Våra helhetslösningar

Det finns flera sätt att investera i förnybar energi från solen. Hur ser ditt behov ut?

Arrendera ut mark till solcellspark

Har du oanvänd mark? Om den är lämplig för solenergi kan du arrendera ut och få en hållbar inkomstkälla.

Bygg en solcellspark med oss

Vi är ledande inom utveckling och byggande av solparker i Europa och äger hela processen själva.

Köp el från en av våra solcellsparker

Teckna avtal om förnybar el från våra solparker – samtidigt som du bidrar till byggandet av nya.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar våra solparksexperter dig

Sjöbo SolparkInstallation Sjöbo Solpark

Några av våra lyckade projekt

Vi genomför storskaliga solparksprojekt som ger bra avkastning och tar hänsyn till varje områdes unika förutsättningar. Här är ett urval.

Sjöbo Solpark

18 MW
Tillsammans med Sparbanken Skåne och privata investerare har Svea Solar uppfört en av Sveriges största solparker, som producerar el motsvarande 3 000 villahushåll.

Solpanelerna skapar sitt eget ekosystem, där betande får håller skuggande gräs borta och i sin tur erbjuds skydd mot regn och blåst. 

Sedan solparken anlades har markägaren märkt hur marken binder fukten bättre och en biologisk inventering visar på större artrikedom.

Sparbanken Skåne Solar park - Svea Solar

Komatsu – Umeå

3,2 MW
Komatsu solpark är en av Nordens största med över 7 000 solpaneler som täcker 19 000 kvadratmeter.

Det är ännu mer imponerande med tanke på att solparken inte anlagts på marken – utan på ett tak.

Norra Sverige är utmärkt för solproduktion, med hög instrålning utan att det blir för varmt, vilket kan minska effekten på solpanelerna.

Solpaneler på Komatsu industritak - Svea Solar

Solinavium – Göteborg

5,5 MW
Den halvmåneformade solparken i förser ungefär tusen hushåll med grön el och är anlagd på industrimark i nordöstra Göteborg.

Ny solcellsteknik gör att Solinavium producerar mer energi på samma yta som motsvarande parker i Västsverige.

Namnet Solinavium sattes enligt gammal tradition via en tävling där göteborgarna själva kunde komma in med förslag.

Installation Komatsu UmeåInstallation Komatsu Umeå

Vanliga frågor och svar

FAQ

Varför ska jag investera i solkraft?

Hur investerar jag i en solcellspark?

Vem kan investera i en solcellspark?

Kan Svea Solar arrendera mark för att i egen regi bygga och driva en solcellspark?

Vilka fördelar för miljön finns det med solcellsparker?

Vilka förutsättningar gynnar en solcellspark?

Hur kommer den genererade elen att gynna grannskapet?

I närheten av väg eller flygplats, kommer trafiken att påverkas av bländande effekt från reflekterat solljus från panelerna?

Vilka steg ingår i processen för en solcellspark?