Elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist – det är skillnaden

Elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist – det är skillnaden

Det talas ofta om problem med elförsörjningen i Sverige. Ändå kan vi läsa att Sverige producerar mer el än vi gör av med. Hur funkar det?  

Här går vi igenom de olika begreppen, elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist – och vad de får för konsekvenser för dig. 

Vad innebär elbrist?

Elbrist innebär att användningen av el inom landet inte kan täckas av varken egen produktion eller import. Ofta används uttrycket ”elbrist” felaktigt för att beskriva att det finns ett underskott av elproduktion i ett land, eller att ledningarna inte räcker till för att föra över kraften. Då talar man egentligen om effektbrist och kapacitetsbrist. 

Har vi elbrist i Sverige?

Nej. I Sverige har vi under de senare åren producerat mer el än vi gör av med sett över ett år och kunnat exportera el till andra länder. Under kalla, vindstilla dagar under vinterhalvåret kan vi däremot ha en tillfällig lokal elbrist som gör att vi behöver importera el från andra länder.

Vad är det då för problem med elförsörjningen i Sverige? 

Det finns ett grundproblem i att den mesta av elen i Sverige produceras i norr och används i söder, samtidigt som ledningarna inte har tillräckligt mycket kapacitet för att föra över all el när den behövs som mest dit den behövs. Det innebär att el från andra länder kan behöva köpas in i en del av landet, även om vi har ett överskott. 

Vad händer när det är kapacitetsbrist? 

När det är svårt att föra in grön, billigare el på grund av att det är trångt i näten kan elbolag tvingas köpa in el från dyrare fossila källor. Den kostnaden förs över på privatpersoners elräkning och leder till ökade koldioxidutsläpp. På lite längre sikt kan kapacitetsbrist innebära att företag behöver lägga energikrävande verksamhet på andra ställen än där det är trångt i elnätet och att utbyggnad av till exempel nya bostadsområden blir svårt. 

Kan det bli elbrist i Sverige?  

Inför vintern 2022–2023 har Svenska Kraftnät, som äger elnätet i Sverige, faktiskt flaggat för att abonnenter kan behövas kopplas bort tillfälligt i södra Sverige under korta perioder. När det går så långt kan vi säga att det faktiskt råder elbrist. 

Vad kan jag göra som privatperson? 

Svenska Kraftnät har sagt att risken för bortkoppling bara blir en femtedel under vintern om svenskarna sparar två procent el under de kallaste vintermånaderna, eller lägger om två procent av användningen till timmar då det inte är underskott. Elavtal med timpris är här något som Svenska Kraftnät uppmuntrar till, eftersom det uppmuntrar människor att flytta sin elkonsumtion från timmar där det är mest belastning. 

Hur kan solenergi hjälpa?

Om du har solpaneler på ditt hus minskar du mängden el du köper och överskottet blir grön el till andra konsumenter. Det hjälper till att öka produktionen av grön el i Sverige. Störst avlastning av elnätet sker om du även har batterilagring. Då kan du använda din egen lagrade solel och använda den när elen är dyr och elnätet är som mest ansträngt.