Förnybar solenergi - allt du behöver veta

SOLCELLSGUIDE

Solenergi

Solens energi är oändlig sett ur ett mänskligt perspektiv – det gäller bara att ta vara på den. Hur vi ska använda och lagra solens kraft är en av de viktigaste frågorna i omställningen till en fossilfri värld. Här går vi igenom vad solenergi betyder för oss i dag och i framtiden.


Innehåll

  1. Vad är solenergi?
  2. Hur fungerar solenergi?
  3. Fördelar och nackdelar med solenergi
  4. Hur lagras solenergi?

Vad är solenergi?

Solenergi är den energi som vi kan utvinna med hjälp av både solens strålar och solens värme. Solenergi är även en så kallad förnybar energikälla, vilket innebär att den inte kan ta slut utan ständigt förnyas. Det betyder att vi tack vare energikällor som sol inte kommer att behöva använda oss av begränsade resurser som kol, olja eller kärnkraft i framtiden.

Den första solcellen

Redan 1839 insåg den franske fysikern Edmond Becquerel att det skulle gå att utvinna elektricitet ur solen och byggde den första solcellen i sitt laboratorium. Ett antal år senare, 1883, byggde amerikanen Charles Fritts den första solcellen med halvledarteknik. Den var täckt med ett tunt lager guld och hade en verkningsgrad på runt en procent, alltså ungefär en tjugondel av dagens solceller.

Bell_labs_solar_cell

Kisel i solceller

Först på 50-talet uppfanns den första solcellen som kunde producera el från solen i någon användbar utsträckning och åren därefter kunde man börja använda solceller i bland annat satelliter, med kisel som halvledarmaterial.

solnedgang-solenergi

Hur fungerar solenergi?

Solenergi kan produceras på olika sätt beroende på energins ändamål. Med hjälp av solceller kan man producera elektricitet som kan användas som hushållsel. Enkelt förklarat produceras elen när solens strålar kommer i kontakt med solceller i en solpanel. Men med solenergi kan man även producera värme och detta kan göras med hjälp av solfångare.

Solenergi är oerhört effektivt. Det är faktiskt så att jorden tar emot lika mycket energi från solen på 2 timmar som hela världens befolkning förbrukar under 1 helt år. Skulle man ta tillvara på bara en tiotusendel av all den energin så skulle det vara tillräckligt för att täcka upp hela jordens årliga energiförbrukning!

Fördelar och nackdelar med solenergi

Fördelar

Miljömässigt hållbart

Låt oss börja med den mest självklara fördelen - att solenergi är miljövänligt. När solens strålar omvandlas till solenergi utsöndras inte koldioxid eller andra växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi behöver med andra ord inte kompromissa med miljön för att få våra energibehov uppfyllda.

Förnybart

Till skillnad från fossila bränslen som en dag kommer ta slut, så kommer inte solen det. Fördelen med solenergi är att energin som kommer från solen är ständigt förnybar och inget tyder på att det kommer förändras, åtminstone inte under de kommande 4 miljarder åren.

Gratis energi

Solenergi är också gratis. Solens strålar är det enda solcellerna behöver för att kunna producera el. Inköpen av solceller är givetvis en kostnad, men den kostnaden tjänar man in under de 30 år som solcellerna är i bruk.

Nackdelar

Solenergi produceras på dagen

Eftersom solenergi enbart produceras av solljus så sker produktionen bara under dagtid. Att inte kunna producera el dygnet runt blir på så sätt en rätt naturlig nackdel med solenergi. Idag finns det däremot lösningar som batterier som gör att du som mikroproducent och större produktioner kan lagra solel som produceras på dagen, och som kan användas dygnet runt.

Lägre elproduktion på vintern

Under vintern i Sverige lyser solen mer sällan och i lägre grad vilket påverkar mängden solenergi som går att producera. Det innebär att man kan behöva komplettera solel med en annan typ av elförsörjning under vinterhalvåret. Däremot kräver inte solceller så mycket solljus som man kan tro, utan solceller kan faktiskt absorbera solljus även fast det är molnigt eller mulet. Dessutom trivs solceller ironiskt nog i svalare klimat då mer solenergi kan utvinnas ur solinstrålningen när solcellerna är kalla, jämfört med när de är kokheta. Läs mer om hur solceller fungerar på vintern.

Indirekt miljöpåverkan

Som vi nämner högre upp i texten så bidrar solenergi inte till någon direkt negativ miljöpåverkan, men en nackdel med solenergi som vi ändå vill nämna är den indirekta påverkan. Det kan vara vid till exempel tillverkningen av solceller eller vid transporter och eventuellt underhåll som påverkar miljön. Jämför man däremot solenergins miljöpåverkan med andra energislags negativa miljöpåverkan, som energi från fossila bränslen, så är skillnaden enorm. I en sådan jämförelse är miljöpåverkan från solenergin i princip obefintlig. Den energi som krävs vid tillverkning och frakt ersätter solcellerna redan efter 2–3 år i bruk och därefter genererar solcellerna 4–12 gånger så mycket energi under sin livstid.

Hur lagras solenergi?

Samtidigt som solens energi är nästan oändlig är den också flyktig. Hur solens kraft ska lagras är därför en av de mest spännande frågorna när det gäller solenergi.

När det gäller storskalig solenergi är vätgasproduktion och att använda solel till att pumpa upp vatten i reservoarer exempel på kreativa sätt att omvandla solenergi till andra energikällor.

För dig som privatperson med solpaneler på taket är ett solcellsbatteri ett sätt att öka andelen egen el du använder och undvika att köpa el när det är som dyrast. Batteriet kopplas ihop med din solcellsanläggning och laddas upp när det finns ett överskott av egenproducerad el. I Tyskland, som länge varit ett föregångsland när det gäller solenergi, säljs nio av tio solcellsanläggningar med ett solcellsbatteri och det blir mer och mer populärt även i Sverige.

Här kan du se hur olika batteristorlekar påverkar användningen av egen el i ett normalhushåll.

Zooma in på ditt hus och räkna ut din solpotential!

Med vår solcellskalkylator får du snabbt en uppfattning om hur goda förutsättningarna är för solpaneler på just ditt tak. Skriv bara in din adress och fyll i det viktigaste så får du en prisuppskattning.
Ett hus med naturfasad och solceller på taket