Hur fungerar solceller på vintern?

Hur mycket el producerar solceller vintertid? Det är en fråga som många som installerat solpaneler ställer sig. Här går vi igenom hur verkningsgraden påverkas av att solen står lägre på vintern, snö på solpaneler och hur kyla och lägre stående sol påverkar solcellernas energiproduktion.

Solceller på vintern

Solceller är en förnybar energikälla som kan generera elektricitet även på vintern. Däremot står solen lägre och är uppe färre timmar, vilket såklart påverkar produktionen. Å andra sidan är elpriset ofta högre på vintern, vilket gör den energi du får ut av dina solpaneler mer värdefull.

Kan kylan påverka solcellernas verkningsgrad på vintern?

Solceller trivs faktiskt bättre i något svalare klimat, då det sänker solcellernas arbetstemperatur. Allt för varma förhållanden medför nämligen att solcellerna kan råka ut för energiläckage. För varje grad över 25 grader celsius kan du räkna med en försämring av elproduktionen med ungefär 0,4%. Med andra ord är sol och kyla en perfekt kombination för att skapa solenergi. Därmed inte sagt att det är optimala förhållanden under vintern, eftersom solen generellt är uppe färre timmar och står lägre.

Hur mycket producerar solceller på vintern?

Här är ett exempel på fördelning av produktion och användning för ett standardhushåll i Mellansverige med 25 paneler och elförbrukning på 20 000 kWh per år. Fördelningen av produktion över årstiderna blir ungefär densamma, oavsett storleken på sin solcellsanläggning.

Energi_arstider

Som du ser är produktionen från november till februari relativt låg, men absolut inte noll. Tar du även hänsyn till hur elpriset fördelas över året kan du också se att de kilowattimmar du får ut på vintern är värda mer i kronor och ören – eftersom du inte behöver köpa el när den är dyr. Här ser du elpriset år 2021 uppdelat på de fyra elområdena.

elpris_arstider

Källa: Energiföretagen

Lagra solenergi till vintern

Ett solcellsbatteri kan lagra energi för att användas under andra delar av dygnet då solen inte är uppe. Att lagra solenergi från en årstid till en annan i ditt batteri är däremot inte praktiskt möjligt. Däremot kan du sälja ditt överskott under sommaren och på så sätt få ett överskott att köpa el för under vinterhalvåret. Att använda ditt batteri för att spara el till dyrare timmar är fullt möjligt även på vintern, även om den totala mängden solenergi du har tillgänglig är mindre.

Snö på solceller

Du behöver oftast inte ta bort snö på solpaneler. Ett tunt lager snö kan solen lysa igenom, men om du har ett tjockt lager snö som inte faller av på egen hand kan det vara läge att ta bort snön från solpanelerna. Läs mer om underhåll av solpaneler i vår solcellsguide.