Gräva inför installation av solceller

Behöver du se till att det utförs grävning på din tomt inför installation av solceller? Då hittar du instruktioner här.

Om du som kund ska förbereda installationen genom att gräva och lägga ner kabelrör som vi ska dra kablar i, är det av största vikt att du säkerställer följande:

grav_montage

  • Grävningen ska göras så rakt som möjligt så att kabelrören kan läggas rakt. Vänta gärna med att lägga igen grävningen över kabelrören tills dess att våra installatörer har dragit in kablarna i kabelröret.
  • Det finns inga krav på förläggningsdjup av kabelrör med elkablar på privat tomt, men vi på Svea Solar rekommenderar ett djup om minst 35 centimeter.
  • Vi rekommenderar att du använder 50 millimeter gulslang för AC- och DC-kablar. Du kan eventuellt använda en mindre dimension än så, men du behöver då stämma av det med oss på Svea Solar.
  • Vid förläggning av AC-, DC- och nätverkskabel är det tre separata kabelrör som ska grävas ner för att undvika störningsproblematik. För nätverkskabel kan en mindre dimension på kabelrör användas än för AC- och DC- kablar. Kontakta Svea Solar om du är osäker på vilken typ av kabel du ska gräva och vilken dimension på kabelrör som passar bäst för just dig.
  • För att märka ut kabeln i jorden fyller du på med jord till ungefär halva djupet och placerar där ett gult markeringsband längs med hela kabelröret.
  • Kabelröret behöver innehålla en draglina, men ska i övrigt vara tom och inte innehålla några andra kablar.
  • Kabelröret får inte innehålla något vatten (till exempel regnvatten eller smält snö) då det kan skada kablarna över tid. Därför är det viktigt att du placerar kabelröret så att det inte regnar eller snöar in i det till dess att installationen påbörjas. Ett tips är att sätta ett lock eller silvertejp över änden för att förhindra att vatten kommer in.
  • Ändarna på kabelröret ska gå upp dikt an med huskroppen ovan mark (se bild nedan) så att kabel kan dras längs med fasaden, helst i nära anslutning till den produkt (solceller, växelriktare, elbilsladdare eller batteri) som ska kopplas in.

Om grävning är överenskommet men inte utfört av dig som kund när vi ska påbörja din installation, kan du debiteras för bomkörning enligt Svea Solars allmänna villkor.