Bli partner med Svea Solar

Gör ditt erbjudande hållbart

Erbjud dina kunder en hållbar lösning, utan extraarbete åt dig. Vi kan ordna allt från solceller till laddbox för elbil.

Bli installatör åt Svea Solar

Om du hjälper oss att installera hållbara produkter som solpaneler, laddboxar och batterier.

Andra partnerskap

Ser du en möjlighet till ett kraftfullt samarbete? Kontakta oss så ser vi hur vi tillsammans kan driva skiftet mot förnybar energi.