Installation av solpaneler från Svea Solar

Installera solpaneler - så går det till

SOLCELLSGUIDE

Innehåll

 1. Det här behöver du ha koll på
 2. Bygglov för solceller
 3. Växelriktare och solcellsregulator
 4. Montera själv
 5. Passar mitt tak för solceller?
 6. Batteri till solceller


Installera solceller

Innan det är dags att installera solceller så finns det en del saker att tänka på, några steg att gå igenom för att din solcellsanläggning ska bli så bra som möjligt. Du kan styra själv hur involverad du vill vara i processen men vi är med dig från första kalkyl till färdig installation. För att underlätta för dig så har samlat några vanliga funderingar inför solcellsinstallationen här nedan och när allt är klart är det bara att luta sig tillbaka, kika i appen och följa produktionen av förnybar el i realtid.


Det här behöver du ha koll på

1. Offert och beställning
Redo att köpa solceller? Börja med att kontakta oss för en fri offert. Tillsammans hittar vi ett solcellspaket som passar dina förutsättningar om du så har en villa eller ett lantbruk. Vi utgår ifrån takets storlek, fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning samt din budget och så tar vi fram en offert med en uppskattning på vad solceller skulle kosta för dig. Vi räknar även in det gröna skatteavdraget på 15 procent av installations- och materialkostnaden. När alla detaljer är på plats lägger vi beställningen och bestämmer en tid för installation av solcellerna.

2. Leverans och installation
När era solceller är klara är det dags att leverera solcellerna hem till dig. Vi håller dig informerad om leveransstatus och förväntad leveranstid. I regel levereras solcellerna några dagar innan själva installationen genomförs.

Att installera solceller tar i regel ungefär en halv- till en heldag beroende på anläggningens storlek. Under installationen behöver du som kund vara tillgänglig hemma eftersom våra solcellsinstallatörer behöver få tillgång till anläggningens elcentral. När installationen är klar kommer en elinstallatör och kopplar på elen medan vi på Svea Solar ansvarar för att informera ditt elbolag om att bytet är utfört så att de kan komma och byta elmätare.

3. Byte av elmätare
För att ha möjlighet att sälja och få betalt för din överskottsel behöver du byta elmätare i samband med installationen av solceller (detta hjälper ditt elnätsbolag till med). När bytet är gjort kommer du ha ett eget anläggnings-ID och vara redo för att påbörja din produktion av solel.

4. Följ ditt solcellssystem i appen
När solpanelerna är igång kan du följa din elproduktion och elförbrukning live genom Svea Solars app, vilket är ett smidigt och engagerande sätt att se effekten av era nya solceller.

5. Sälj överskottsel
Producerar ni solenergi så det räcker och blir över? Vi på Svea Solar hjälper er med försäljningen av överskottsel. Det är en tacksam inkomst under sommarmånaderna som täcker upp för elkostnaden under vintern. Läs mer om att sälja överskottsel här.

6. Underhåll av solceller
Solceller är en långsiktig investering som håller i flera decennier framåt och de kräver faktiskt minimalt med underhåll. Skulle det vara något med dina solceller så erbjuder vi på Svea Solar service hela vägen. Från idé och ansökan om bygglov till installation och underhåll. Läs mer om underhåll här.


Bygglov för solceller

I de allra flesta fall behöver man inte söka bygglov för att installera utanpåliggande solpaneler. Så länge solcellerna placeras direkt på taket och följer lutningen och följer detaljplanen för huset eller byggnaden så krävs inget bygglov. Men det finns några undantag från de generella reglerna och bygglovs behövs om:

 • Solcellerna ska integreras i fasad- eller takmaterial och då ersätter takmaterialet.
 • Solcellerna ska monteras på en ställning och vinklas upp från takets lutning, t.ex. om taket är platt.
 • Byggnaden du vill montera solceller på har ett högt kulturhistoriskt värde, är blåklassad eller grönklassad (med undantag för vissa kulturmärkta villor).
 • Byggnaden du vill montera solceller på ligger i ett område med kulturhistoriskt värde.
 • Detaljplanen säger att bygglov krävs.
 • Byggnaden ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Det är en del att hålla reda på. Men kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om du behöver söka bygglov för ditt hus eller anläggning.


