Hero image

För dig som behöver ansöka om bygglov

Har du fått veta att du behöver bygglov för din installation av solceller? Här får du veta mer om hur du går vidare.

Samla in dokumentation

Kommunen begär ofta in dokument för att få en överblick över hur installationen kommer att se ut. I vårt eget projekteringsunderlag har vi redan en layout där solcellernas placering framgår tydligt. Vi har också datablad över växelriktare, montagesystem, paneler och optimerare om du valt det. Vi delar gärna våra dokument med dig för att underlätta processen.


Skicka in din bygglovsansökan

Det är kommunen där fastigheten du ska installera solceller på finns som hanterar bygglov. Varje kommun har en egen ansökningsblankett som du behöver fylla i och skicka in. Många kommuner har också en digital tjänst där du kan fylla i bygglovsansökan på kommunens hemsida. Börja med att kolla på din kommuns hemsida. Varje kommun har en nämnd som hanterar bygglov, oftast heter den ”byggnadsnämnden”, men den kan även heta saker som ”samhällsbyggnadsnämnden” eller ”miljö- och byggnadsnämnden”.


Meddela oss när du har fått ditt startbesked

Ett startbesked är ett beslut från din kommun om att ditt projekt kan påbörjas. Det är du som fastighetsägare som får startbeskedet och det når bara oss om du meddelar oss om beslutet. Det är därför viktigt att du kontaktar oss på kundservice@sveasolar.se när du fått startbesked, så att vi kan börja planera din installation.

Vill du läsa mer om bygglov för solceller kan du göra det i vår solcellsguide.