Hero image

Underhåll av solceller

SOLCELLSGUIDE. Behöver jag underhålla mina solceller? Här går vi igenom skötsel av solpaneler.

Underhåll av solceller

Till skillnad från andra energisystem kräver solceller väldigt lite underhåll. Så länge alla delar i din anläggning fungerar som de ska krävs faktiskt knappt någon insats alls. Här går vi igenom hur du ser till att dina solceller får ett långt och produktivt liv.


Innehåll

  1. Rengöring av solceller
  2. Förläng livstiden på solceller
  3. Snö och löv på solceller
  4. Garantier och försäkring

Rengöring av solceller

Behöver jag tvätta mina solceller? Det är en fundering som många som har solceller på taket ställer sig någon gång. Svaret är att du oftast inte behöver rengöra dina solceller överhuvudtaget. Eftersom det varierande klimatet i Sverige bjuder på jämna regnskurar och snö som smälter bort så rengörs solcellerna naturligt av sig själv. Under torra perioder eller då det är mycket damm och pollen kan du däremot behöva rengöra panelerna för att få ut maximal effekt.

Hur påverkar smuts solcellerna?

Ett tjockt lager med smuts kan påverka solcellernas upptagningsförmåga jämfört med helt rena solceller. Men detta kräver ett rikligt täcke på panelen, vilket sällan är fallet i Sverige.

Behöver jag tvätta bort pollen från mina solceller?
Om du bor nära en väg eller om du har träd vid huset som avger mycket pollen kan det däremot behövas en rengöring någon gång per år. Se nedan för mer detaljer om hur du går tillväga.

Tak_Installation_host_1200

Kan jag rengöra solpaneler med vanligt vatten?

Att använda vanligt kranvatten för att få bort smuts från dina paneler kan faktiskt få motsatt effekt mot vad du är ute efter. Vattnet innehåller kalk som kan lämna avlagringar på panelerna. Temperaturskillnader mellan vatten och paneler kan också i värsta fall leda till att glaset spricker.

Kan jag få hjälp med rengöring av solceller?

Det finns flera företag ute på marknaden som erbjuder underhåll av solceller och enklare rengöring, så att du inte behöver vara på taket och utsätta dig för eventuell fara. De använder sig ofta av så kallat ultrarent vatten, som inte riskerar att lämna några avlagringar på panelerna.

Undvik att vistas på taket

Om du ändå bestämt dig för att rengöra dina solceller själv bör du undvika att gå upp på taket, på grund av fallrisken. Det finns dessutom regler för hur man får och inte får vistas på ett tak.


Kan jag tvätta mina solpaneler själv?

Om du ska tvätta solpanelerna på egen hand är det oerhört viktigt att du följer de instruktioner som gäller för just dina solceller. I anslutning till installation får du instruktioner om hur just dina solpaneler ska skötas.

Förläng livslängden på dina solceller

Solceller har en lång livslängd och kräver lite underhåll. För att ge bästa möjliga förutsättningar för att dina solpaneler ska leva ett långt liv finns det några saker du kan göra vid planering och placering av anläggningen.

Undvik om det är möjligt att placera panelerna nära ett stort träd eller skorstenen. Trädets grenar kan falla ner och skada solcellerna och temperaturskiftningar från murstocken kan också skada dem. För att sotaren ska kunna komma fram är det i ändå lämpligt att inte placera solcellerna för nära skorstenen.

Under dina solcellers livstid kommer du att behöva byta ut växelriktaren, alltså den komponent som gör som solcellernas likström till växelström.

Snö på solpaneler

Solen kan fortfarande nå solcellerna genom ett tunnare snötäcke på upp till en centimeter utan problem. Vid tjockare lager brukar snön i regel glida av i töväder.

Det kostar ofta mer att röja bort snön än vad du kan tjäna in i ökad elproduktion under vintern. Om du ändå vill få bort snö på dina paneler är det viktigt att du använder en större plastskrapa eller liknande utan vassa kanter som riskerar att repa panelerna. Det är också en bra idé passa på vid soligare väder, då det underlättar för snön att smälta närmast panelerna och glida av. Läs mer om hur solceller fungerar på vintern.

Undvik så långt det går att klättra upp på taket för att röja av solpanelerna. Det är inte värt risken.

Garanti och försäkring

Se till att du har koll på vilka garantier som ingår när du köper en solanläggning och vad de olika typerna av garantier innebär. Här är några exempel.

Effektgaranti

Garanterar att din anläggning levererar en viss effekt efter ett visst antal år, till exempel 85 procent av effekten efter 25 år.

Produktgaranti

Säkrar att produkterna fungerar som de ska under ett visst antal år. Själva solcellerna kan ha en produktgaranti på upp till 30 år och komponenter som växelriktare har oftast något kortare garantitid.

Installationsgaranti

Gäller själva installationen, att installatörer och elektriker har utfört ett arbete som håller i ett antal år.

För att se vilka garantier Svea Solar erbjuder, läs mer här.

Vid leasing åtar sig uthyraren att produkterna fungerar under hela din hyresperiod och ser till att laga eller byta ut komponenter under tiden.

När det gäller försäkring så ses solceller i regel som en fast installation på ditt hus och ingår därför i din villaförsäkring. Vad som omfattas av din försäkring varierar från bolag till bolag. Kolla därför med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för din installation.