Växelriktare och solcellsregulator

Växelriktaren är komponenten i solcellssystemet som omvandlar likström, som solcellerna producerar, till växelström som sedan används i ditt hus eller säljer ut på elnätet. För att veta hur mycket el ditt system totalt sett genererar, både det den matar in på elnätet och den du använder själv i hushållet, så läser du enkelt av din växelriktare, alternativt i vår app.

En solcellsregulator är mellanhanden mellan dina solceller och solcellsbatteriet som lagrar och tillhandahåller elektricitet till ditt hem. När solcellerna har fångat upp solljus och omvandlat det till solel skickas det till solcellsregulatorn. I normalfall brukar solpanelen ge ifrån sig 17–18 volt, vilket är för hög spänning för ett batteri som klarar max 13,5–14,8 volt beroende på hur laddat batteriet är. Då justerar solcellsregulatorn nivån på spänningen så att den inte är för hög eller för låg innan det går vidare till batteriet som lagrar strömmen tills dess att den används. Med andra ord ska solcellsregulatorn skydda batteriet i solcellsanläggningen och försäkra att batteriet blir fulladdat på ett skonsamt sätt för en så lång livslängd som möjligt.

På Svea Solar hjälper vi dig att hitta en växelriktare och en solcellsregulator som passar dina förutsättningar bäst. Vi utgår alltid från hur stor energiförbrukning just du har hemma, vilket batteri du har och vad du främst använder din solel till.


Montera själv

Funderar du på att installera och montera solceller själv? Då behöver vi tyvärr stoppa dig, för solcellsanläggningar i Sverige måste installeras av certifierad personal och ett elinstallationsföretag som omfattas av ett egenkontrollprogram. Så fort en solpanel träffas av solljus börjar den producera el och när solpanelerna sedan kopplas samman uppstår höga spänningar som är farliga att jobba med utan rätt utbildning, det finns risk för brand och skador. Därför finns det specifika krav på installatörerna och hur arbetet ska utföras. Hör av dig till en av våra experter så hjälper vi dig.


Passar mitt tak för solceller?

Väderstreck

Solceller funkar i alla väderstreck men tak som vetter åt syd har i regel bäst förutsättningar för solceller. Detta eftersom solen står som högst i söderläge och når solcellerna under majoriteten av dagens alla soltimmar. Om ni har ett tak med solceller i ett sydostligt eller i ett sydvästligt läge kommer ni uppskattningsvis gå miste om cirka 6 procent av den årliga produktionen jämfört med tak i söderläge. När det gäller tak som vetter rakt mot öst eller väst kan ni räkna med att producera cirka 20 procent mindre solenergi jämfört med ett tak som har solceller i sydlig riktning.Lutning

Vilken lutning som är optimal för just ditt tak beror på var i Sverige du bor. Om du vill installera solceller på ett tak i norra Sverige är en lutning på 35 grader att föredra. Om du istället befinner dig i södra Sverige rekommenderar vi en lutning på cirka 45 grader för att få ut maximal effekt av dina solceller. Som referens har ett genomsnittligt villatak i regel en lutning på cirka 40–45 grader, vilket lämpar sig utmärkt för solceller. I tabellen nedan kan du se hur kombinationen av väderstreck och lutning på taket i genomsnitt påverkar effekten av dina solceller.

Vi vill däremot understryka att takets lutning inte påverkar produktionen av solenergi i den utsträckning man kan tro. Om era solceller har en lutning som skiljer sig upp till 10 grader från en optimal lutning ger det enbart cirka 2 procent lägre produktion än max.
Det går absolut att ha solceller på ett platt tak. Om ditt tak har en lutning som understiger 5–6 grader rekommenderar vi att installera solceller som är aningen vinklade. När vi på Svea Solar installerar solceller på ett platt tak ser vi till att era solceller får en vinkel på cirka 15–20 grader i sydligt läge, för bästa tänkbara resultat.

