Här kombineras livsmedelsproduktion, solenergi och innovativ teknik i Sveriges största agrivoltaiska solpark

Här kombineras livsmedelsproduktion, solenergi och innovativ teknik i Sveriges största agrivoltaiska solpark

I Hova, Skaraborg, tar Svea Solars Pontus Skog oss med på en rundtur i det som ska bli Sveriges första stora solcellspark på åkermark. Det här är ett banbrytande projekt där matproduktion och solenergi samsas på samma mark för att adressera klimatutmaningar och behovet av förnybar energi.

Hova är tidigare mest känd som Stikkan Anderssons, ABBA-managers, hemby och för att ha lockat besökare till sina tornerspel under en julivecka, till minne av det blodiga slaget år 1275. Men nu står byn inför förändringar. I sommar kommer den agrivoltaiska solparken att läggas till bland dess attraktioner.

Traditionellt har valet mellan matproduktion och solcellsanläggningar på jordbruksmark varit en avvägning där matförsörjningen prioriterats. Men i Hova byggs nu ett projekt som ska lösa detta dilemma. På en åker i närheten av Mariestad ska 9000 solpaneler installeras, med planer på att odla olika grödor mellan panelerna enligt normalt åkerbruk. Detta koncept, kallat agrivoltaik, blir alltmer relevant i kampen för att balansera behovet av livsmedelsproduktion och förnybar energi.

Projektet är ett av de första i sitt slag i Sverige, även om konceptet med solenergi kombinerat med jordbruk har testats tidigare i småskaliga experiment. Nu tar man klivet mot en större skala, med förväntningar om att producera sex megawatt el, tillräckligt för att täcka behovet i 1600 villor. Parken byggs och ägs av Svea Solar, och marken kommer fortsätta brukas av markägaren Ekoväx, en ledande leverantör av ekologiska jordbruksprodukter.

Hova agrivolatisk park

– Vi har sett ett stort intresse från andra markägare och jordbrukare sedan vi kommunicerade våra planer kring parker. Vårt mål är alltid att hitta en så attraktiv lösning som möjligt för de marker och samarbetspartners som vi jobbar med, och i detta fall möttes våra och Ekoväx ambitioner perfekt, säger Pontus Skog utvecklingschef på företaget Svea Solar.

Genom att placera solpaneler på ställningar som kan vridas för att följa solens rörelse och skapa mellanrum för jordbruksmaskiner, kan man utnyttja marken mer effektivt för både elproduktion och matodling. Detta öppnar upp nya möjligheter för hållbar energiproduktion samtidigt som man bevarar och till och med förbättrar jordbruksmarkens produktivitet.

I en tid då behovet av förnybar energi blir allt mer påtagligt är projekt som detta av stort intresse. Diskussionen om nyttan och påverkan av solceller på åkermark fortsätter, och det finns både entusiasm och oro för att integrera solenergi i jordbrukslandskapet. Men med rätt planering och teknik kan agrivoltaiska system visa sig vara en värdefull resurs för att möta våra framtida energibehov på ett hållbart sätt.