Hero image

Vad kostar solceller?

SOLCELLSGUIDE. Här går vi igenom solcellers pris och vad som påverkar kostnaden för installation av solpaneler.

Pris på solceller

Priset är såklart viktigt när du väljer solcellsanläggning. I det här avsnittet går vi igenom de olika faktorer som påverkar vad slutnotan hamnar på.

Hur många paneler, vilken typ av solpaneler du väljer påverkar såklart, men även ditt eget hus förutsättningar.

I räkneexemplet nedan för en genomsnittlig solanläggning anger vi därför också ett prisspann. Har du optimala förutsättningar kan du vänta dig en kostnad i den undre delen av spannet. Har du mer besvärliga förhållanden kan en slutsumma i det övre delen av spannet vara mer sannolik.


Innehåll

Kostnadsexempel

Bidrag och avdrag solceller

Finansieringsalternativ

Solceller pris per kvm

Solceller pris per kW

Återbetalningstid

Prisutveckling på solceller

Kostnadsexempel solpaneler

Uppdaterat 26/1-2024

Prisexempel, solceller på villa med betongpannor:

  • Antal paneler: 25
  • Installerad yta: 52 kvadratmeter
  • Typ av paneler: Design
  • Installerad effekt: 10,44 kW

Pris för solceller i detta exempel: 130 500 kronor inkl moms och efter grönt avdrag 31 410 kronor (20 procent av material- och arbetskostnad)

Observera att detta är en prisuppskattning utifrån standardförutsättningar. Beroende på dina förutsättningar är det rimligt med ett prisspann på 120 000 – 150 000 kronor för hus med plåttak, betong- eller tegelpannor. Om ditt hus har papp som takmaterial kan du räkna med en dyrare installation.

Det bästa sättet att få en prisuppskattning för ditt eget hus är att fylla i vår solcellskalkylator. Om du efter det anmäler intresse för en solcellsanläggning kommer du att få en mer detaljerad bild i följande steg i planeringen.

Bidrag och avdrag solceller

Du som installerar solceller, batteri och laddbox kan göra en skattereduktion för grön teknik.

Sedan 1 januari 2024 är skatteavdraget för solceller 20 procent av kostnaden för material och arbete för dig som köper solceller. För batteri och laddbox är summan du kan dra av 50 procent.


Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år, och summan beror på hur mycket skatt du betalat under året och om du gjort andra avdrag.

Skattereduktionen gäller den aktuella bostaden och behöver vara gjord i ditt eller dina föräldrars namn.Installationen behöver gälla ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktionen, eller byggnad under uppbyggnad som ägs av den som begär skattereduktionen, och som vid färdigställande ska vara ett småhus eller ägarlägenhet.

Vi har samlat fler frågor och svar om det nya gröna avdraget på den här sidan om grönt avdrag för solceller.

Du som har solceller kan också göra skatteavdrag på din producerade solel.

Finansieringsalternativ för solceller

För dig som föredrar en månadsavgift framför att betala din solcellsanläggning direkt finns det flera alternativ.

Fam_Bengtsson_2000_2

Leasing av solceller

Ett sätt att få fördelarna av en solcellsanläggning utan att faktiskt behöva köpa den. Du hyr din anläggning och betalar under den tiden en månadshyra. All el du producerar kan du använda precis som i en köpt anläggning, alltså använda i hushållet eller sälja till elnätet. Vill du köpa ut din anläggning kan du göra det under leasingperioden. En annan sak som sticker ut med leasing är servicenivån. Leverantören ansvarar för att allt funkar under hela leasingperioden enligt leasingavtalet och du kan luta dig tillbaka.

Blankolån

Vill du hellre ta ett lån för att finansiera din solcellsanläggning finns också flera alternativ. Ett blankolån är ett lån utan säkerhet som finansierar köpet av din solcellsanläggning. ”Utan säkerhet” betyder inte att det är osäkert, utan att anläggningen inte står som säkerhet för själva krediten eller lånet. Svea Solar samarbetar med IKANO Bank och kan erbjuda ett blankolån med lång avbetalningstid och fördelaktiga räntor när du köper solceller.

Bolån

Har du utrymme i din bolånekalkyl kan du också höja upp lånet på ditt hus för att finansiera din solcellsanläggning. I många fall kan du då också få ett grönt bolån med ränterabatt. Svea Solar samarbetar med Stabelo, som kan hjälpa dig utöka ditt bolån för att finansiera din solcellsanläggning.

Vad kostar solceller per m2?

Storleken på solpaneler varierar, men de flesta är mellan 1–1,1 meter breda och mellan 1,7–1,8 meter långa.

Hur mycket dina solceller kostar per kvadratmeter beror på vilken typ av solceller du väljer att installera. Vi på Svea Solar erbjuder solcellssystemen Essential, Design och Pro. Du kan läsa mer om alla våra olika solcellspaket här.

