Flygbild över stenlada med solpaneler

Förnybar solenergi - allt du behöver veta

SOLCELLSGUIDE

Innehåll

  1. Vad är solenergi?
  2. Hur fungerar solenergi?
  3. Fördelar och nackdelar med solenergi


Solenergi

De senaste åren har solenergi blivit en av de billigaste källorna till elproduktion och i framtidens fossilfria energisystem kommer solenergi att spela en viktig roll. För i jakten på de mest effektiva lösningarna på global uppvärmning och klimatförändringar elektrifieras våra samhällen och industrier, och det är en utveckling som helt och hållet bygger på förnybara källor som solenergi.


Solnedgång och solpaneler på fruset tak


Vad är solenergi?

Solenergi är den energi som vi kan utvinna med hjälp av både solens strålar och solens värme. Solenergi är även en så kallad förnybar energikälla, vilket innebär att den inte kan ta slut utan ständigt förnyas. Det betyder att vi tack vare energikällor som sol inte kommer att behöva använda oss av begränsade resurser som kol, olja eller kärnkraft i framtiden.

Även om det är relativt nytt för oss att använda solenergi i våra hem, så har tekniken för att utvinna energi från solen med hjälp av kisel funnits sedan 1940-talet. Först på 50-talet uppfanns den första solcellen som kunde producera el från solen och åren därefter kunde man börja använda solceller i bland annat satelliter.


Hur fungerar solenergi?

Solenergi kan produceras på olika sätt beroende på energins ändamål. Med hjälp av solceller kan man producera elektricitet som kan användas som hushållsel. Enkelt förklarat produceras elen när solens strålar kommer i kontakt med solceller i en solpanel. Men med solenergi kan man även producera värme och detta kan göras med hjälp av solfångare.

Solenergi är oerhört effektivt. Det är faktiskt så att jorden tar emot lika mycket energi från solen på 2 timmar som hela världens befolkning förbrukar under 1 helt år. Skulle man ta tillvara på bara en tiotusendel av all den energin så skulle det vara tillräckligt för att täcka upp hela jordens årliga energiförbrukning!


Fördelar och nackdelar med solenergi

Fördelar

Miljömässigt hållbart
Låt oss börja med den mest självklara fördelen - att solenergi är miljövänligt. När solens strålar omvandlas till solenergi utsöndras inte koldioxid eller andra växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi behöver med andra ord inte kompromissa med miljön för att få våra energibehov uppfyllda.

Förnybart
Till skillnad från fossila bränslen som en dag kommer ta slut, så kommer inte solen det. Fördelen med solenergi är att energin som kommer från solen är ständigt förnybar och inget tyder på att det kommer förändras, åtminstone inte under de kommande 4 miljarder åren.

Gratis energi
Solenergi är också gratis. Solens strålar är det enda solcellerna behöver för att kunna producera el. Inköpen av solceller är givetvis en kostnad, men den kostnaden tjänar man in under de 30 år som solcellerna är i bruk.


Nackdelar

Solenergi produceras på dagen
Eftersom solenergi enbart produceras av solljus så sker produktionen bara under dagtid. Att inte kunna producera el dygnet runt blir på så sätt en rätt naturlig nackdel med solenergi. Idag finns det däremot lösningar som batterier som gör att du som mikroproducent och större produktioner kan lagra solel som produceras på dagen, och som kan användas dygnet runt.

Lägre elproduktion på vintern
Under vintern i Sverige lyser solen mer sällan och i lägre grad vilket påverkar mängden solenergi som går att producera. Det innebär att man kan behöva komplettera solel med en annan typ av elförsörjning under vinterhalvåret. Däremot kräver inte solceller så mycket solljus som man kan tro, utan solceller kan faktiskt absorbera solljus även fast det är molnigt eller mulet. Dessutom trivs solceller ironiskt nog i svalare klimat då mer solenergi kan utvinnas ur solinstrålningen när solcellerna är kalla, jämfört med när de är kokheta. Läs mer om hur solceller fungerar på vintern.

Indirekt miljöpåverkan
Som vi nämner högre upp i texten så bidrar solenergi inte till någon direkt negativ miljöpåverkan, men en nackdel med solenergi som vi ändå vill nämna är den indirekta påverkan. Det kan vara vid till exempel tillverkningen av solceller eller vid transporter och eventuellt underhåll som påverkar miljön. Jämför man däremot solenergins miljöpåverkan med andra energislags negativa miljöpåverkan, som energi från fossila bränslen, så är skillnaden enorm. I en sådan jämförelse är miljöpåverkan från solenergin i princip obefintlig. Den energi som krävs vid tillverkning och frakt ersätter solcellerna redan efter 2–3 år i bruk och därefter genererar solcellerna 4–12 gånger så mycket energi under sin livstid.


Solenergins stabila och snabba tillväxt

Utveckling av solelsproduktion i Sverige

Källa: iea.org