Hero image

Garanti

Här hittar du våra garantier

Installation med certifierade elektriker och installatörer

Vi på Svea Solar vill att det ska kännas tryggt att investera i solceller. Därför erbjuder vi lång garanti på våra solceller och vi monterar och installerar systemen med erfaren och certifierad personal.

Samtidigt som vi är en rikstäckande aktör har vi ett antal installationshubbar spridda över landet. Det gör att vi kombinerar styrkan av att vara stora med lokal expertkunskap om just dina förhållanden.

Certifiering, utbildning och ledningssystem – vi tar ansvar

Vi på Svea Solar innehar nödvändiga tillstånd och ledningssystem för att ta hand om er solcellsinstallation på bästa sätt, såväl för för dig som privatperson eller er som företag. Våra projektansvariga innehar rådande BAS-U och BAS-P utbildning och mångårig erfarenhet från solcellsbranschen.

Detta gör att vi på Svea Solar installerar er solcellsanläggning med på tryggast möjliga sätt.

Genom att vara säkra på den kvalitet som vi levererar lämnar vi alltid följande garantier på våra anläggningar

Mot privatkunder:

 • 10 år installationsgaranti
 • 5 år funktionsgaranti
 • 15–40 år produktgaranti på solceller
 • 10 år produktgaranti på växelriktare
 • 20 år montagesystemsgaranti
 • 25–40 år effektgaranti 85% på solceller

Mot företagskunder:

 • 10 år installationsgaranti
 • 5 år funktionsgaranti
 • 12–25 år produktgaranti på solceller
 • 5–10 år produktgaranti på växelriktare
 • 20 år montagesystemsgaranti
 • 25 år effektgaranti 85% på solceller