Solcellsbidrag 2023 – så funkar skattereduktionen för grön teknik

Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget, eller avdraget för grön teknik, höjts för dig som installerar solceller till 20 procent. Här kan du läsa om vad skattereduktionen för grön teknik innebär för dig som vill installera solceller.


Vad är det gröna avdraget för solceller? 
Solenergi är en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det gröna avdraget, eller ”Skattereduktionen för grön teknik” som det heter, är ett skatteavdrag som ska stimulera att privatpersoner installerar solceller genom att göra det mer fördelaktigt ekonomiskt.

Vad är skillnaden mot det gröna avdraget för 2022?
I det förslag som trädde i kraft 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. Till 2023 höjdes avdraget med fem procentenheter till 20 procent. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Hur fungerar det nya solcellsbidraget? 
Det nya gröna avdraget utgår ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.

Hur stort är det gröna avdraget i praktiken?
Skatteverket utgår ifrån en schablon där material och arbete ses som 97 procent av totalkostnaden för en installation. Det innebär att avdraget på 20 procent räknas på 97 procent av kostnaden. Låter det krångligt? Ett enklare sätt att räkna är att skatteavdraget blir 19,4 procent av totalkostnaden.

Vad gäller för laddbox och batteri?
Det gröna skatteavdraget för laddbox och batterier är ännu mer generöst än för solceller. Där kan du dra av hela 50 procent av kostnaden för material och laddbox. 

Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?
Nej. Enligt Skatteverket gäller skattereduktionen för grön teknik bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen. Du kan få avdrag för grön teknik i alla fall, men då enbart på arbetskostnaden.

Kan jag få skattereduktion om jag bygger ett nytt hus med solceller?
Ja, enligt Skatteverket kan du använda avdraget om byggnaden ägs av dig och som när den är färdigställd räknas som småhus eller ägarlägenhet.

Ok, hur går jag vidare och får ett förslag på solcellsanläggning?
Räkna på ditt taks förutsättningar i vår solcellskalkylator och få ett förslag direkt!

Läs mer om grön teknik på Skatteverkets hemsida