutsättningar och våra solcellsexperter hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt tak.

När du beställer solceller från Svea Solar så görs först en utförlig beräkning av kostnaden per kvadratmeter med det solcellspaket ni väljer och installation ingår i priset. Vi bokar en tid som passar dig, sedan kommer våra utbildade installatörer och installerar solcellerna åt dig. Om du har frågor innan eller efter installationen är det bara att vända sig oss så hjälper vi dig!

Men för en så korrekt beräkning som möjligt såhär i förhand - testa vår solcellskalkylator.

Solceller per kilowatt

Ett bra sätt att mäta hur mycket solenergi du får för pengarna är att ta totalkostnaden för din anläggning och sedan dela det med hur många installerade kilowatt peak (kWp) din solanläggning har.

I räkneexemplet ovan blir kostnaden per installerad kilowatt mellan 18 400 kronor och 21 700 kronor. 

Återbetalningsstid

Återbetalningstid på solceller är tiden det tar för dig att gå plus på din ursprungliga investering. Enkelt förklarat så investerar du pengar i solceller vid själva installationen. Men eftersom de löpande kostnaderna för produktion av egen solel är gratis till skillnad från att köpa el från elnätet så sparar du pengar varje månad.

Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer; hur stor din anläggning är, hur elpriserna ser ut, hur mycket du producerar, om du säljer din överskottsel och om du utnyttjar skattereduktionen för grön teknik för att sänka den initiala investeringskostnaden. I regel har större solcellsanläggningar kortare återbetalningstid.

I det exempel som vi använder ovan, med 23 paneler och en installerad effekt på 9,2 kWp är återbetalningstiden 8,5 år. Det innebär en besparing per år mellan 19 500 kronor och 24 500 kronor.

Nyfiken på att veta hur lång återbetalningstiden skulle vara för dig om du investerar i solceller? Med hjälp av vår solcellskalkylator kan du få en uppskattning av hur mycket pengar du sparar varje år, och din uppskattade återbetalningstid. Testa solcellskalkylatorn här.

Prisutveckling på solceller

De senaste decennierna har solceller utvecklats fort. Den tekniska utvecklingen av solpaneler och den förstärkta produktionskapaciteten har gjort solceller både billigare och effektivare.

Mellan 2008–2015 sjönk priset på solceller med närmre 80 % enligt Energimyndigheten. Sedan dess har priserna legat på en relativt stabil nivå. Men andra faktorer, så som skattereduktionen för grön teknik och möjligheten till att sälja sitt elöverskott, har gjort solcellsinstallationer än mer prisvärda idag.

Marknaden för solceller har utvecklats mycket, men de senaste årens stagnering av prisutvecklingen gör att det inte är lönsamt att vänta med att installera solceller i hopp om att priserna ska sjunka ytterligare. Faktum är att dagens solceller har kommit så pass långt i utvecklingen så att du kommer kunna spara mer pengar på att producera din egen solel jämfört med den eventuella prisskillnaden du kan förvänta dig om några år.

Att allt fler svenskar väljer att installera solceller märks tydligt på solcellsmarknaden. 2010 låg den totala installerade solcellskapaciteten i Sverige på 10,71 MW och motsvarande siffra 2019 var 713,87 MW. 2019 fanns det 43 944 solcellssystem i landet vilket är en ökning med 73 % jämfört med året innan. 

Redan vid slutet av 2021 var siffran drygt 92 000 anläggningar.

Prisutveckling på solceller - Svea SolarKälla: IEA-PVPS National Survey Report on PV power applications in Sweden 20201