Behöver man söka bygglov för solceller? | Svea Solar

08.10.2019
Behöver man söka bygglov för solceller?

Om du behöver söka bygglov för din villa eller anläggning har länge varit beroende på vilken kommun du bor i, eftersom olika kommuner har olika regler. Men 1 augusti 2018 röstade riksdagen igenom regeringens förslag som idag underlättar installation av solceller i hela Sverige! Och senast i januari 2020 bestämde Mark- och miljödomstolen att det är tillåtet att installera solceller även på vissa kulturmärkta villor.

Vi på Svea Solar har samlat den information och eventuella undantag du behöver ha koll på när det gäller solceller och bygglov:

Normalt krävs inte bygglov om;

 • Solcellerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket.
 • Solcellerna installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
 • Installationen följer detaljplanen för huset eller anläggningen.

Normalt krävs bygglov om;

 • Solcellerna ska integreras i fasad- eller takmaterial.
 • Solcellerna ska monteras på en ställning.
 • Byggnaden du vill montera solceller på har ett högt kulturhistoriskt värde, är blåklassad eller grönklassad (med undantag för vissa kulturmärkta villor).
 • Byggnaden du vill montera solceller på ligger i ett område med kulturhistoriskt värde.
 • Detaljplanen säger att bygglov krävs.

Vad säger Boverket om solceller och bygglov?

Boverket menar att när det kommer till just bygglov för solceller finns det undantag som gäller för både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Enligt Boverket ska följande kriterier vara uppfyllda för att solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • Solcellerna ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Solcellerna ska följa byggnadens form.
 • Solcellerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Solcellerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Områdets detaljplan ska inte kräva bygglov.

Vi på Svea Solar förstår att det är mycket att hålla reda på. Kontakta oss så hjälper vi till att undersöka om du behöver söka bygglov för ditt hus eller anläggning.