Batterier till solceller – fem skäl att satsa på lagring

Batterier till solceller – fem skäl att satsa på lagring

Med ett batteri höjer du graden av självförsörjning dramatiskt och kan oroa dig mindre över skiftande elpriser. I Tyskland, där solceller varit populärt längre än i Sverige, väljer nio av tio som installerar solpaneler att också lägga till batterilagring. Nu har tillgång och teknik gjort batterilagring attraktivt även i Sverige.

Här är fem goda anledningar att inte vänta med att lägga till batteri när du installerar solceller.

1. Du ökar din grad av självförsörjning

När du räknar på en solcellsanläggning är det fler saker än antal solpaneler och effekt som du behöver ta med.  

En viktig faktor är graden av egenanvändning, alltså hur mycket av elen du producerar som du faktiskt kan använda själv. 

Du har antagligen satsat på solceller för att du vill kunna producera och använda din egen el. Med batterilagring är det just det du kan göra – i mycket större utsträckning. 

Även ett litet batteri på 5 kWh kan ge en rejäl skjuts i din egenanvändning av solel. Med ett större batteri på 15 kWh kan dubbelt så stor andel av elen du använder komma från dina egna solpaneler.

Eftersom din egen el från ditt eget tak är den grönaste elen du kan använda är ökad egenanvändning också ett starkt hållbarhetsargument. 


2. Du belastar elnätet mindre

Du har antagligen läst och hört om den kapacitetsbrist som finns i det svenska elnätet på många håll. Med ett batteri kan du faktiskt göra en positiv skillnad genom att schemalägga laddning av batteriet när belastningen på elnätet är som minst och använda den sparade elen när belastningen är som störst. Om du har elavtal med timpris innebär det samtidigt att du slipper köpa el de dyraste timmarna på dygnet.


Du kan också få betalt för att låna ut kapacitet i ditt batteri via så kallade balanstjänster. Hushållens batterier är en viktig del i att skapa en jämn energiström i elnätet, utan att toppa upp med fossila energislag. De batterier som Svea Solar säljer i dag är förberedda för en nära framtid där du är en viktig kugge i ett fungerande elnät.


3. Du blir mindre beroende av att sälja överskott

En av fördelarna med solceller är att du kan sälja överskottet av din egenproducerade el tillbaka till elnätet. För många innebär det ett rejält tillskott under de ljusa månaderna och en ”krigskassa” inför höga priser på vintern. 

Det finns i dag inget som säger att upplägget där du kan sälja ditt överskott kommer att ändras. Men du bör ändå vara medveten om att lagar och regler kan komma och gå när du gör din kalkyl över 20-30 år.

Vad har då detta med batteri att göra? Jo, om du lagrar din el och använder den själv i stället för att sälja den är du inte lika exponerad för nya lagar, skatter och regler kring försäljning av överskott. 
  

4. Du kan dra av halva priset för batteriet  

Skattereduktionen för grön teknik är ännu mer generös för batterier och elbilsladdare än den är för solceller. Hela 50 procent om du använder batteriet för att lagra din egen solel. Ska du använda batteriet för att balansera elnätet kan du i stället använda vanligt ROT-avdrag.

Om du väntar på att priserna på batterier ska gå ner behöver du också ha i åtanke att det inte finns något som säger att subventionen på 50 procent kommer att finnas kvar för evigt.  

Kanske är det bättre att slå till i dag när du kan dra av halva kostnaden och kan börja spara el med en gång, än att vänta.

5. Det kan bli dyrare att köpa till senare 

Många solanläggningar är förberedda för att du ska kunna koppla på batterilagring senare. 

Då är det väl bara att vänta eller? Nja... 

Om du är prismedveten, vilket du bör vara, är det bra att veta att själva installationen kan bli betydligt dyrare om du väljer att köpa till batteri senare. Om du lägger till batteri till din solanläggning från start kan samma installatörer och elektriker oftast göra jobbet samtidigt. För dig innebär det lägre kostnader för arbetstimmar och milersättning.

Med batterilagringen med i planeringen från början kan installationsteamet också göra den bästa möjliga placeringen av batteri, växelriktare och andra komponenter i förhållande till varandra, i stället för att försöka hitta en lämplig plats för lagring när allt redan är på plats. 

Nyfiken på våra batterilösningar? Här kan du läsa mer.