Rosa bakgrund

Garanti och service

Det ska vara tryggt att investera i solceller och en förnybar framtid. Därför erbjuder vi lång garanti på våra produkter och jobbar med erfaren och certifierad personal. Här kan du läsa om våra olika garantier, servicepaket och tilläggstjänster.

Våra garantier

När du blir kund hos Svea kan du se fram emot ett tryggt ägande. Här är en sammanfattning av våra garantier. En detaljerad beskrivning av just dina garantier finner du i din offert eller den avtalsbekräftelse som skickas till dig efter signerat avtal.

Garanti för privatkunder

 • 5–10 år installationsgaranti
 • 25–30 år produktgaranti på solceller
 • 10–12 år produktgaranti på växelriktare
 • 10 år produktgaranti på batterier
 • 10–40 år produktgaranti på montagesystem
 • 25–30 år effektgaranti på solceller

Garanti för företagskunder

 • 10 år installationsgaranti
 • 5 år funktionsgaranti
 • 12 år produktgaranti på solceller
 • 5–10 år produktgaranti på växelriktare
 • 10–40 år produktgaranti på montagesystem
 • 25 år effektgaranti på solceller

Extra trygghet och service med Sun Care

Med våra servicepaket får du en extra trygghet om något oförutsett skulle hända. Här kan du ta del av vilka tjänster och garantier som ingår i de olika Sun Care-nivåerna.

Sun Care Standard

Vårt baserbjudande med grundläggande service. ̈Övriga ärenden såsom felavhjälpning på plats som ej täcks av garantier debiteras löpande. Paketet ingår för samtliga installationer med tjänsterna enligt nedan:

Kundsupport: Om ditt system uppvisar problem är vi tillgängliga över telefon och mail. Vår kunniga tekniska support guidar dig för support över länk.

Installationsgaranti: Installationsgarantin avser att installationen är utförd fackmannamässigt korrekt, enligt tillverkarens anvisning för installation och ger dig en försäkran om att systemet sitter ordentligt på ditt tak. Garantiperioden löper enligt avtal vid installation.

Produktgaranti: Täcker kostnaden för nytt köp av produkter och hårdvara som mot förmodan blir defekta. Produktgaranti på ingående komponenter gäller enligt tillverkare för respektive produktkomponent. Garantiperioden löper enligt avtal vid installation.

Sun Care Plus

Med vårt pluspaket kan Beställaren känna sig trygg med service och support avseende solcellsanläggning och att den producerar enligt kapacitet. Utöver tjänsterna i paketet för standard ingår ytterligare tjänster beskrivet enligt nedan:

Utökad service som täcker alla kostnader för utryckning och reparationer av ditt system och blir således ett bra komplement till den produktgaranti du har på systemets produkter. Utökad service täcker ex. arbetet för byte av trasig solcell eller optimerare eller fysiskt besök för att utreda underproduktion.

Produktionsövervakning: Med aktiv produktionsövervakning kan du tryggt lita på att vi håller koll på att din anläggning producerar som den ska. Vid ett eventuellt fel når vi ut till dig för att åtgärda problemet. Övervakningen täcker fel i systemet kopplat till produkt eller installation, ej temporära avvikelser på grund av extern övertäckning som vid t.ex. snö, pollen, smuts eller liknande.

Sun Care Premium

Vårt mest omfattande paket Premium ingår för våra abonnemangskunder. I paketet ges full trygghet även när det kommer till hårdvara, därutöver får du minskad kostnad på ditt elavtal.

Utöver tjänsterna i paket Plus ingår nedan:

Förlängd produktgaranti: Den grundläggande löptid på produktgarantin förlängs efter att den ursprungliga garantin slutat gälla. Garantin gäller under avtalets period upp till 20 år, detta gäller för växelriktare, montagesystem och solpaneler, ej eventuella tilläggsprodukter som batteri och laddbox.

Certifiering, utbildning och säkerhet – vi tar ansvar

Som ledande solcellsinstallatör vill vi jobba för högsta möjliga säkerhet både för oss själva och för hela branschen. Vi har alla tillstånd och ledningssystem för att ta hand om er solcellsinstallation på bästa sätt. Våra projektansvariga innehar rådande BAS-U och BAS-P utbildning och mångårig erfarenhet. Detta gör att vi på Svea Solar installerar er solcellsanläggning med på tryggast möjliga sätt.

Frågor och svar om garanti och service

Vad är det för skillnad på produktgaranti och installationsgaranti?

Vad innebär effektgaranti?

Kan jag lägga till den högsta servicenivån Sun Care Premium när jag köper min solcellsanläggning?