Hero image

Väder och väderstreck

SOLCELLSGUIDE

Väder och väderstreck

Visste du att Umeå har lika goda förutsättningar för solel som norra Tyskland? Sverige är faktiskt riktigt väl lämpat för solenergi, med långa ljusa dagar på sommarhalvåret. Solceller trivs också när det är lite svalare, vilket det ju som bekant ofta är på våra breddgrader.

Vilken lutning är bäst? Vilket väderstreck ger maximal utdelning och hur funkar det på vintern? Det är några av frågorna vi går igenom i den här delen av solcellsguiden.

Innehåll

  1. Väderstreck
  2. Vinkel och lutning
  3. Solceller i Sverige
  4. Solceller på sommaren
  5. Solceller på vintern
  6. Solceller i skugga

Väderstreck

Solceller i söderläge

Solen står som högst och längst i sydligt läge. Tak som vetter åt syd har därmed i regel bäst förutsättningar för solceller, eftersom ni vill att solen ska nå solcellerna under majoriteten av dagens alla soltimmar.

Solceller i sydost eller sydväst

Om ni har ett tak med solceller i ett sydostligt eller i ett sydvästligt läge kommer ni uppskattningsvis gå miste om cirka 6 procent av den årliga produktionen jämfört med tak i sydligt läge.

Solceller i ostläge och västläge

När det gäller tak som vetter rakt mot öst eller väst kan ni räkna med att producera cirka 20 procent mindre solenergi jämfört med ett tak som har solceller i sydlig riktning.

Solceller i norrläge

Normalt rekommenderas inte installation av solceller i rent norrläge. Du som installerar solceller på ett tak i norrläge kan räkna med ungefär halva effekten.

Vinkel och lutning

Vilken lutning som är optimal för just ditt tak beror på var i Sverige du bor. Om du vill installera solceller på ett tak i norra Sverige är en lutning på 35 grader att föredra.

Om du istället befinner dig i södra Sverige är en lutning på ungefär 45 grader optimal för att få ut maximal effekt av dina solceller. Som referens har ett genomsnittligt villatak i regel en lutning på cirka 40-45 grader, vilket lämpar sig utmärkt för solceller.

I tabellen nedan kan du se hur kombinationen av väderstreck och lutning på taket i genomsnitt påverkar effekten av dina solceller.

basta-lutning-solceller

Viktigt att veta är att takets lutning inte påverkar produktionen av solenergi i den utsträckning man kan tro. Om dina solpaneler har en lutning som skiljer sig upp till 10 grader från en optimal lutning ger det bara cirka 2 procent lägre produktion än max.

Solceller i Sverige

Solceller trivs faktiskt i svalare klimat. Alltför varma förhållanden kan göra att solcellerna drabbas av energiläckage och därför passar faktiskt solceller utmärkt för Sveriges klimat. 

För varje grad över 25 grader celsius uppskattar man en försämring av elproduktionen med ungefär 0,4%. Något vi sällan behöver oroa oss för.

Under sommarhalvåret är också dagarna långa, vilket ytterligare är i Sveriges fördel, men även kalla och klara höst- och vårdagar kan ge ett rejält tillskott av energi.

Solceller på sommaren

Det svenska sommarhalvåret bjuder på optimala förhållanden för solceller. Långa och ljusa dagar och nätter med massor av solljus. För i Sverige har vi faktiskt fler soltimmar än vad många tror.

Sveriges solinstrålning ligger på ungefär 1060 kWh/kvm per år och det är i princip lika mycket som i Danmark och norra Tyskland.

Solceller på vintern

Under vinterhalvåret är situationen lite annorlunda och det är inte ovanligt att man ifrågasätter solcellernas effekt på vintern. Under vinterhalvåret står solen lägre, vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och oundvikligen påverkar det mängden solenergi dina solceller kan producera. Dock inte i den utsträckningen du kanske tror.

Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. På vintern kan solceller fortfarande absorbera solljus, även fast det är molnigt eller mulet.

solarpanels-in_winter

Snö är inte heller ett särskilt stort problem för solcellers elproduktion i Sverige. I och med att endast en liten del av den årliga produktionen sker under vintermånaderna så blir bortfallet inte särskilt stort om snön ligger kvar på solcellerna. Men om det är snö på solpanelerna innebär det att solen måste tränga igenom det lagret för att nå solcellerna. Det är därför bäst att hålla solcellerna fria från snö för att de ska kunna generera så mycket energi som möjligt. Har solcellerna bara ett tunt lager med snö, upp till 1 centimeter, kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna på vintern. Och monteras panelerna i rätt vinkel så glider tjockare snölager av i töväder.

Men kom ihåg att det kan vara riskfyllt att vara uppe på taket. Försök inte att på egen hand få bort snö från dina solceller på vintern.

Solceller i skugga

Solceller är känsliga mot skuggor eftersom panelerna i en traditionell anläggning är seriekopplade. Där begränsar alltid den svagaste länken alla andra solceller i den slingan.

För att undvika denna känslighet kan du installera så kallade ”smarta solceller” med optimerare. Det är vanligt vid installationer där taket delvis skuggas och gör att du kan optimera din produktion av egen solel.