Anställda lämnar arbetet på en solpark

Säkerhet och arbetsmiljö

Vi arbetar för en hållbar och trygg värld för både planet och människor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med säkerhet, trygghet och arbetsmiljö.

Vår vision för säkerhet i solenergibranschen

Som Sveriges ledande solenergibolag vill vi inte bara höja säkerheten för våra kunder och anställda – vi vill ta ansvar för att höja standarden för hela branschen. Därför är säkerhet Svea Solars huvudsakliga mål, vid sidan av att befria världen från fossila bränslen. Vi kan alltid bli bättre och därför bygger vi en säkerhetskultur i ständig förbättring. Alla anställda ska komma hem hela på insidan och utsidan och du som kund ska känna dig trygg i ditt val av Svea Solar!

Kunskap + övning = trygghet

Det går att läsa sig till mycket – men det är minst lika viktigt att träna på de praktiska momenten så att de kan utföras på ett säkert sätt. På våra utbildningscenter har vi byggt upp miljöer där vår personal kan träna på moment som infästning, fallsäkring och installation i en trygg miljö tills allt sitter. Det innebär en trygghet för våra medarbetare, men också för dig som installerar solceller med Svea Solar.

Installatör på träningscenter - svea solar

Så kontrollerar vi varje del av din installation

Vid varje elinstallation utförs en egenkontroll av elsäkerheten av utbildad personal. Det är en gedigen kontroll som ska se till att din anläggning är säker, håller och fungerar på bästa möjliga sätt. Här är några av punkterna i vår egenkontroll:

 • Alla elektriska komponenter uppfyller gällande elsäkerhetskrav och är CE-certifierade
 • Skyddsjordens kontinuitet är kontrollerad
 • Isolationsmätning av huvudledning/gruppledning är utförd
 • Låsbar brytare är monterad vid mätare
 • All utrustning har installerats enligt tillverkares anvisningar
 • Kopplingar är kontrollerade och efterdragning av alla anslutningar har gjorts
 • Beröringsskydd är monterat
 • Växelriktare uppfyller gällande skyddsinställningar och är monterad på lämplig plats
 • Material som använts utomhus är UV-beständigt
 • Skenor är kapade vid panelerna och ändskydd monterade
 • Dubbelisolerad solcellskabel med rätt dimension har använts på likströmssidan
 • Alla takgenomföringar är tätade
 • Tak och tätskikts skick är gott och väntas hålla hela solcellsinstallationens livslängd

”Take a walk on the safe side”

För att ytterligare säkerställa att de installationer som gjorts följer våra högt ställda krav på säkerhet och funktion görs stickprovskontroller, så kallade Safety Walks. De innebär en extra kontroll, utförd av personal som själva inte varit direkt involverade i installationen. Samtidigt ser de till att lyfta diskussionen om säkerhet generellt på arbetsplatsen. Under 2023 gjordes över 1800 sådana extra säkerhetskontroller, det motsvarar ungefär en av sex installationer totalt.

Installatör installerar solpaneler

Våra fokusområden

Här lyfter vi säkerheten ytterligare med speciella insatser.

 • Rutiner

  Förbättrad egenkontroll och initiativ för att stärka säkerhetskulturen

 • Utbildning

  Fokus på utbildning inom säkra installationer i vårt eget training center.

 • Ansvar

  Tydligare ansvar och nya expertroller som uteslutande jobbar med säkerhet.

 • Uppföljning

  Löpande stickprovskontroller för att se att vårt egenkontrollprogram efterlevs.

 • Lärande

  Varje incident gås till botten med, analyseras och kunskap delas för att minimera risken att den upprepas.

En trygg arbetsmiljö ute och inne

Alla våra medarbetare ska kunna gå hem och känna sig hela på både insidan och utsidan. Därför jobbar vi aktivt med organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Av samma anledning har vi också nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar medarbetare att anonymt använda vår visselblåsarfunktion om allvarliga händelser skulle ske och för att arbetet omedelbart ska avbrytas vid misstanke om osäkra förhållanden, oavsett om det är på ett tak eller ett kontorsgolv.

Frågor och svar om säkerhet och arbetsmiljö

Kan jag känna mig trygg med en solcellsanläggning från Svea Solar?

Vad får er installationspersonal för utbildning?

Behövs fallskydd vid alla installationer?

Vad gör jag om jag misstänker att min installation inte är säker?