Hero image

Beställt solceller – vad händer nu?

Hej Power Shifter! Vi på Svea Solar är glada över att du bestämt dig för att installera solceller med oss och ta ett konkret steg mot en fossilfri morgondag. Här hittar du information om de olika steg som sker efter att du har gjort en beställning och fram till att du kan slå igång din anläggning. Här hittar du också en checklista för dina egna förberedelser.

Inför installation

Direkt efter beställning

Så fort din beställning är gjord börjar förberedelserna. Det finns också en del saker du behöver göra själv för att planeringen ska kunna gå vidare så smidigt som möjligt.

1. Läs igenom orderbekräftelsen

När du beställt får du ett bekräftelsemejl med en sammanfattning och allmänna villkor för installationen. Kolla igenom det så allt stämmer och återkom om du har några frågor.

2. Fyll i uppgifter för föranmälan i appen

Ladda ner vår app och logga in. När du loggat in får du fylla i ett antal uppgifter som vi behöver för att anmäla installationen till din nätägare. För att du inte ska tappa plats i vår installationskö är det viktigt att du fyller i dessa så snart som möjligt.

3. Signera digitalt om det krävs

Vissa nätägare vill ha en digital signatur i samband med föranmälan. Om det behövs så kommer du att få instruktioner via mejl.

4. Kontrollera om du behöver bygglov

I de flesta fall behöver du inte bygglov, men det finns undantag. Det gäller till exempel om ditt hus är K-märkt eller om det finns lokala bestämmelser. Kolla med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller där du bor.

5. Se till att kabelrör grävs ner om det behövs

Under platsbesöket får du reda på om du behöver se till att kabelrör grävs ner inför installationen. Det framgår också i din orderbekräftelse.

Bygglov, grävning eller takbyte inför installationen?

I de flesta fall behövs inte bygglov för solceller på tak, men det finns undantag. Att du behöver förbereda genom att gräva ned kabelrör är vanligare. Här finns också information för dig som samordnar takbyte och installation av solceller.

Bygglov

Har du fått veta att du behöver söka bygglov för din solcellsanläggning? Här får du hjälp på vägen.

Gräva inför installation

Behöver du se till att det utförs grävning på din tomt inför installation av solceller? Då hittar du instruktioner här.

Byta tak

Har du beställt samordnat takbyte och installation av solceller? Här kan du läsa mer.

2. Nedräkning till installation

Efter att vi skickat in din föranmälan så kan planeringen av din installation påbörjas.

När vi kan påbörja installationen varierar beroende på årstid och var du bor, men vi kommer att skicka uppdateringar via mejl om när din installation beräknas ske i god tid. I de flesta fall har våra installatörer med sig solpanelerna, men de kan också levereras direkt till din tomt inför arbetets start.

Ungefär en vecka innan din installation blir du kontaktad av arbetsledaren som kommer att ansvara för installationen för att bekräfta dag och tid och för att kontrollera att du har fått all information du behöver. Det är också ett bra tillfälle att ställa frågor som du kanske har om installationen.

3. Förbered installation

För att installationen ska gå så smidigt som möjligt har även du ett ansvar för en del förberedelser.

Checklista: Kom ihåg det här inför din installation

 • 1. Ladda ner appen

  För att kunna följa din produktion behöver du ladda ner Svea Solars app. Den är en länk mellan dig och din anläggning.

 • 2. Fixa uppkoppling

  Växelriktaren behöver tillgång till nätet. En nätverkskabel dragen till platsen är det bästa. Om du väljer trådlös uppkoppling, se till att det finns bra täckning där växelriktaren ska sitta.

 • 3. Plats för byggställning

  Det behöver vara undanplockat på de platser där vi ska sätta upp byggställningar, montera växelriktare och dra kablar.

 • 4. Extra takpannor

  Har du tak med pannor behöver du se till att det finns extra om någon skulle gå sönder. Läs mer i de allmänna villkoren.

 • 5. Var tillgänglig

  Om du inte kan vara hemma – se till att du kan nås på telefon. Installatörerna behöver också tillgång till vatten och toalett.

Installation steg för steg

1. Montering av solpaneler

En solpanelinstallation på en vanlig villa tar oftast ett par arbetsdagar upp till en vecka, något beroende på anläggningens storlek och väderförhållanden. Själva ställningsbyggandet kan också ta ett par dagar, beroende på husets förutsättningar.

Det är bra om du är tillgänglig när installationen påbörjas för att stämma av eventuella detaljer med arbetsledaren och säkerställa att våra installatörer har tillgång till din elcentral. Du får gärna vara hemma om du vill och kan.

När arbetsledaren kontaktar dig inför installationen kommer ni överens om vad som gäller för just din installation.

2. Elinstallation

Elinstallationen sker vanligtvis inom fyra veckor efter att panelerna monterats, men kan variera något beroende på årstid och var du bor. Elektrikern kontaktar dig inför besöket.

För att vi ska kunna koppla upp växelriktaren mot internet är det viktigt att det finns framdragen nätverkskabel eller bra Wi-Fi där växelriktaren är placerad. Vi sköter uppkopplingen så länge du ordnat detta.

När installationen är färdig gör vår elektriker ett funktionstest av anläggningen vilket innebär att den slås på en kort stund för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Efter testet slås anläggningen av i väntan på elmätarbyte av din nätägare. Vår elektriker går också igenom anläggningen med dig.

