Solcellsbidrag 2024 – så funkar skattereduktionen för grön teknik

Solcellsbidrag 2024 – så funkar skattereduktionen för grön teknik

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunnat ansöka om i samband med en installation av grön teknik. Skattereduktionen innefattar solcellssystem, batterier, och laddningsstationer till eldrivna fordon.

Med skattereduktionen för solceller och grön teknik kan du dra av upp 20 procent av kostnaden för solceller och 50 procent av kostnaden för batteri och laddbox. Läs mer om vad det gröna avdraget innebär för dig.

Detta täcker skattereduktionen

Skattereduktionen för grön teknik innefattar solcellssystem, system för lagring av egenproducerad energi, och laddningspunkter för elfordon. För solcelssystem täcks kostnaderna för material och arbete med 15%, och för batterier och laddboxar täcks kostnaderna för material och arbete med 50%.

Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du betalat under året och om du gjort andra avdrag.

Vad är det gröna avdraget för solceller?

Solenergi är en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det gröna avdraget, eller ”Skattereduktionen för grön teknik” som det heter, är ett skatteavdrag som ska stimulera att privatpersoner installerar solceller genom att göra det mer fördelaktigt ekonomiskt.

Hur dras det gröna avdraget av?

Skatteavdraget för grön teknik utgår ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.

Hur stort är solcellsbidraget 2024?

Skatteverket utgår ifrån en schablon där material och arbete ses som 97 procent av totalkostnaden för en installation. Det innebär att avdraget på 20 procent räknas på 97 procent av kostnaden. Låter det krångligt? Ett enklare sätt att räkna är att skatteavdraget blir 19,4 procent av totalkostnaden.

Vem kan ta del av skattereduktionen?

Det nya upplägget gäller för den aktuella bostaden och behöver vara gjord i ditt eller dina föräldrars namn. Installationen behöver avse ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen, eller byggnad under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen, och som vid färdigställande ska vara ett småhus eller ägarlägenhet.

När höjdes det gröna avdraget?

Vid årsskiftet 2022–2023 höjdes avdraget för grön teknik från 15 procent till 20 procent för installation av solceller.


Vad gäller för laddbox och batteri?

Det gröna skatteavdraget för laddbox och batterier är ännu mer generöst än för solceller. Där kan du dra av hela 50 procent av kostnaden för material och laddbox. För batterier som uteslutande lagrar din egenproducerade solenergi kan du få ett avdrag på upp till 50 procent av kostnaden för material och installation. Vi hjälper våra kunder att söka i de fall det är aktuellt, men beslutet är alltid upp till Skatteverket. 


Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?

Nej. Enligt Skatteverket gäller skattereduktionen för grön teknik bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen. Du kan få avdrag för grön teknik i alla fall, men då enbart på arbetskostnaden.


Kan jag få skattereduktion om jag bygger ett nytt hus med solceller?

Ja, enligt Skatteverket kan du använda avdraget om byggnaden ägs av dig och som när den är färdigställd räknas som småhus eller ägarlägenhet.

Kan jag få skatteavdrag om jag enbart köper batteri?

Nej. Enligt Skatteverkets regler kan du bara få skatteavdrag om batteriet syftar till att uteslutande lagra egenproducerad, förnybar el. Det innebär att du inte kan få avdrag för enbart batteri om det inte också är eller ska kopplas till en solcellsanläggning.

Vad hände med det statliga investeringsstödet för solceller?

Tidigare fanns det ett statligt bidrag, eller investeringsstöd för solceller, som både företag och privatpersoner kunde ansöka om. Länsstyrelsen var ansvariga för handläggningen och tog beslut om vilka som var berättigade investeringsstödet.

Bidraget var fördelat på Sveriges alla län och gällde så länge de avsatta pengarna från staten räckte. I och med den ökade efterfrågan av solceller var det ofta kö och man kunde inte alltid räkna med att få ett solcellsbidrag samma år som man skickade in sin ansökan. Det tidigare solcellsstödet var på max 20% av installationen och kunde inte kombineras med andra avdrag, såsom till exempel ROT-avdraget.


Ok, hur går jag vidare och får ett förslag på solcellsanläggning?

Räkna på ditt taks förutsättningar i vår solcellskalkylator och få ett förslag direkt!