Bidrag för solceller – så fungerar det!

Om du är på jakt efter information om bidrag och avdrag för solcellsinstallationer så har du kommit helt rätt. Vi på Svea Solar hjälper dig att reda ut alla frågetecken kring bidrag, ROT-avdrag, solcellsstöd och skattereduktion för solceller för både företag och dig som privatperson. På så sätt kan du utnyttja de medel som finns att tillgå inför installationen av solceller på just din villa, fastighet eller anläggning.

Så fungerar solcellsbidraget 2022

Det tidigare investeringsstödet - eller solcellsbidraget - har nu ersatts av en skattereduktion för grön teknik. Det gröna avdraget är på många sätt enklare då reduktionen görs direkt på fakturan när du installerar din solcellsanläggning och du behöver alltså inte skicka in en ansökan för att få ta del av avdraget.

Upp till 50% avdrag på material och arbete
Reduktionen är maximalt 50 000 kr per person och år. För solcellsanläggningar täcks arbete- och materialkostnader med 15 % och för batterier och laddboxar täcks arbete- och materialkostnader med 50 %.

Avdraget görs direkt på fakturan
En stor fördel med det nuvarande avdraget är att du inte längre behöver ansöka om något bidrag eller stöd. Avdraget kommer att ske direkt på fakturan så länge du uppfyller kraven för att ta del av reduktionen. Mer information om detta kan du hitta på Skatteverket.se

Avdraget kan användas flera gånger
Då avdraget gäller per år och per person är det möjligt att få skattereduktion mer än en gång. Du kan alltså få en lägre totalkostnad över tid. Ett tydligt exempel är om du till exempel installerar solceller under 2022 och under 2023 väljer att installera en laddbox.

Vad hände med det statliga investeringsstödet för solceller?

Tidigare fanns det ett statligt bidrag, eller investeringsstöd för solceller, som både företag och privatpersoner kunde ansöka om. Länsstyrelsen var ansvariga för handläggningen och tog beslut om vilka som var berättigade investeringsstödet.

Bidraget var fördelat på Sveriges alla län och gällde så länge de avsatta pengarna från staten räckte. I och med den ökade efterfrågan av solceller var det ofta kö och man kunde inte alltid räkna med att få ett solcellsbidrag samma år som man skickade in sin ansökan. Det tidigare solcellsstödet var på max 20% av installationen och kunde inte kombineras med andra avdrag, såsom till exempel ROT-avdraget.

Vill du veta mer?

Vårt team av experter hjälper gärna till att beräkna hur mycket solceller just er fastighet har möjlighet att använda och uppdelningen av förväntade arbetskostnader i samband med just er installation.

Kontakta oss så tar vi det steg för steg!