Solcellsguide - Svea Solar

Olika typer av solceller

De här solcellerna finns i dag – och i framtiden. Lär dig mer om vilka olika typer av solceller som finns på marknaden idag, hur de fungerar och för- och nackdelar med de olika alternativen.

Olika typer av solceller

Vilka olika typer av solceller finns det? Hur ser framtidens solceller ut? Det är några saker vi går igenom i den här delen av solcellsguiden.

Teknikutvecklingen har gått oerhört fort när det gäller solcellers effektivitet. Den första solcellen såg ljuset 1883. Den använde sig av bland annat guld och kom upp i en verkningsgrad av 1 procent – ungefär en tjugondel av det vi kan förvänta oss i dag, med betydligt billigare och vanligare material.

Kiselsolceller

Dagens solceller är i nästan alla fall gjorda av kisel, i sin rena form en kristall som är vanligt förekommande i naturen. Kiselsolcellerna kan i sin tur delas in i monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. 

I framtiden kan helt nya material som graffén leda till helt nya användningsområden för solceller. Varför inte kläder med böjbara solpaneler eller fönsterglas som omvandlar ljus till elektricitet?


Innehåll

 1. Monokristallina solceller
 2. Polykristallina solceller
 3. Tunnfilmssolceller (amorfa)
 4. Framtidens solceller
 5. Vilken typ av solceller ska jag välja?

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har funnits längst på marknaden och är de solceller som vi förknippar med solpaneler hos privatpersoner. Solcellerna passar bra för vårt skandinaviska klimat, eftersom solcellerna klarar av att tillverka solenergi vid en lägre solinstrålning. Svea Solars solpaneler Essential, Design och Pro är alla monokristallina.

Pris: Monokristallina solceller har traditionellt varit något dyrare än alternativen, eftersom tillverkningsprocessen är mer avancerad. Denna skillnad är i dag i stort sett utraderad.

Teknisk info: Monokristallina solceller består av en kristall i elektronerna som gör att solcellerna kan röra sig mer fritt vilket resulterar i att de har en högre effektivitet än de polykristallina panelerna. Solcellerna påverkas negativt av höga temperaturer, vilket vi i Sverige inte tar skada av.

Utseende: Monokristallina solceller är generellt enhetligt svarta.

Verkningsgrad: Ca 7–23 %

Livslängd: Efter 25 år kan man förvänta sig ca 80 % av verkningsgraden.

Social site

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller, även kallade multikristallina solceller, har generellt en något lägre effekt än monokristallina solceller. I dag är polykristallina solceller ett mindre populärt alternativ än monokristallina celler, bland annat eftersom prisskillnaden blivit mindre.

Pris: Jämfört med monokristallina solceller har polykristallina solceller varit billigare att köpa, eftersom tillverkningsprocessen är enklare. Det är en skillnad som nästan försvunnit och om du även räknar med en lägre effekt är det svårt att hävda ekonomiska argument för att välja polykristallina celler.

Teknisk info: Polykristallina solceller är gjorda av flera kiselkristaller sammanfogade. Detta ger en lägre effektivitet och mindre attraktivt utseende. Solcellerna påverkas negativt av höga temperaturer, men det är inget problem i Sverige.

Utseende: Polykristallina solceller har en skimrande blå nyans.

Verkningsgrad: Ca 15–19 %

Livslängd: Efter 25 år kan man förvänta sig ca 80 % av verkningsgraden.

Tunnfilmssolceller (amorfa solceller)

Både utseendet och tillverkningsprocessen för tunnfilmssolceller solceller skiljer sig från kristallina solcellerna. Materialet kan nämligen göras böjbar vilket öppnar upp för möjligheten att använda tunnfilmssolceller på rundade ytor. Exempelvis kan tunnfilmssolceller limmas fast direkt på takpannor. Tunnfilmssolceller har i jämförelse med kristallina kiselsolceller lägre verkningsgrad och kostar mindre men har då också en kortare livslängd.

Integrerade solceller

För dig som ska bygga ett nytt hus, renovera taket eller byta ut taket helt och hållet, finns en annan lösning som kallas solcellstak. Det innebär att du byter ut hela eller delar av taket och ersätter det med ett solcellstak. Med andra ord integrerar vi solcellerna i takpannorna eller i takets material till skillnad från solpanelerna som vi placerar på ditt befintliga tak. På det sättet blir solcellerna ett med taket på ett otroligt stilfullt sätt.

