Svea Solar inviger Sveriges största solpark – driver Gröna Lunds karuseller

Svea Solar inviger Sveriges största solpark – driver Gröna Lunds karuseller

Nu har Sveriges största solpark invigts i Fjällskär utanför Nyköping. Solenergin som produceras i parken kommer att driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland under sommarsäsongerna. Genom att använda solenergi som sin primära kraftkälla tar nöjesparkerna nu ett betydande steg mot en mer hållbar och grön framtid.

Solparken är ett samarbete mellan Svea Solar, Bixia och Parks and Resorts och kommer att generera drygt 20 GWh per år, vilket motsvarar en årsförbrukning av el hos cirka 4 000 villor i Sverige. Satsningen gör att nöjesparkerna Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland helt kommer att drivas av solenergi under sommarsäsongerna och överskottet av el kommer tillföras det allmänna elnätet.  

– Vi är väldigt glada att parken nu är invigd och igång. Den är ett viktigt bidrag i den svenska energiomställningen till grön el och historisk på flera sätt. Förutom att det är den största parken i Sverige visar det också hur näringslivet kan samarbeta för att ta ansvar för framtidens elförbrukning. Det möjliggör för fler stora solparker att byggas och i förlängningen att mer förnybar el produceras och bidrar till den gröna omställningen, säger Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar. 

Läs mer om våra lösningar för storskalig solenergi

Under sommarmånaderna kommer får att beta i solparken för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden i området. Solpanelerna skapar skugga som gör att gräset blir mer näringsrikt att beta av och fåren hjälper gräset och annan växtlighet att hållas kort. Genom en passage kommer vilda djur att kunna passera fritt genom parken.  

Invigning av solparken Fjällskär

Magnus Reitersjö, vide VD Bixia. Christer Fogelmarck, Koncernchef Parks and Resorts. Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar. Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping (S). Sofia Amloh, riksdagsledamot från Nyköping (S).

– Vi är enormt stolta över den nya solcellsparken som kommer att förse tre av våra parker med all el under hela sommarsäsongen. Som långsiktig aktör i besöksnäringen är en hållbar elförsörjning en självklarhet att eftersträva, men det är inte alltid lätt. Tack vare samarbetet med Bixia och Svea Solar har vi säkrat vår elförsörjning samtidigt som vi bidrar till Sveriges energiomställning, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.

En solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, vilket gör solkraft till den i särklass snabbaste vägen till mer förnybar energi. Och ett av sätten att snabbt få till utbyggnaden av storskalig solkraft är genom energiköpsavtal eller så kallade PPA (Power PurchaseAgreement), där ett företag köper el från en solpark för ett fast pris över en förbestämd tid. Ett energiköpsavtal möjliggör finansiering av projektet och ny solkraft kan komma på plats.

– Vi arbetar aktivt för att öka den förnybara och lokalproducerade elen och det här samarbetet är ett tydligt tecken på hur långsiktiga partnerskap kan bidra till just det. Alla delar behövs och tillsammans bidrar vi till den gröna energiomställningen. Det är en affär som alla parter kan glädjas åt och som Parks and Resorts besökare sedan får ta del av, säger Magnus Reitersjö, vice VD på Bixia.

Under invigningen medverkade kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström (S) och Sofia Amloh, riksdagsledamot från Nyköping (S).

Om solparken Fjällskär

Plats: Fjällskär utanför Nyköping
Namn: Fjällskär
Driftsatt: 2023
Effekt: 20,2 MW
Årlig produktion: Cirka 20 GWh
Ägare och partner: Svea Solar äger och förvaltar parken, Parks and Resorts köper elenfrån parken via Bixia.