Vad är PPA?

PPA – Power Purchase Agreement – är ett långsiktigt avtal mellan företag och elproducent, där företaget köper el till ett förutbestämt pris. Med solel till ett garanterat pris kan företaget dra nytta av en låg och förutsägbar elkostnad. Elinköpsavtalet kan omfatta hela eller delar av företagets energikonsumtion och löper ofta över tio år eller mer.

Komatsu Umeå - Svea Solar

PPA via Svea Solar – hållbar kraft till ditt företag

Med PPA-avtal via Svea Solar köper du ursprungsmärkt el från våra solanläggningar till ett fast pris över ett antal år. Du köper el direkt från källan och bidrar samtidigt till att fler solparker byggs – utan att själv behöva investera i byggandet av storskalig solenergi. Samtidigt är du skyddad mot svårförutsägbara prisändringar på energimarknaden och ett steg närmare att uppfylla dina hållbarhetsmål.

Onsite

Du tillhandahåller mark eller takyta där Svea Solar installerar solpaneler. Projektering, bygge, drift och underhåll sköts helt och hållet av Svea Solar.

Offsite

Du köper el till ett förutbestämt pris från en solpark på annan plats. Din investering garanterar att ny el från förnybara energikällor tillförs i elnätet.

Installation Komatsu Umeå - Svea Solar

Gör skillnad på riktigt med ditt energival

Som företag kan du välja att köpa ursprungscertifikat eller Guarantees of Origin (GoO) för att minska din klimatpåverkan. Det bidrar däremot inte till att nya solparker byggs. Ett alternativ är då att bygga en egen solpark. PPA är ett tredje alternativ som bidrar till utbyggnad av nya solparker utan att du behöver bygga själv. Tillgången på grön el till ett fast och konkurrenskraftigt pris gör det också till ett affärsmässigt sunt val för företag som vill göra verklig skillnad på energimarknaden.

Teckna PPA-avtal – så går det till

Vi hjälper företag med hög energikonsumtion att ställa om till solenergi

 • Första kontakt

  Vi ser tillsammans över energibehov, hållbarhetsmål och affärsmässiga förväntningar.

 • Matchning med solpark

  Våra konsulter matchar dig med ett av de projekt vi utvecklar.

 • Vi utvecklar och bygger

  Vi bygger ut solenergi som matchar det överenskomna behovet av förnybar el.

 • Påkopplat och klart

  Du köper förnybar el till fast pris och bidrar samtidigt till byggandet av nya solparker.

Tre fördelar med vårt PPA-avtal

Platta ut elkurvan

Med ett lågt fast pris på el skyddar du din verksamhet mot svårförutsedda svängningar på elmarknaden.

Ingen uppstartskostnad

Du får fördelarna av en egen solpark– utan att behöva ta uppstartskostnad, investering och operationella risker.

Skapa nya gröna energikällor

Varje solbaserat PPA-avtal innebär utbyggnad och att ny solenergi tillförs till elnätet. Vi bygger för att matcha efterfrågan!

PPA-avtal – frågor och svar

FAQ

Vad är ett PPA?

Vad är fördelarna med ett PPA?

Hur långt är ett PPA?