Framtidens solceller

framtid_solceller


Det har redan skett en enorm teknikutveckling för solceller de senaste åren. Även om grundtekniken inte ändrats så mycket har effektiviteten ökat. Att solceller och solenergi är framtiden är de flesta överens om – men med vilken teknik och vilka material framtidens solceller kommer att byggas återstår att se. Dagens kiselbaserade solpaneler kommer med säkerhet finnas kvar länge, men det finns flera andra tekniker och material som målats upp som framtiden för solceller. Här är några exempel.

Pervoskite cells

 • Solceller i perovskitmaterial. Supermaterialet grafen (uttalas graffén) har spåtts bli en utmanare till kisel i solceller. Grafen är ett så kallat perovskitmaterial som skulle kunna göras väldigt tunt och böjligt. Materialet ska också vara väldigt bra på att ta upp solljus. Den teoretiska gränsen för verkningsgraden hos solceller i perovskitmaterial är runt 66 procent, ungefär dubbelt så hög som för kisel. Än så länge har forskare i Japan uppnått en verkningsgrad på runt 25 procent under optimala förhållanden i laboratoriemiljö. Eftersom dagens kiselsolceller har uppåt 20 procent verkningsgrad i verkliga miljöer utomhus återstår det nog en del jobb innan grafen gör sitt intåg.

Polymera solceller (Solceller i plast)

 • Solceller i plast. Polymerer – plaster – har beskrivits som ett sätt att göra solceller billigare och böjligare. En utmaning är att ta fram ett plastmaterial som inte bryts ner av solljus – inte en egenskap man vill ha en i solcell. Bland annat har forskare på Karlstads universitet jobbat med att ta fram solceller i plast. Något som talar för solceller i plast i framtiden är att de betalar tillbaka sin ”energiskuld” otroligt fort – det har talats om dagar. Det skulle tala för solceller med kortare livslängd, som ändå gör en nettovinst för klimatet och kunna finnas på till exempel kläder.

Dye-sensitized solar cells (Färgämnessolceller)

 • Färgämnessolceller. Den här tekniken, som också kallas ”dye-sensitized solar cells”, bygger på att man har ett klart och ett färgat lager och utvinner energi ur solljus i reaktionen mellan dessa. Den här tekniken är bland annat lovande för att kunna utvinna solljus inomhus, för att till exempel ge ström till hemelektronik.

Vilka solceller ska jag välja?

Olika typer av solceller möter olika behov. Om du har ont om plats på ditt tak vill du med största sannolikhet få ut så mycket effekt som möjligt med så få solpaneler som möjligt. Då vill du prioritera en hög verkningsgrad, vilket ofta betyder solceller för ett lite högre styckpris. I Svea Solars sortiment är Pro-panelerna de som ger högst effekt per installerad takyta.

Om du i stället har gott om utrymme har du möjligheten att ha fler solpaneler och gå ner i pris, samtidigt som det räcker med en något lägre verkningsgrad.

För många är det också viktigt att ha solceller som smälter in i taket på ett snyggt sätt. Solpaneler med mörk yta har i regel en något lägre toppeffekt, men det brukar handla om ett par procent.

I Svea Solars sortiment kallas helsvarta solceller för Design och de med ett tydligare rutmönster för Essential.

Bra att tänka på vid val av solceller

Nedan ger vi några tips på bra saker att tänka på vid val av solceller och solcellsinstallatör.

Kontrollera garantier och kapacitet

Solceller är en långsiktig investering. Därför är det viktigt att du som blivande ägare av solceller försäkrar dig om att du köper solceller med en så hög prestanda och lång produktgaranti som möjligt. Vi rekommenderar därför att du kikar på följande när du  jämför solceller:

Har solpanelerna en produktgaranti? Denna ska garanterar att solcellerna ska hålla i ett visst antal år, vilket i regel brukar vara åtminstone 10 år.

Finns det en effektgaranti? Det vill säga en garanti som anger hur länge du kan förvänta dig att solpanelerna ska prestera över tid. Här är standard att solcellspanelerna ska generera åtminstone 80% av effekten efter 20 år, med andra ord bör du inte nöja dig med solceller som inte lever upp till det.

På Svea Solar tummar vi inte på varken kvalité eller prestanda. Här är en lista på vilka garantier som gäller när du köper solcellspaneler av oss.

