Bra anledningar till att installera solceller

Bra anledningar till att installera solceller

Med solceller får du en energilösning som inte skapar utsläpp under produktion av el och som ger nya möjligheter att både spara och tjäna pengar. Men det finns ännu fler anledningar att slå till. Här är sju skäl att investera i solceller.

Sänker din elräkning

Genom att producera din egen el minskar du behovet av att köpa el från elnätet. När du producerar mer el än du kan använda säljer du överskottet och får då en buffert för framtida elräkningar. Sett över ett helt år innebär det lägre och jämnare elpriser.

Höjer värdet på ditt hus

En rad undersökningar visar att solceller höjer värdet på ditt hus den dag det är dags att sälja. Köpare lockas av lägre driftskostnader och en hållbar livsstil och är beredda att betala mer. Investeringen i solceller innebär ofta att värdet på huset ökar med lika mycket som anläggningen kostat, eller mer.

Nya sätt att både spara och få en extra inkomst

De flesta solcellsanläggningar som säljs av Svea Solar säljs i dag med batteri. Med ett solcellsbatteri kan du inte bara spara din egen el, utan även få en inkomst varje månad genom att vara med i ett virtuellt kraftverk och hjälpa elnätet. Svenska Kraftnät betalar nämligen ut ersättning till vanliga villaägare som är med och hjälper till att skapa balans i elnätet.

Upptäck Sun Rewards – få en extra inkomst med stödtjänster

Håller i många många år

Solceller innehåller inte rörliga delar och kräver väldigt lite underhåll. Det gör att de har en väldigt lång livslängd. Det finns solceller från 1980-talet som levererar än i dag och den beräknade livslängden på en installation som görs i dag är 30 år.

Betalar snabbt av sin energiskuld

Precis som med andra produkter går det åt energi vid tillverkningen av solceller och den energin är inte alltid förnybar. Beräkningarna för hur lång tid det tar innan solceller producerat mer el än de använt brukar variera mellan 1–3 år. Med en livslängd på 30 år innebär det att 90–95 procent av produktionen återstår när solcellerna betalat av sin energiskuld.

Ger inga utsläpp när de används

När solceller väl är på plats är solceller en förnybar energikälla där inga utsläpp skapas i själva produktionen av el. Det är anledningen till att FN lyfter fram solenergi som ett av de viktigaste sätten att nå noll koldioxidutsläpp till 2050. Naturskyddsföreningen ser solceller på hustak som en del i målet att nå ett helt förnybart energisystem i Sverige till 2040.

Möjlighet till grönt avdrag

Det gröna skatteavdraget har aldrig förut varit så generöst som nu, med 20 procent avdrag för solceller och 50 procent för batteri och laddbox. Både arbete och material ingår i avdraget och kostnaden dras av direkt av den installerande firman.