Hero image

Hur fungerar solceller?

SOLCELLSGUIDE. Så gör solceller ljus till elektricitet.

Hur fungerar solceller?

Det kan verka obegripligt hur det går att utvinna energi ur solen, utan att det behövs någon generator eller rörliga delar, men egentligen handlar det om en ganska enkel princip. Solcellens framsida består av en tunn film av ett halvledarmaterial – oftast kisel. När solen träffar ytan uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av solcellen.

I ett vanligt hushåll omvandlas denna elektriska spänning från likström till växelström i en växelriktare för att kunna användas i hushållet, eller skickas tillbaka ut till nätet. Med ett batteri kan du i stället lagra energin och använda vid ett senare tillfälle.


Innehåll

  1. Vad är skillnaden mellan solceller och solpaneler?
  2. Växelriktare och optimerare
  3. Fördelar och nackdelar med solceller

Vad är skillnaden mellan solceller och solpaneler?

Ofta används orden ”solceller” och ”solpaneler” på samma sätt, men om man ska vara noggrann är de olika saker.

En solpanel är en konstruktion där en mängd solceller fästs. Solcellerna är ”rutorna” du kan se på panelen och de som gör själva jobbet med att omvandla ljus till elektricitet. Normalt är det ungefär 60 solceller i varje solpanel.

Det går också att tala om ”solcellspaneler”, men det är inte ett lika utbrett ord, även om det egentligen är mer korrekt än ”solpaneler”.

solpaneler

Växelriktare och optimerare

En solcellsanläggning består av flera delar än själva panelerna på taket. Till exempel de här:

Växelriktare

Växelriktarens huvuduppgift är att se till att strömmen omvandlas från likström till växelström, samma typ av ström som du har i eluttaget. Elektriciteten matas därefter in i din elmätare och sedan ut på nätet. Många växelriktare har också andra smarta funktioner som gör att du bland annat kan följa din elproduktion i mobilen.

Optimerare

En optimerare eller ”solar optimizer” gör varje panel mindre känslig för panelerna runtom. Om du har ett tak med kraftig skuggning på vissa delar kan det göra stor skillnad för hur mycket el du får ut.

I vanliga fall är ett antal paneler kopplade till varandra i en så kallad sträng. Eftersom solpanelerna är seriekopplade kan alla paneler i strängen påverkas om en panel producerar mindre el, till exempel på grund av skugga. Solpanelerna har ofta inbyggda bypassdioder, som kan stänga av en del av panelen utan att de andra påverkas, men det är inte lika effektivt som en optimerare.

Fördelar och nackdelar med solceller

Precis som med allt annat finns det för- och nackdelar med solpaneler. Här listar vi tre saker som är positiva och tre mindre positiva saker med solceller.

Fördelar med solceller

  1. Solenergi är ett av de mest miljövänliga energialternativ du kan välja. Solen är en oändlig resurs om man ser det ur mänsklighetens perspektiv och så länge solen lyser har vi som lever på jorden en garanterad energikälla som ger 100% förnybar el.
  2. Som investering är det få saker som slår solceller rent ekonomiskt för dig som är husägare. Om vi räknar försiktigt med en återbetalningstid på 10 år är det en årlig avkastning på 10 procent på det du investerat – och beroende på elpriset framöver kan det bli rejält mycket kortare tid än så. Vi vet att solceller tål att jämföras med andra investeringar och uppmuntrar dig till att göra det på egen hand.
  3. Solceller har inga rörliga delar och levererar el under många år med nästan samma effekt som när de var nya. Oftast behöver andra delar i anläggningen bytas ut innan själva solpanelerna, som har en beräknad livstid på ungefär 25–30 år.

Nackdelar med solceller

  1. Det går åt energi för att producera solceller och inte sällan kommer denna från fossila källor. Denna ”energiskuld” tar ungefär 2,5 år att betala av sig i normalfall. Därefter har solcellerna producerat mer energi än det gick åt vid tillverkningen. Då återstår ungefär 90 procent av livslängden.
  2. Även om tekniken har blivit billigare och du får tillbaka din insats över tid är en solcellsanläggning en investering som kostar en hel del pengar. Oavsett om du väljer att köpa dina solpaneler eller leasa dem mot en månadskostnad är det en långsiktig investering som behöver vägas mot annat.
  3. En nackdel med solceller hänger ihop med själva energikällan – solen. Ju mindre solljus som träffar panelerna desto mindre effekt kan du få ut och när det är helt mörkt levererar dina solceller såklart ingenting. Ett sätt att komma runt dygnsproblematiken är att satsa på batterilagring eller att sälja överskott ljusare perioder för att täcka elräkningen under mörka dagar och månader.