 • 5 år på utfört arbete
 • 5 år funktionsgaranti
 • 10 år produktgaranti på solceller (från Trina Solar)
 • 12 år produktgaranti på växelriktare (från Solar Edge)
 • 25 år produktgaranti på optimerare (från Solar Edge)
 • 20 år effektgaranti 80% på solceller(från Trina Solar)

Jämför lönsamheten

När du jämför solceller bör du alltid kontrollera hur mycket el solcellerna kommer generera i förhållande till vad de kostar. Själva kostnaden av solpanelerna inte det enda du ska titta på, utan också hur priset på solcellerna per kilowatt (kW) ser ut. Normalt räknar man nämligen hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Mängden el som solcellerna genererar per watt och år skiljer sig i regel inte särskilt mycket mellan olika typer av solpaneler, därmed har kilowatt (kWh) blivit branschstandard och är mer intressant när man jämför solceller.

För att ge en fingervisning av vad man kan förvänta sig bör en solcellspanel i södra Sverige, i optimal lutning och väderstreck årligen generera ungefär 1000 kWh per kW.

Kräv en kvalificerad installatör

När du jämför solceller bör du alltid kontrollera hur mycket el solcellerna kommer generera i förhållande till vad de kostar. Själva kostnaden av solpanelerna inte det enda du ska titta på, utan också hur priset på solcellerna per kilowatt (kW) ser ut. Normalt räknar man nämligen hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Mängden el som solcellerna genererar per watt och år skiljer sig i regel inte särskilt mycket mellan olika typer av solpaneler, därmed har kilowatt (kWh) blivit branschstandard och är mer intressant när man jämför solceller.

Det tillkommer nya leverantörer och installationsföretag hela tiden, vilket i sig kan öka risken för att vissa saknar den kompetens som faktiskt krävs. På Svea Solar kan du känna dig trygg då installationen enbart sker av utbildad personal med elbehörighet. Om du anlitar personer utan denna kompetens kommer inte installationen att täckas av försäkringen.

Välj certifierade solcellspaneler

Förutom att du bör välja installatörer som är utbildade och kompetenta, är det också viktigt att du väljer solcellspaneler som är certifierade och uppfyller behovet i ditt hushåll. Vanliga certifieringar utfärdas från IEC (International Electrotechnical Commission). För att erhålla detta certifikat måste solcellsmodulerna testas på alla specifikationer som solcellspanelerna anges besitta. Här testar man också hur beständiga solcellspanelerna faktiskt är under extrema klimat och hur snabbt de potentiellt försämras. Med andra ord ska du som jämför solceller alltid kika efter dessa certifikat för att försäkra dig om vilka specifikationer du kräver och vill få ut av dina solceller, och då att solcellspanelerna har testats för just de kraven.

Välj solpaneler som passar ditt tak

Faktum är att nästan alla tak lämpar sig bra för solpaneler. Men det finns några aspekter du bör ha i åtanke i samband med att du gör ditt val.

Vad har taket för lutning?

Även platta tak kan ha solpaneler, men en optimal lutning för solpaneler är ca 40 grader. Olika lutningar kan påverka verkningsgraden, och därmed valet av dina solpaneler.

Har ni skugga på taket?

Dina solpaneler ska helst inte överskuggas av andra fastigheter, skorstenar eller träd, då skugga drar ned verkningsgraden. Med det sagt passar solpaneler även skuggiga tak, men det är något du vill undvika om möjligt, så försök att ha taket helt fritt från skugga för maximal effekt.

Vilket väderstreck är taket riktat mot?

Solcellerna producerar energi som allra effektivast när de ligger riktade i en sydlig riktning, men även sydvästlig och sydostlig riktning fungerar bra. Ska ni bygga ett nytt hus? Ha då detta i åtanke om möjligt!

Läs hela guiden “Passar mitt tak för solceller”.

Förbered ditt tak för solpaneler

Sist men inte minst måste du se till att ditt tak är preppat och klart för solpaneler, oavsett vilka du väljer! Med tanke på att solcellsanläggningar har en livslängd på åtminstone 25 år, bör ditt tak vara i gott skick innan installationen sker. Vi på Svea Solar kan hjälpa dig att lägga om taket i samband med installationen.

Jämför Svea Solars olika solceller

Vi på Svea Solar erbjuder solceller i flera olika utföranden. Både en ekonomisk standardvariant, en snygg premium panel och moderna takintegrerade lösningar. Läs mer och jämför för att se vad som passar just dig bäst.