Solceller på ett tak på vintern

Så underhåller du dina solceller

SOLCELLSGUIDE

Innehåll

  1. Rengöring av solceller
  2. Förläng livstiden på solceller
  3. Solceller i Sverige
  4. Garantier och försäkring
  5. Solceller i skugga


Underhåll av solceller

Tack vare att solceller knappt har några rörliga delar så kräver de inte något direkt underhåll. Du som ägare behöver inte heller förse dina solceller med bränsle för att få dem att fungera. Den enda gången underhåll är nödvändigt är om något går sönder, eller om solcellerna täcks med mängder av smuts. Men snö under vintern då? Eftersom solcellerna är installerade med en viss lutning så glider snön i regel av vid tö.


Underhåll av solceller när det snöar


Rengöring av solceller

Eftersom det varierande klimatet i Sverige bjuder på jämna regnskurar och snö som smälter bort så rengörs solcellerna naturligt av sig självt. Så nej, i regel behöver du inte rengöra dina solceller.

Vet du med dig att du bor i ett lite torrare klimat med mindre nederbörd kan behovet se annorlunda ut. I områden med lite regn, nära en väg så att det sprids mycket vägdamm eller om du har träd bredvid huset som avger pollen kan det vara en god idé att planera för lättare rengöring 1–2 gånger om året när solcellerna har ett täcke av smuts.

Ett tjockt lager med smuts kan påverka solcellernas upptagningsförmåga jämfört med helt rena solceller. Men detta kräver som sagt ett rikligt täcke på panelen, vilket sällan är fallet i Sverige. Vad det gäller snö så kan solen fortfarande nå solcellerna genom ett tunnare snötäcke på upp till 1 cm utan problem, och vid tjockare lager brukar snön i regel glida av i töväder.

Du kan rengöra solceller själv, dock avråder vi från att vistas på taket på grund av fallrisk. Det finns dessutom regler för hur man får och inte får vistas på ett tak. Om du ska tvätta solpanelerna på egen hand är det oerhört viktigt att du följer de instruktioner som gäller för just dina solceller.

Vid installationen får du drifts- och skötselanvisningar från våra utbildade installatörer. Likaså får du tillverkarnas manualer och dokumentation om de solceller som du valt att installera. Med hjälp av detta kan du veta hur solcellerna ska användas och underhållas. Självklart får du även all viktig information framfört av våra specialister vid beställningen samt av installatörerna vid installationen. Kontakta din solcellsleverantör innan du tar dig an något du känner dig osäker på. Bara en sådan sak som att använda för kallt vatten på heta solceller kan orsaka sprickor i glaset vilket leder till permanenta skador på solpanelerna. Allt sådana vill du undvika!

Det finns flera företag ute på marknaden som erbjuder underhåll av solceller och enklare rengöring, så att du inte behöver vara på taket och utsätta dig för eventuell fara. Med hjälp av deras smidiga och anpassade utrustning går rengöring av solceller både snabbt och smidigt.


Förläng livstiden på solceller

Livslängden på solceller beror på dels materialet på solcellerna, skicket på taket de monteras på och inte minst klimatet. Livslängden på solcellerna beräknas utifrån världsklimatet och estimeras hålla i ca 30 år, förutsatt att man installerar dem på ett tak i gott skick. I regel kräver solceller väldigt lite underhåll. Det enda man kan behöva byta ut under denna tid är växelriktaren, vilket är den komponent som gör om solcellernas likström till växelström.

För att få solcellerna att hålla länge kan man förebygga att yttre faktorer kan skada dina solceller. Våra installatörer hjälper dig med placeringen av panelerna så att de inte är allt för nära ett gammalt träd eller en skorsten, och så har vi på Svea Solar en generös garanti på både installation och paneler, samt 25 års effektgaranti. Läs mer om våra garantier här.


Solceller i Sverige

Solceller på sommaren

Solceller trivs faktiskt i svalare klimat även om det kan vara svårt att tro. Alltför varma förhållanden kan göra att solcellerna drabbas av energiläckage och därför passar faktiskt solceller utmärkt för Sveriges klimat. För varje grad över 25 grader celsius uppskattar man en försämring av elproduktionen med ungefär 0,4%.

Det svenska sommarhalvåret bjuder på optimala förhållanden för solceller. Långa och långa dagar och nätter med massor av solljus. För i Sverige har vi faktiskt fler soltimmar än vad många tror. Sveriges solinstrålning ligger på ungefär 1060 kWh/kvm per år och det är i princip lika mycket som i Danmark och norra Tyskland.


Solceller på vintern

Under vinterhalvåret är situationen lite annorlunda och det är inte ovanligt att man ifrågasätter solcellernas effekt på vintern. Under vinterhalvåret står solen lägre, vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och oundvikligen påverkar det mängden solenergi dina solceller kan producera. Dock inte i den utsträckningen du kanske tror.

Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. På vintern kan solceller fortfarande absorbera solljus, även fast det är molnigt eller mulet.

Snö är inte heller ett särskilt stort problem för solcellers elproduktion i Sverige. I och med att endast en liten del av den årliga produktionen sker under vintermånaderna så blir bortfallet inte särskilt stort om snön ligger kvar på solcellerna. Men om det är snö på solpanelerna innebär det att solen måste tränga igenom det lagret för att nå solcellerna. Det är därför bäst att hålla solcellerna fria från snö för att de ska kunna generera så mycket energi som möjligt. Har solcellerna bara ett tunt lager med snö, upp till 1 centimeter, kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna på vintern. Och monteras panelerna i rätt vinkel så glider tjockare snölager av i töväder.

Men kom ihåg att det kan vara riskfyllt att vara uppe på taket. Försök inte att på egen hand få bort snö från dina solceller på vintern.


Garantier och försäkring

De flesta återförsäljare och installatörer har långa garantier på sina solceller, men det är bäst att kolla upp hos varje enskilt företag innan du investerar.

För att säkerställa er trygghet vid köpet av en solcellsanläggning arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer med produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot all förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider. Läs om våra garantier här.


Solceller i skugga

Solceller är känsliga mot skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är seriekopplade. Där begränsar alltid den svagaste länken alla andra solceller i den slingan. För att undvika denna känslighet använder vi så kallade ”smarta solceller” i merparten av våra installationer där enheterna är parallellkopplade och på så vis inte begränsar varandra. Om du har skugga på taket kan du alltså fortfarande få en bra produktion med en väl dimensionerad anläggning.