För dig som behöver ansöka om bygglov

Har du fått veta att du behöver bygglov för din installation av solceller? Här får du veta mer om hur du går vidare.

Kom igång med din bygglovsansökan

För att börja processen med din bygglovsansökan behöver vår samarbetspartner skicka in olika dokument till den kommun där du ansöker om bygglov. Vi hjälper vi dig såklart med genom att skicka nödvändig dokumentation, efter att du gett ditt godkännande för att dela dina personuppgifter. Vill du ha hjälp med bygglov kontakta vår kundservice på kundservice@sveasolar.com.

Smidig hantering av din bygglovsansökan

När Bygglovsexperten har fått de dokument de behöver, skickar de dem vidare till din ansökningskommun. Efter att kommunen har fattat sitt beslut kommer de att kontakta dig direkt. Observera att beslutet endast skickas till dig, inte till oss eller Bygglovsexperten. Vid avslag, återkom till Bygglovsexperten för en kostnadsfri revidering av din bygglovsansökan.

Informera oss om ditt startbesked

Startbeskedet är ett beslut från din kommun som tillåter påbörjandet av ditt projekt. Eftersom det bara når oss om du informerar oss, är det viktigt att du kontaktar kundservice@sveasolar.com när du fått startbeskedet. Meddela oss i samma mailslinga som din pågående bygglovsdialog för snabb och effektiv planering av din installation.

Vill du läsa mer om bygglov för solceller? Kolla in vår solcellsguide.