Hero image

Bygglov solceller

SOLCELLSGUIDE. När behövs bygglov för solceller och solpaneler? Lär dig mer om bygglov för solceller på tak och solceller på marken.

Bygglov för solpaneler

Bygglov är sällan något du behöver oroa dig för vid en normal installation av solceller på ditt tak. Regelverket för bygglov för solceller har lättats upp ordentligt, men det finns undantag där du behöver tillstånd från kommunen. Här får du koll på på vad som gäller för bygglov innan du ger dig på ditt solenergiprojekt.


Innehåll

 1. Behöver jag bygglov?
 2. Kostnad för bygglov
 3. Regler för bygglov
 4. Bygglov solceller på tak
 5. Bygglov solceller på mark

Behövs bygglov för solceller?

Det vanligaste är att du inte behöver bygglov för solceller på ditt tak, men det finns omständigheter som gör att det kan behövas.

Normalt krävs inte bygglov om...

 • Solcellerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket.
 • Solcellerna installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
 • Installationen följer detaljplanen för huset eller anläggningen.

Normalt krävs bygglov om...

 • Solcellerna ska integreras i fasad- eller takmaterial (soltak).
 • Byggnaden du vill montera solceller på har ett högt kulturhistoriskt värde, är blåklassad eller grönklassad (med undantag för vissa kulturmärkta villor).
 • Byggnaden du vill montera solceller på ligger i ett område med kulturhistoriskt värde.
 • Detaljplanen säger att bygglov krävs.

Vad kostar bygglov för solpaneler?

Kostnaden för bygglov varierar från kommun till kommun. Ofta handlar det om mellan 1 000 och upp till 10 000 kronor.

Många kommuner har gjort det kostnadsfritt att söka tillstånd att installera solceller, för att uppmuntra utbyggnaden av solenergi.

Regler för bygglov

Enligt Boverket ska följande kriterier vara uppfyllda för att bygglov för solpaneler inte ska behövas:

 • Solcellerna ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Solcellerna ska följa byggnadens form.
 • Solcellerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Solcellerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Områdets detaljplan ska inte kräva bygglov.

Bygglov solceller på tak

Takmontering är det absolut vanligaste för privatpersoner och här behövs oftast inte något bygglov. Se ovan för de kriterier som gäller för solceller och bygglov på tak.

Bygglov solceller på marken

Så länge de fristående solcellerna monteras utanför detaljplanerat område behövs ofta inte bygglov för solceller på marken för privatpersoner. Undantag kan vara om ställningen panelerna sitter på är särskilt hög. Om panelerna är långt ifrån huset kan det behövas teknikbodar och andra byggnader som i sin tur behöver bygglov.


Om du är lantbrukare och vill ha solceller på marken kan du läsa mer om processen här.

Kontrollplan för solceller

I samband med din bygglovsansökan behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan, som ska fyllas i av installationsfirman och dig. Många kommuner har ett underlag som du kan använda för att göra din kontrollplan, se efter på din kommuns webbsida.