Garanti

Installation med egna elektriker och installatörer

Vi på Svea Solar vill att det ska kännas tryggt att investera i solceller. Därför erbjuder vi lång garanti på våra solceller och vi monterar samt installerar systemen med våra erfarna och certifierade personal. Genom drygt 27 lokala kontor kommer låga transportkostnader, något som minskar miljöpåverkan ytterligare! Det ger dig som kund till oss bra priser och en hög servicenivå. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom solcellsbranchen vilket gör att kvalitet alltid levereras till dig som kund. Vi sätter alltid kunden i fokus genom att garantera trygghet, enkelhet och lönsamhet.


Certifiering, utbildning och ledningssystem – vi tar ansvar

Vi på Svea Solar innehar nödvändiga tillstånd och ledningssystem för att ta hand om er solcellsinstallation på bästa sätt, såväl för för dig som privatperson eller er som företag. Våra projektansvariga innehar rådande BAS-U och BAS-P utbildning och mångårig erfarenhet från solcellsbranschen.

Detta gör att vi på Svea Solar installerar er solcellsanläggning med egenutbildad personal för din trygghets skull.


Genom att vara säkra på den kvalitet som vi levererar lämnar vi alltid följande garantier på våra anläggningar

Mot privatkunder:

 • 10 år installationsgaranti
 • 5 år funktionsgaranti
 • 15–25 år produktgaranti på solceller
 • 10 år produktgaranti på växelriktare
 • 20 år montagesystemsgaranti
 • 25 år effektgaranti 85% på solceller


Mot företagskunder:

 • 10 år installationsgaranti
 • 5 år funktionsgaranti
 • 12–25 år produktgaranti på solceller
 • 5–10 år produktgaranti på växelriktare
 • 20 år montagesystemsgaranti
 • 25 år effektgaranti 85% på solceller
Ta kraften i egna händer

Ta kraften i egna händer