En gradient i rosa och lila

För dig som behöver ansöka om bygglov

Har du fått veta att du behöver bygglov för din installation av solceller? Här får du veta mer om hur du går vidare.

Ritningar över installationen

Kommunen begär ofta in ritningar för att få en överblick över hur installationen kommer att se ut. I vårt eget projekteringsunderlag har vi redan ett underlag där solcellernas placering framgår tydligt. Vi delar gärna våra ritningar med dig och hjälper till i processen.


Kontrollplan

En kontrollplan är en förteckning över de kontroller du som byggherre ska göra vid din installation och vem som ska utföra dem. En kontrollplan behövs i regel när du ansöker om bygglov för solceller. Ofta efterfrågar kommunen också foton på husets fasad.

Kontakta oss på kundservice@sveasolar.se om du vet att du behöver bygglov och önskar hjälp med ritningar eller förslag till kontrollplan. 


Hur skickar jag in min bygglovsansökan?

Det är kommunen där fastigheten du ska installera solceller på finns som hanterar bygglov. Varje kommun har en egen ansökningsblankett som du behöver fylla i och skicka in. Många kommuner har också en digital tjänst där du kan fylla i bygglovsansökan på kommunens hemsida. Börja med att kolla på din kommuns hemsida. Varje kommun har en nämnd som hanterar bygglov, oftast heter den ”byggnadsnämnden”, men den kan även heta saker som ”samhällsbyggnadsnämnden” eller ”miljö- och byggnadsnämnden”.


När du har fått ditt startbesked

Ett startbesked är ett beslut från din kommun om att ditt projekt kan påbörjas. Det är du som fastighetsägare som får startbeskedet och det når bara oss om du meddelar oss om beslutet. Det är därför viktigt att du kontaktar oss på kundservice@sveasolar.se när du fått startbesked, så att vi kan börja planera din installation.

Vill du läsa mer om bygglov för solceller kan du göra det i vår solcellsguide.