Från start till mål – och vidare

När bygget är klart har vårt arbete bara börjat. Som Sveriges ledande solenergibolag vet vi att nyckeln till framgång är ett långsiktigt och pålitligt partnerskap. Vår vision är att med hjälp av solens kraft leda utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Inspekterar och testar - Sjöbo Solpark

Varför Svea Solar?

Vi är branschledande

Svea Solar har byggt några av Sveriges största solparker och har upparbetade kontaktnät som garanterar tillgång till material och komponenter.

Maximal återbäring

Vi optimerar varje solpanel för att få så mycket effekt som möjligt över tid. Det maximerar din avkastning och mängden förnybar energi i din energimix.

Vi äger vår process

Vi tar ett helhetsgrepp om planering, bygge, drift och långsiktig förvaltning. När andra vacklar står vi stadigt och är här för att stanna.

Komatsu Forest – en solpark på taket

Komatsu Forest i Umeå är en av Nordens största solparker med över 7 000 solpaneler som täcker 19 000 kvadratmeter. Det är ännu mer imponerande med tanke på att parken inte anlagts på marken – utan på taket.

Markutredning solpark - Svea SolarMontering solpark - Svea SolarMontering av solpark - Svea SolarMontering solpark - Svea Solar

Bygga en solpark – steg för steg

Vi säkerställer högsta kvalitet i varje fas av projektet. Så här går vi från planering till färdig solpark.

 • Markutredning

  Marken undersöks utifrån bland annat solinstrålning, markförhållanden och närhet till elinfrastruktur. Vi tar också särskilt stor hänsyn till natur- och kulturvärden.

 • Planering

  Varje enskild solpanel optimeras för effekt. Solparkens roll i det lokala ekosystemet utreds och dialog med omgivning och markägare inleds.

 • Markberedning

  Efter grönt ljus är det dags för markberedning och förberedelse av markkabel. Svea Solar projektleder och använder lokala aktörer för markarbetet.

 • Montering

  Marken pålas och ställningar för solpanelerna sätts upp. Solpanelerna sätts upp i exakt den vinkel och position som bestämts för maximal effekt.

 • Driftsättning

  Vi inspekterar och testar ingående innan solparken slutligen tas i drift. Nu går vi in i nästa fas med återkommande uppföljning och optimering.

Montering solpark - Svea SolarInspektera solpark - Svea SolarUnderhåll av solpark - Svea SolarUnderhåll av solpark - Svea Solar

Bäst på att bygga och driva – det här är Svea Solars metod

Vi är störst i Sverige på att själva utveckla, driva och optimera storskaliga solenergiprojekt. Det har gjort att vi också blivit experter på att göra det åt andra.

Grundlig analys och utveckling

Våra egna experter arbetar datadrivet med att analysera och optimera solparkens utformning för maximal effekt.

Vi äger processen

Med beprövade byggmetoder, egen kompetens och lokala partnerskap säkerställer vi snabb färdigställning och hög kvalitet.

Kompletterar ditt energibehov

Solenergi är mer än solceller. Vi möter ditt behov av batterilagring, laddstolpar, agrivoltaics och mer.

Installation Sjöbo Solpark - Svea Solar

Bygga solpark – frågor och svar

FAQ

Vad är en solcellspark?

Vem kan bygga en solcellspark?

Är det lönsamt att investera i en solcellspark?

Vilka fördelar finns det med solcellsparker?

Varför ska jag bygga med Svea Solar?

Hur ser processen ut att bygga en solcellspark?

Hur lång tid tar det att bygga en solcellspark

Hur underhålls en solcellspark?

Hur lång är livslängden på en solcellspark?

Vad händer efter att livslängden gått ut?