Återvinning av solpaneler – nu ska det bli verklighet

Återvinning av solpaneler – nu ska det bli verklighet

Vad händer med solpaneler när de levt ut sitt liv? Det är en fråga som än så länge inte har ett bra svar. Men det ska det bli ändring på.

Eftersom solpaneler lever i 30 år har återvinning i stor skala ännu inte blivit aktuellt. Men inom ett antal år kommer det behövas en plan för hanteringen. Därför har Svea Solar startat projektet CircSolar, som ska se över cirkulär hantering av solpaneler.

Hur återvinns solceller?

I dag finns det inte något upparbetat system för att återvinna solceller. Utvecklingen har gått snabbt och de allra flesta solpaneler som finns har bara några år på nacken och många år kvar innan de behöver återvinnas.

Men, det kommer att behövas ett system för återvinning av solceller och det är det CircSolar har till uppgift. Bland annat ska en infrastruktur tas fram för hur återvinning ska gå till, vem som ansvarar för vad och vem som ska få ersättning för att lösa återvinningen och hur.

– Flera aktörer inom branschen ser behovet av ett fungerande system. När vi tog initiativet var responsen fantastisk från allt från producenter och andra solenergibolag till återvinningsföretag. Det skapar mycket goda förutsättningarna för att projektet lyckas och att vi tillsammans skapar en ännu mer hållbar bransch, säger Malin Cronqvist, hållbarhetschef på Svea Solar.

MalinCronqvist

Återvinna, reparera och uppgradera solceller

Det handlar alltså om att bygga upp en nationell infrastruktur för återvinning av solceller från grunden. Det kommer också att behövas politiska beslut som stödjer en cirkulär utveckling för att få det att hända.

För att kunna ta tillvara på resurser på bästa sätt kommer vi också i framtiden behöva kunna reparera och uppgradera solpaneler på ett bättre sätt. Det ska också CircSolar undersöka.

Det mesta går att återvinna

En solpanel består av glas, plast, aluminium, kisel, silver, koppar och bly. Beståndsdelar som till ungefär 90 procent går att återvinna, men trots det är det lite som återvinns.

Förutom Svea Solar ingår Axfoundation, El-kretsen, KTH, Remondis och Stena Recycling i initiativet CircSolar.