3. Driftsättning

Som producent av solenergi måste du ha en elmätare som mäter både den el du köper när din produktion inte täcker din konsumtion, såväl som din sålda, egenproducerade, överskottsel. Då behöver du två saker:

 1. Byte av elmätare - Efter att din anläggning funktionstestats ansvarar din nätägare för att byta din elmätare till en som kan mäta både köpt och såld el. I vissa fall räcker det med en uppdatering på distans.
 2. Teckna produktionsavtal - För att kunna sälja din överskottsel behöver du kontakta ditt elbolag och teckna ett produktionsavtal. Om du bestämt dig för att låta oss på Svea Solar sköta din elhandel så tar vi hand om allt som behöver göras för att komma igång med det.

Observera att vi på Svea Solar tyvärr inte kan påverka när bytet eller konfigureringen sker, men vanligtvis blir du kontaktad av din nätägare inom två veckor efter färdiganmälan.

Det är viktigt att du inte slår på din anläggning förrän du fått grönt ljus från din nätägare. Utan en utbytt eller uppdaterad elmätare kan du inte tillgodoräkna dig din elproduktion och riskerar felaktig avläsning.

Välkommen Power Shifter – grattis till ett bra val!

Genom att installera solceller på ditt tak har du inte bara gjort en klok investering, du är också med och leder omställningen till en fossilfri morgondag. Du är en Power Shifter!

Inspireras av andra Power Shifters

Nyfiken på hur din installation kommer att se ut? Här kan du se några av våra projekt.

Efter installation

Efter installation av solceller

När solcellerna är på plats på ditt tak och anläggningen är installerad och testad återstår några saker innan du kan fånga solen.

 • Färdiganmälan till nätägare

  Vi skickar in en anmälan till nätägaren om att anläggningen är klar.

 • Teckna produktionsavtal

  För att sälja din överskottsel behöver du teckna ett produktionsavtal. Svea Solars elavtal har detta inbyggt och är speciellt anpassat för solceller.

 • Byte av elmätare

  Inom cirka två veckor blir du kontaktad av din nätägare för byte eller uppdatering av din elmätare. Om du inte hör något kan du ta kontakt med dem direkt för att följa upp ärendet.

 • Slå på anläggningen

  När nätägaren gett sitt godkännande kan du slå på din anläggning.

 • Följ produktionen i Svea Solar-appen

  Ladda ner Svea Solar-appen och/eller den app som är kompatibel med din växelriktare för att följa din produktion och få en bättre bild av din elanvändning. I vår egen app hittar du även manualer och svar på vanliga frågor.

Så slår du på anläggningen

När nätägaren har bytt elmätare och gett sitt godkännande att ta anläggningen i bruk kan du slå på den.

Gör såhär:

 1. Brytaren på växelriktaren ska vara  inställd på ON eller 1
 2. Huvudbrytaren i säkringsskåpet ska  vara inställd på ON eller 1
 3. Säkringarna i säkringsskåpet ska vara inställda på ON eller 1. Om du har en säkerhetsbrytare installerad på utsidan behöver även denna ställas i läge ON eller 1.

Underhåll av anläggningen

Underhåll av anläggningen kräver inga  större insatser. Svea Solar lämnar som  standard 5 års funktionsgaranti på  anläggningen. Om något inte fungerar  under denna period hjälper vi självklart  till att lösa problemet.

Att hålla koll på  anläggningen och identifiera eventuella  fel är dock ett ansvar du som kund har. Det bästa sättet att säkerställa att  anläggningen fungerar är att undersöka  att den producerar på daglig basis.

Produktionen kan dock ibland visa noll  till exempel när vädret är mulet eller om det  ligger snö på panelerna. Läs mer om solpaneler och snö i vår solcellsguide.

Månatliga inspektioner från marken

För att se till att dina solpaneler fungerar som de ska bör du varje månad kontrollera följande:

 • Kontrollera att solpanelerna inte  hamnat i skugga till följd av högre  vegetation. Trimma vegetationen om  nödvändigt.
 • Inspektera anläggningen visuellt  för skada. Kontrollera att alla synliga kablar, paneler och övriga  komponenter är hela. En solpanel  med ett knäckt glas ser vanligtvis  annorlunda ut än de andra panelerna. Om du upptäcker ett krossat glas, meddela oss direkt och stäng av systemet.
 • Det är inte nödvändigt att rengöra  panelerna vid nedsmutsning, de rengörs vanligtvis av regn på naturlig väg. Vi rekommenderar inte att spola  vatten på panelerna då det finns risk  för kalkavlagringar samt att glaset på  panelerna spricker.

Undvik också att gå på panelerna då  det kan resultera i s.k. mikrosprickor och att paneler går sönder, samt att det även innebär en stor halkrisk. Vi rekommenderar därför att  person som utför eventuellt underhåll  på taket alltså går på taket och inte på  panelerna.

Läs mer om underhåll av solpaneler här.

Här kan du läsa mer

Vi ser fram emot att ha dig som kund i många år framöver. Du har tagit ett stort och viktigt steg mot en fossilfri morgondag. Behöver du hjälp och tips på vägen kan du hitta svar på dina frågor här.

Svea Solar App

I vår app till Iphone och Android hittar du manualer till din solcellsanläggning och annan teknisk support.

Vanliga frågor

Här hittar du frågor och svar på allt som har med solenergi och solceller att göra.