Grönt avdrag - allt du behöver veta!


OBS: Denna artikel är från 2020. Regler för skatteavdrag och subventioner kan ha ändrats. För aktuell information läs här.

Att välja klimatsmart och hållbart har länge varit ett dyrare alternativ. Trots att det funnits ett solcellsstöd så har ändå många avstått från att investera i solenergi på grund av krångliga regler eller långa handläggningstider för bidrag. Därför föreslås nu grönt avdrag!

Vad innebär ett grönt avdrag?

I dagsläget har Sverige ett solcellsbidrag som du som privatperson kan ansöka om när du ska investera i solceller. Det bidraget innebär att 20% av kostnaden av installationen betalas av staten. Du kan även ansöka om ROT-avdrag där du, så länge det finns kvar att utnyttja, kan få hela 9% avdrag.

Trots dessa ekonomiska stöd är det ändå många som avstår från att köpa solceller. Dels på grund av att processen känns för långdragen eller att den är för komplicerad. Så med avsikten att motivera fler att investera i klimatsmarta alternativ så föreslås nu ett grönt avdrag som ska ersätta det nuvarande stödet. Det ska istället sänka skatten på bland annat solceller.

Hur skiljer sig detta avdrag från solcellsbidrag och ROT-avdrag?

Till skillnad från ROT-avdraget eller solcellsbidraget som finns idag, kommer det gröna avdraget innebära att skatten sänks på till exempel solceller. Det betyder att solcellerna är billigare redan från inköpstillfället, istället för att du behöver invänta handläggningstiderna för ett bidrag från staten. Avdraget kommer dessutom vara dubbla dagens ROT-avdrag samt kommer det synas direkt i deklarationen. Hela poängen med att genomföra detta gröna avdrag är att underlätta processen och göra det både billigare och enklare att investera klimatsmart och hållbart.

Skattereduktionen uppgår till högst 50 000 kr per person och beskattningsår, där man kan göra 15% avdrag på solceller och 50% avdrag för lagring av egenproducerad solel eller laddboxar till elfordon.

Vad omfattar det nya avdraget?

Som det ser ut i dagsläget omfattar det gröna avdraget följande investeringar:

  • Installation av solceller
  • Installation av solvärme
  • Lagring av energi i form av batteri eller power wall
  • Installation av laddboxar för elbilar
  • Avdrag vid köp av mätare, styrsystem och kartläggning för effektiv energianvändning

När träder avdraget i kraft?

Det nya avdraget träder i kraft den 1 Januari 2021. Läs allt om det nya bidraget här.