Solceller på plåttak

När man monterar solceller på plåttak använder man sig i regel av ett monteringssystem där man med hjälp av klamrar fäster ett skensystem på taket som solcellerna sedan fäster i. Beroende på vilken typ av plåttak man har kan lösningen se lite olika ut.


Här nedan har vi listat några vanligt förekommande plåttak:

 • Falsat plåttak - släta plåtskivor som fästs ihop med hjälp av en metod som kallas för falsning.
 • Tak av trapetsplåt (TRP) - korrugerad plåt (profilerad plåt), en tunnare slags plåt som man pressat fram i ett veck-liknande mönster.
 • Klicktak - plåttak med så kallade klicksystem, där skruvfästet på ena plåten döljs när man klickar i nästkommande plåt.
 • Granulerad takplåt - tillverkas i formpressad stålplåt med ett ytskikt av granulerad sten för att efterlikna betongpannor.

Är du osäker på vad som gäller för ditt tak? Ta hjälp av våra experter som dagligen kommer i kontakt med frågor rörande solceller. Vi hjälper dig hela vägen.


Solceller på gammalt tak

Vi får ofta frågan om man får installera solceller på gammalt tak, men det handlar inte så mycket om hur gammalt taket är utan snarare skicket på taket. Äldre tak har i regel utstått större slitage och är därför ofta i sämre skick än tak på nyare hus, men om taket har underhållits så kan även ett äldre tak vara lämpligt för solceller.

Försök därför att fastställa skicket på taket genom att besvara följande frågor och ta gärna hjälp av en av våra experter om du är osäker på vad ditt tak tål:

 • När lades taket? - och när i tiden skulle en renovering vara aktuell?
 • Har taket några skador?- inre eller yttre?
 • Har taket några beläggningar? - såsom mossa eller liknande?
 • Hur hållfast är taket? - kom ihåg att ditt tak ska klara av den extra vikt som solpaneler medför (ca 12–15 kg/m²).

Att installera solceller på ett gammalt tak i för dåligt skick kan utgöra en brandrisk. Därför är det väldigt viktigt att rådfråga en expert och säkerställa att taket är tillräckligt bra av säkerhetsskäl. Om taket anses för gammalt för solceller så behöver det rustas upp eller eventuellt bytas innan solpaneler kan monteras. Det blir en onödig extrakostnad att behöva rusta upp taket efter att solcellerna har monterats. För att maximera din investering vill du inte hamna i en situation där livstiden för taket är kortare än för solcellerna, som kan hålla i upp till 30 år.


Batteri till solceller

Många gånger hinner dina solceller producera mer solel under dagarna än vad du hinner använda. Idag har vi har kommit så långt i utvecklingen av solceller att man kan lagra överskottsel i ett solcellsbatteri. Då kan du använda din egenproducerade el hela tiden – även när det är mörkt. På så sätt maximerar du nyttan av solcellerna samtidigt som du skapar en mer hållbar energiförsörjning och blir nästintill helt självförsörjande på el.

Ett batteri till solceller kan man jämföra med ett vanligt uppladdningsbart litiumbatteri. Skillnaden är att ett batteri till solceller enbart laddas upp när det finns ett överskott av solel från solcellerna. Istället för att överskottet säljs tillbaka till elbolagen, så lagrar man det i batteriet istället. Förutom att Svea Solar erbjuder ett batteri med ett tilltalande yttre, så har vi valt ut enbart solcellsbatterier med en lång livscykel, från ledande tillverkare. Läs mer om våra batterier här.


För att göra det ännu enklare för våra kunder att styra batteriet till solcellerna så kan man med solcellsbatteri från Svea Solar enkelt efter installationen styra batteriet via appen.

Batteri - Solcellsguide - Svea Solar