I räkneexemplet ovan blir solpanelernas pris per m2 mellan 2500 kronor och 3000 kronor, installerat och klart med alla komponenter inräknat. Det är däremot viktigt att veta att det är just räkneexempel. Alla hus har olika förutsättningar och våra solcellsexperter hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt tak.

När du beställer solceller från Svea Solar så görs först en utförlig beräkning av kostnaden per kvadratmeter med det solcellspaket ni väljer och installation ingår i priset för solpaneler. Vi bokar en tid som passar dig, sedan kommer våra utbildade installatörer och installerar solcellerna åt dig. Om du har frågor innan eller efter installationen är det bara att vända sig oss så hjälper vi dig!

Men för en så korrekt beräkning som möjligt såhär i förhand - testa vår solcellskalkylator.

Vad kostar solceller per kw?

Ett bra sätt att mäta hur mycket solenergi du får för pengarna är att ta totalkostnaden för din anläggning och sedan dela det med hur många installerade kilowatt peak (kWp) din solanläggning har.

I räkneexemplet ovan blir pris per installerad kW mellan 13 000 – 16 000 kronor. 

Återbetalningsstid

Återbetalningstid på solceller syftar till tiden det tar för dig att gå plus på din ursprungliga investering. Enkelt förklarat så investerar du pengar i solceller vid själva installationen. Men eftersom produktion av egen solel kostar dig mindre än att köpa el från elnätet så sparar du pengar varje månad som du annars hade spenderat på en högre elkostnad.

Coverimage_video_Sölvesborg

Återbetalningstiden syftar därmed till hur många års användning av solcellerna som väger upp för den initiala kostnaden som du betalade för installationen.

Vad är genomsnittlig återbetalningstid på solceller?

Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10-15 år. Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer. Dels hur stor din anläggning är, hur elpriserna ser ut, hur mycket du producerar, om du säljer din överskottsel och om du väljer att utnyttja ROT-avdraget eller något annat stöd för att sänka den initiala investeringskostnaden.

Listan kan göras lång, men i regel har större solcellsanläggningar kortare återbetalningstid, i och med att det finns utrymme att spara mer.

Hur räknar man ut återbetalningstid på solceller?

Här nedan kan du se ett exempel på hur återbetalningstiden för en solcellsanläggning på ett genomsnittligt villatak med våra populäraste solpaneler kan se ut.

Vi har inte inkluderat eventuella avdrag eller rabatter som finns att tillgå, som sänker kostnaden och därmed förkortar återbetalningstiden på solcellerna ytterligare.

Takyta för solpaneler: 37 kvm

Pris: 109 631 kr exkl. ROT-avdrag

Installerad kWp: 7 kWp

Förväntad besparingar/år: 8 057 kr

Återbetalningstid (109 631 / 8 057): 13,6 år

Denna siffra påverkas dock av två faktorer. Elpriserna, som ökar över tid, och solpanelernas effekt, som långsamt minskar över tid. Men då elpriserna ökar snabbare än vad solpanelernas effekt minskar, så kommer återbetalningstiden att bli något kortare.

Estimera din återbetalningstid

Nyfiken på att veta hur lång återbetalningstiden skulle vara för dig om du investerar i solceller? Med hjälp av vår solcellskalkylator kan du få en uppskattning av bland annat:

Hur mycket pengar du sparar varje år

Hur många badkar olja du sparar

Din estimerade återbetalningstid.

Testa solcellskalkylatorn

Prisutveckling på solceller

De senaste decennierna har solceller utvecklats fort. Den tekniska utvecklingen av solpaneler och den förstärkta produktionskapaciteten har gjort solceller både billigare och effektivare.

Mellan 2008–2015 sjönk priset på solceller med närmre 80 % enligt Energimyndigheten. Sedan dess har priserna legat på en relativt stabil nivå. Men andra faktorer, så som skattereduktionen för grön teknik och möjligheten till att sälja sitt elöverskott, har gjort solcellsinstallationer än mer prisvärda idag.

Marknaden för solceller har utvecklats mycket, men de senaste årens stagnering av prisutvecklingen gör att det inte är lönsamt att vänta med att installera solceller i hopp om att priserna ska sjunka ytterligare. Faktum är att dagens solceller har kommit så pass långt i utvecklingen så att du kommer kunna spara mer pengar på att producera din egen solel jämfört med den eventuella prisskillnaden du kan förvänta dig om några år.

Att allt fler svenskar väljer att installera solceller märks tydligt på solcellsmarknaden. 2010 låg den totala installerade solcellskapaciteten i Sverige på 10,71 MW och motsvarande siffra 2019 var 713,87 MW. 2019 fanns det 43 944 solcellssystem i landet vilket är en ökning med 73 % jämfört med året innan.

Redan vid slutet av 2021 var siffran drygt 92 000 anläggningar och sommaren 2022 ungefär 125 000 solcellsanläggningar, enligt branschorganisationen Svensk Solenergi.

prisutveckling-pa-solel


Källa: IEA-PVPS National Survey Report on PV power applications in Sweden 20201