Mikroproducent av solel - hur fungerar det?

Har du som privatperson, företag eller bostadsrättsförening solceller för eget bruk? Då klassas ni med största sannolikhet som mikroproducenter. I detta inlägg går vi igenom vad som krävs för att anses vara en mikroproducent och vilka förmåner man kan ta del av!

Vad är en mikroproducent?

Mikroproducenter är privatpersoner eller mindre företag som själva kan producera förnybar el, via t.ex. solpaneler, i anslutning till sin fastighet. Som mikroproducent har du även rätt att koppla upp dig på elnätet och sälja den el som hushållet inte gör åt med, så kallad överskottsel.

Enligt Ellagen behöver du uppfylla nedan punkter för att klassas som en mikroproducent av solel:

  • Era solceller har en effekt på max 43,5 kW
  • Er huvudsäkring överstiger inte 63 Ampere

Frågar du Skatteverket så behöver du uppfylla följande punkter för att räknas som mikroproducent och därmed ha rätt till skatteavdrag:

  • Er huvudsäkring överstiger inte 100 Ampere
  • Ni matar som högst ut 30 000 kWh per kalenderår i elnätet.

Fördelar med att vara mikroproducent

Som mikroproducent har du förmånen att få olika typer av skatteavdrag och möjligheten till olika typer av extra inkomster. Här nedan har vi samlat de vanligaste som du som mikroproducent bör ha koll på.

Ingen energiskatt

Som mikroproducent är du befriad från energiskatt. Detta gäller även för andra anläggningar som har en installerad effekt under 255 kilowatt (kW). Annars brukar en elkund i regel behöva betala energiskatt på 0,5 öre per kilowattimme på den egen använda elen.

Skattereduktion för överskottsel

Om hushållet inte använder upp all el som produceras med solcellerna kommer överskottet att matas in på elnätet. Sedan 1 januari 2020 har du som mikroproducent rätt till 60 öre skattereduktion per kWh som du matar in på elnätet. Dock max 18.000 kr per år. In- och utmatningen på elnätet tar du upp i din inkomstdeklaration.

Ränteavdrag

Både företag och privatpersoner kan klassas om mikroproducenter. Men som privatperson med egen bostad som du installerat solceller på har du rätt till ett schablonavdrag på 40.000 kr.

Du kan sälja elcertifikat

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan du som mikroproducent få ett elcertifikat av staten som du sedan kan sälja till elbolag som producerar “oren el”, dvs. icke förnybar el. Som mikroproducent (privatperson) kan du ansöka hos Energimyndigheten att få din solcellsanläggning godkänd för elcertifikat. Priset brukar säga att priset på elcertifikat brukar i regel ligga runt 10 öre/kWh.

Vill du bli en mikroproducent?

Första steget mot att bli en mikroproducent av solel är att investera i solceller. Ta en närmare titt på vårt utbud och fördelarna med producera sin egen el - året om! Våra experter hjälper dig hela vägen, från smakråd till färdig installation.


Läs mer om solceller