Höjer solceller värdet på huset?

En vanlig fundering för husägare som överväger att installera solceller är om det höjer husets värde vid en framtida försäljning. Det korta svaret är “ja”. Allt talar faktiskt för att en investering i solceller ger en direkt värdeökning av ditt hus den dag det är dags att sälja.

Så, vad är det då som gör att husets värde påverkas positivt av solpaneler? Jo, främst beror det på tre saker.

  • Lägre elkostnader för en framtida köpare.
  • Möjligheten för ny ägare att sälja överskottsel.
  • Att installationskostnaden redan är betald.

Sammantaget innebär det en lägre kostnad för boendet, vilket i sin tur gör att köparen ofta kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget.

Förutom den driftskostnad som listas i mäklarannonsen är ett hus med solpaneler också en försäkring mot höjda driftskostnader i framtiden. Höjda elpriser kan till och med gynna husägaren, som då får mer betalt för överskottselen som säljs tillbaka till elnätet.

Utöver de rent ekonomiska aspekterna kan viljan att leva miljövänligt och bidra till en ljusare framtid driva upp intresset för solpaneler. Fler spekulanter på visningen leder ofta till fler budgivare och ett högre slutpris.

Studie: Husets värde ökar

Att solceller ökar värdet på bostäder är också något som stöds av statistik och forskning. En färsk studie som bolåneinstitutet SBAB och jämförelsetjänsten Booli genomfört visar på ett tydligt samband mellan slutpriser och solceller. Booli och SBAB jämförde hus som sålts från 2018 till och med våren 2022, med och utan solpaneler och kom fram till att hus med solceller sålts för i snitt 135 000 kronor mer.

I snitt hade husägarna i studien betalat 137 000 kronor för sina solcellsanläggningar. Enbart värdeökningen på huset hade alltså täckt nästan hela kostnaden för installationen, utan att ens börja räkna in minskade energikostnader i kalkylen.

En annan studie gjordes 2019, av nationalekonomen Axel Bolin vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han jämförde 50 000 husförsäljningar mellan åren 2012 och 2018, där cirka 8 000 var hus med solceller. Undersökningen visade att solcellerna hade ökat husets värde med i snitt 14 procent. Även andra faktorer som tomtens storlek, boyta och byggnadsår togs med i beräkningen.

Det finns även en undersökning från USA som visar en värdeökning mellan 2,7 procent och 5,4 procent efter installation av solceller. I denna studie jämfördes bostäder med och utan solpaneler som såldes under perioden mars 2018 och februari 2019.

Värdering av hus med och utan solceller

Ett modernt och ekonomiskt energisystem i hemmet är något som uppskattas av både mäklare och spekulanter på bostadsmarknaden. Det är också något som tas med i beräkningen när låneinstitut och mäklare värderar din bostad.

En investering i solceller ökar värdet på huset och gör det mer attraktivt vid en försäljning. En tidigare undersökning från Novus från 2018 visade att drygt 70 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för en bostad om den har solpaneler.

Påverkan på bolån

Även om du inte tänkt att sälja ditt hus inom den närmaste tiden kan en investering i solceller ändra förutsättningarna för ditt banklån på ett positivt sätt.

Efter en installation av solpaneler är det en bra idé att ta kontakt med din bank för att se över värderingen av ditt hus och om den kan sänka dina kostnader för ränta och amortering. Precis som med andra investeringar eller renoveringar av huset kan du föra samman ditt solcellslån med bolånet.

Leasing och lån av solceller

För dig som vill installera solceller från Svea Solar och börja sänka dina kostnader för hushållsel och uppvärmning finns det flera sätt att finansiera ditt köp av solpaneler.

  • Leasing. Hyr solceller till en fast månadskostnad och köp loss ditt solcellssystem när du vill.
  • Nytt lån för solceller. IKANO Jordnära banklån är ett lån för dig som vill satsa på hållbar energi.

Räkna ut hur mycket du sparar med solceller

Vi på Svea Solar har en stark övertygelse om att solenergi är den bästa lösningen på klimatkrisen och vill leda utvecklingen med smarta och innovativa solenergilösningar.

Med hjälp av vår solcellskalkylator kan du på ett enkelt sätt räkna ut potentialen för en investering i solceller på ditt hus. Faktorer som takets lutning, typ av solpaneler och antal solceller ger dig sedan en uppskattad årsbesparing.

Vi har även en kalkylator för att räkna på din förbrukning och kostnad för el. Här kan du räkna ut ditt personliga månadspris och ta ett steg mot en mer hållbar framtid med el från solen.