Hero image

Sälja el från solceller

Bli mikroproducent och sälj el från dina solceller. Tjäna pengar på dina solceller genom att sälja din överskottsel.

Sälja solel

Att skaffa solpaneler handlar inte bara om att producera förnybar el från solen till dig själv. Det handlar också om att producera el till andra. Som en bonus får du betalt för den el du säljer tillbaka. Här går vi igenom hur du går från konsument till producent av el och alla delar som ingår.


Innehåll

Vad är överskottsel?

Hur går det till att sälja överskottsel?

Vad får jag betalt för överskottsel?

Hur mycket egenproducerad solel får man sälja?

Så blir du mikroproducent

Regler för mikroproducenter

Hur vet jag hur mycket överskottsel som har matats ut?

Vad är priset på överskottsel?

Behöver jag betala moms?

Vad är överskottsel?

När du producerar solel från dina solceller blir elproduktionen och elkonsumtionen sällan exakt samma. Överskottsel är den elen som blir över, alltså elen som du som mikroproducent har producerat men inte använder upp över ett år.

Som tur är kan du sälja överskottsel till elhandelsbolag, som sedan matar ut den på elnätet för andra att använda. Du kan också använda solcellsbatteri för att ta tillvara på överskottsel och använda själv i stället för att köpa, till exempel när det är mörkt eller elpriset är högre.

Hur går det till att sälja överskottsel?

Om du producerar mer el än du använder för tillfället kan du sälja tillbaka ditt överskott till elnätet. Överskottet kan du sedan antingen få tillbaka i pengar, eller avsätta för att kompensera för de månader du inte går plus. Att producera sin egen el och sälja överskottet kallas att vara mikroproducent av el.

Du behöver inte aktivt sälja din solel, förutsatt att du har alla förberedelser på plats sker försäljningen automatiskt när du producerar mer el än du använder.

illustration-solel

Vad får jag betalt för överskottsel?

Precis som för elräkningen du betalar för så består din ersättning för såld el av flera olika poster. En del av ersättningen är skatteavdrag som du inte kan tillgodoräkna dig med en gång.

De här delarna består din ersättning för såld el normalt av:

 • Elhandel: Priset på den el du säljer till elnätet via ditt elbolag. Vid prissättning av överskottsel så utgår elbolag i regel från Nord Pools spotpris i ditt elområde. Spotpris är det pris som elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, timme för timme.
 • Skattereduktion: Varje kilowattimme du säljer innebär att du kan göra 60 öre i skattereduktion. Det är detta avdrag som ibland kallas ”sextioöringen”. Totalt kan du få maximakt 18 000 kronor i skattereduktion för såld el per år.
 • Elcertifikat: Som mikroproducent kan du ansöka om elcertifikat från Energimyndigheten. Det ger dig ungefär 2 öre per kilowattimme el som du producerar. Observera att det 1 januari 2023 infördes en årsavgift på 200 kronor för elcertifikatskonto. Det innebär att det beroende på hur mycket du säljer kanske inte lönar sig att sälja elcertifikat.
 • Ursprungsgarantier: Kan förklaras som en elektronisk garanti för din els ursprung som du som producent av förnybar el tilldelas och sedan kan sälja. Priset för ursprungsgarantier är rörligt. Under de senaste åren har de gått ner kraftigt och handlar i dag om mindre än ett öre per såld kilowattimme.
 • Ersättning för nätnytta: När du matar in el på elnätet gör du en del av elbolagets jobb. Detta kan du få en ersättning för med ett par öre per kilowattimme, beroende på elbolag.

Hur mycket egenproducerad solel får man sälja?

Det finns ett tak för hur mycket el du kan sälja tillbaka till elnätet utan att behöva betala skatt och moms.

Som normal villaägare med solpaneler behöver du sällan oroa dig för att överskrida mängden el du själv kan producera utan att betala skatt.

Det här är reglerna i korthet:

 • Du kan sälja el för 40 000 kronor per år utan att betala skatt. Tänk på att du behöver ta upp din elförsäljning i deklarationen.
 • Du får bara skattereduktion på producerad el så länge den motsvarar hur mycket el du köpt. Om du exempelvis producerar 11 000 kilowattimmar och använder 7 000 kilowattimmar ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 4 000 0,6 = 2 400 kr.
 • Om du säljer för mindre än 37 500 kronor per år behöver du inte heller betala moms på elen.

Så blir du mikroproducent

För att kunna sälja överskottsel behöver du som mikroproducent uppfylla vissa krav. Börja med att kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. Detta sker i regel i anslutning till installation och ofta behöver nätägaren byta ut eller uppdatera din elmätare. Efter det behöver du ansluta din produktion till elnätet (detta är kostnadsfritt).

Du behöver också ha ett elavtal som tillåter att du både köper och säljer el. Det kallas att du tecknar ett produktionsavtal. Ditt elbolag hjälper dig med ett produktionsavtal och ett så kallat inmatningsabonnemang (nätavtal), vilket gör att du har möjlighet att mata ut överskottsel på elnätet. När avtalen är på plats är du redo att sälja överskottsel. När du väljer elavtal med timpris från Svea Solar i samband med installation ingår produktionsavtal, så att du kan börja sälja din solel.

Regler för mikroproducenter

För att kunna sälja överskottsel behöver du som mikroproducent uppfylla vissa krav.

Skatteverket har gjort en checklista för vad som gäller för att få sälja överskottsel som mikroproducent:

 • Du har solceller som producerar el.
 • Du producerar mer el än vad du gör av med.
 • Du har ett inmatningsabonnemang (produktionsavtal) hos ditt nätbolag.
 • Din huvudsäkring är högst 63 A.
 • Din inmatningseffekt är på högst 43,5 kW.
 • Du är ansluten till ett elnät.
 • Ditt uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Hur vet jag hur mycket överskottsel som har matats ut?

I samband med din installation av solceller är din nätägare skyldig att utan extra kostnad byta din elmätare till en som kan mäta el i båda riktningar, eller uppdatera den du redan har.

Precis som ditt elhandelsbolag som läser av elmätaren för att veta hur mycket el du har köpt så läser bolaget även av hur mycket el du har matat ut. Denna el köper de av dig enligt abonnemangets villkor. Uppgifter om hur mycket som du matat ut på nätet kommer sedan finnas på dina fakturor från elbolaget.

Vad är priset på överskottsel?

I regel utgår elbolag från Nord Pools spotpris i ditt elområde när de bestämmer till vilket pris de är beredda att köpa din överskottsel. Spotpris är det pris elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket förändras varje timme

Priset för överskottsel brukar i regel ligga runt spotpris plus 25-50 öre/kWh (inkl moms) men kan variera mellan elbolag. Flera elbolag premierar mindre producenter och betalar därmed ett högre pris för överskottsel om du har en liten anläggning, för att stötta mikroproducenter och öka intresset bland privatpersoner att producera sin egen el.

Behöver jag betala moms?

Huruvida du behöver betala moms eller inte beror på hur mycket överskottsel du säljer per år. Om du säljer överskottsel för mer än 30 000 kr per år behöver du vara momsregistrerad och betala moms. Ligger du under 30 000 kr behöver du inte betala moms.

Kom igång!

Vill du också bli en mikroproducent? Läs mer om våra solceller eller kontakta oss så bokar vi in ett möte!