Fördelarna med att arrendera ut mark för solenergi

Hållbar investering

Med solpaneler på din mark får du en grön inkomstkälla med potentiell avkastning i 40 år.

Maximal avkastning

Förvandla markområden med lågt nyttovärde till intäktskällor som bidrar till omställningen mot förnybar energi.

Förvandla och förädla

Solpaneler kan bidra till att binda markfukt och skydda betesdjur från väder och vind – samtidigt som de gynnar biologisk mångfald.

Är din mark lämplig för solenergi?

Har du mark som uppfyller dessa kriterier? Hör av dig till oss.

 • 5 hektar +

  Vi kan anlägga solpark på fem hektar sammanhängande mark och uppåt.

 • Bra solläge

  God solinstrålning är en förutsättning för en optimerad solpark.

 • Rätt yta

  Platt, jämn och torr markyta ger bäst förutsättningar för storskalig solenergi.

 • Rätt elinfrastruktur

  För att projektet ska bli lönsamt krävs närhet till elanslutning.

Underhåll Skåne Solar park - Svea Solar

Välj Sveriges ledande solenergibolag som partner

Svea Solar har lång erfarenhet av att bygga, förvalta och utveckla lösningar för solenergi. Som den ledande utvecklaren i Sverige vet vi vad som krävs för ett lyckat projekt. Vår vision är att med hjälp av solens kraft leda utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Här för att stanna

Som markägare tar du beslut med många års framförhållning. Svea Solar står stadigt med starka finansiärer och partnerföretag som delar vår vision.

Vi äger hela processen

Vi projekterar, bygger och driver våra egna storskaliga solcellsprojekt. Det har även gjort oss till experter på att bygga åt andra.

Växter och djur frodas i solparken

En solpark kan inte bara gynna det liv människan placerat där, utan även de vilda djur och växter som frodas. Biologer som undersökte markområdet i Sjöbo solpark före och efter bygget kunde konstatera en förändring – till det bättre. Den biologiska mångfalden hade ökat efter att solpanelerna satts upp.

Arrenderar ut mark för solceller – frågor och svar

FAQ

Vilken typ av mark lämpar sig för solenergi?

Behöver jag sköta underhåll av solcellsparken när jag arrenderar ut min mark?

Kan jag arrendera ut skogsmark för en solcellspark?

Finns det några störningsmoment som jag som markägare behöver känna till när jag arrenderar ut mark till solenergi?

Hur lång tid tar det från avtal till att parken är färdig?