Våra helhetslösningar

Det finns flera sätt att investera i förnybar energi från solen. Hur ser ditt behov ut?

Arrendera ut mark till solcellspark

Har du oanvänd mark? Om den är lämplig för solenergi kan du arrendera ut och få en hållbar inkomstkälla.

Bygg en solcellspark med oss

Vi är ledande inom utveckling och byggande av solparker i Europa och äger hela processen själva.

Köp el från en av våra solcellsparker

Teckna avtal om förnybar el från våra solparker – samtidigt som du bidrar till byggandet av nya.

Sjöbo SolparkInstallation Sjöbo Solpark

Några av våra lyckade projekt

Vi genomför storskaliga solparksprojekt som ger bra avkastning och tar hänsyn till varje områdes unika förutsättningar. Här är ett urval.

Installation Komatsu UmeåInstallation Komatsu Umeå

Vanliga frågor och svar

FAQ

Varför ska jag investera i solkraft?

Hur investerar jag i en solcellspark?

Vem kan investera i en solcellspark?

Kan Svea Solar arrendera mark för att i egen regi bygga och driva en solcellspark?

Vilka fördelar för miljön finns det med solcellsparker?

Vilka förutsättningar gynnar en solcellspark?

Hur kommer den genererade elen att gynna grannskapet?

I närheten av väg eller flygplats, kommer trafiken att påverkas av bländande effekt från reflekterat solljus från panelerna?

Vilka steg ingår i processen för en solcellspark?