Våra helhetslösningar

Det finns flera användningsområden för storskalig batterilager. Hur ser ditt behov ut?

Ta del av frekvensmarknaden

Genom att delta på frekvensmarknaden får du ersättning för att stabilisera elnätets frekvens, samtidigt som du bidrar till en hållbar och trygg energiframtid.

Lagra och förbruka egenproducerad el

Energilager är ett utmärkt komplement till din solenergianläggning för att öka självförbrukningen av den el du producerar. Genom att lagra överskottsenergin kan du använda den vid behov istället för att sälja ut den till nätet.

El arbitrage

Med hjälp av smart styrning kan du ladda dina batterier när elpriserna är låga, för att sedan antingen använda energin själv eller sälja ut den till nätet när priserna är högre.

Sjöbo Solpark

Några av våra lyckade projekt

Vi genomför storskaliga batterilager-projekt som ger bra avkastning och tar hänsyn till varje områdes unika förutsättningar. Här är ett urval.

Elnätets känsliga livspuls – därför behövs du

Elnätets puls slår i 50 Hertz. Att behålla frekvensen är en känslig balansgång som kräver att energikällor läggs till och dras bort. Stora och starka spelare behövs, men också små och snabba. Därför kan både kraftverk och hushåll göra skillnad.

Var med och balansera elnätet

När tusentals användare kopplas samman skapas en energibank som kan kompensera för tillfälliga bortfall från större producenter och bidra till frekvensreglering. Koppla upp dig mot vårt virtuella kraftverk och få betalt för att vara en del av en hållbar framtid.

Power shifter looking up - svea solar

Vanliga frågor och svar

FAQ

Vilka är de främsta användningsområdena för storskaliga batterier?

Hur säkerställer man säkerheten vid användning av storskaliga batterier?

Hur stor lagringskapacitet har storskaliga batterier?

Vad är den förväntade livslängden på ett storskaligt batteri?

Vilka typer av batterier används vanligtvis för storskaliga batterilager?

Vilka är de främsta fördelarna med att använda storskaliga batterier för batterilagring?

Hur får man ersättning genom frekvensmarknaden?

Vad är framtidsutsikterna för storskaliga batterier inom batterilagring?