Hero image

Sälj din solel

SOLCELLSGUIDE. Tjäna pengar på solceller – sälj din överskottsel.

Sälj din solel

Att skaffa solpaneler handlar inte bara om att producera förnybar el från solen till dig själv. Det handlar också om att producera el till andra. Som en bonus får du betalt för den el du säljer tillbaka. Här går vi igenom hur du går från konsument till producent av el och alla delar som ingår.


Innehåll

 1. Hur går det till att sälja överskottsel?
 2. Vad får jag betalt för överskottsel?
 3. Hur mycket egenproducerad solel får man sälja?
 4. Så blir du mikroproducent
 5. Regler för mikroproducenter

Hur går det till att sälja överskottsel?

Om du producerar mer el än du använder för tillfället kan du sälja tillbaka ditt överskott till elnätet. Överskottet kan du sedan antingen få tillbaka i pengar, eller avsätta för att kompensera för de månader du inte går plus. Att producera sin egen el och sälja överskottet kallas att vara mikroproducent av el.

Du behöver inte aktivt sälja din solel, förutsatt att du har alla förberedelser på plats sker försäljningen automatiskt när du producerar mer el än du använder.

illustration-solel

Vad får jag betalt för överskottsel?

Precis som för elräkningen du betalar för så består din ersättning för såld el av flera olika poster. En del av ersättningen är skatteavdrag som du inte kan tillgodoräkna dig med en gång.

De här delarna består din ersättning för såld el normalt av:

 • Elhandel: Priset på den el du säljer till elnätet via ditt elbolag. Vid prissättning av överskottsel så utgår elbolag i regel från Nord Pools spotpris i ditt elområde. Spotpris är det pris som elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, timme för timme.
 • Skattereduktion: Varje kilowattimme du säljer innebär att du kan göra 60 öre i skattereduktion. Det är detta avdrag som ibland kallas ”sextioöringen”. Totalt kan du få maximakt 18 000 kronor i skattereduktion för såld el per år.
 • Elcertifikat: Som mikroproducent kan du ansöka om elcertifikat från Energimyndigheten. Det ger dig ungefär 2 öre per kilowattimme el som du producerar. Observera att det 1 januari 2023 infördes en årsavgift på 200 kronor för elcertifikatskonto. Det innebär att det beroende på hur mycket du säljer kanske inte lönar sig att sälja elcertifikat.
 • Ursprungsgarantier: Kan förklaras som en elektronisk garanti för din els ursprung som du som producent av förnybar el tilldelas och sedan kan sälja. Priset för ursprungsgarantier är rörligt. Under de senaste åren har de gått ner kraftigt och handlar i dag om mindre än ett öre per såld kilowattimme.
 • Ersättning för nätnytta: När du matar in el på elnätet gör du en del av elbolagets jobb. Detta kan du få en ersättning för med ett par öre per kilowattimme, beroende på elbolag.

Hur mycket egenproducerad solel får man sälja?

Det finns ett tak för hur mycket el du kan sälja tillbaka till elnätet utan att behöva betala skatt och moms.

Som normal villaägare med solpaneler behöver du sällan oroa dig för att överskrida mängden el du själv kan producera utan att betala skatt.

Det här är reglerna i korthet:

 • Du kan sälja el för 40 000 kronor per år utan att betala skatt. Tänk på att du behöver ta upp din elförsäljning i deklarationen.
 • Du får bara skattereduktion på producerad el så länge den motsvarar hur mycket el du köpt. Om du exempelvis producerar 11 000 kilowattimmar och använder 7 000 kilowattimmar ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 4 000 0,6 = 2 400 kr.
 • Om du säljer för mindre än 37 500 kronor per år behöver du inte heller betala moms på elen.

Så blir du mikroproducent

Innan du kan börja sälja din el behöver du anmäla till ägaren av ditt elnät att du producerar el. Detta sker i regel i anslutning till installation och ofta behöver nätägaren byta ut eller uppdatera din elmätare.

Du behöver också ha ett elavtal som tillåter att du både köper och säljer el. Det kallas att du tecknar ett produktionsavtal. Om du väljer Svea Solars elavtal är produktionsavtalet inbyggt i avtalet.

Regler för mikroproducenter

För att kunna sälja överskottsel behöver du som mikroproducent uppfylla vissa krav.

Skatteverket har gjort en checklista för vad som gäller för att få sälja överskottsel som mikroproducent:

 • Du har solceller som producerar el.
 • Du producerar mer el än vad du gör av med.
 • Du har ett inmatningsabonnemang (produktionsavtal) hos ditt nätbolag.
 • Din huvudsäkring är högst 63 A.
 • Din inmatningseffekt är på högst 43,5 kW.
 • Du är ansluten till ett elnät.
 • Ditt uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.