9 fakta om solceller du inte visste

Solenergi är oändlig och samtidigt gratis. Dessutom trivs solceller ironiskt nog i ett kallt klimat. Det är några av de intressanta fakta som florerar. Vi har listat 9 fakta om solceller och solenergi som vi tycker borde belysas lite extra!

1. Solens energi är oändlig

Solenergi går under förnybar energi och är oändlig, eller det kommer åtminstone inte ta slut under de närmsta 4 miljarder åren. Det betyder att vi inte nödvändigtvis kommer behöva använda oss av begränsade resurser som kol, olja eller kärnkraft i framtiden.

2. Solenergi är gratis

Det låter nästan för bra för att vara sant att energi kan vara gratis, men i detta fall stämmer det. Solens strålar är gratis och det är det enda solcellerna behöver för att producera el. Inköpen av solceller är givetvis en kostnad, men den kostnaden kan man till och med tjäna in under de 20 till 30 år som solcellerna är i bruk. Kan det bli bättre?

3. Solceller trivs i kallare klimat

En fakta om solceller som många kanske inte känner till är att solceller trivs i svalare klimat, även om det är svårt att tro. Alltför varma förhållanden kan medföra att solcellerna drabbas av energiläckage. Därför passar faktiskt solceller utmärkt för Sveriges klimat.

4. Solcellers utbredd i Sverige

I Sverige i dagsläget står solceller enbart för cirka 0,1% av den totala energikonsumtionen. Vilket är väldigt lågt i jämförelse med många andra länder i Europa. I Tyskland är den motsvarande siffran hela 7% och i grannlandet Danmark står över 20% av energikonsumtionen av solenergi. Det vill vi ändra på!

5. Underhållet är nästintill obefintligt

Tack vare att solceller knappt har några rörliga delar så kräver de inte något direkt underhåll. Du som ägare behöver  inte heller förse dina solceller med bränsle för att få dem att fungera. Den enda gången underhåll är nödvändigt är om något går sönder, eller om solcellerna täcks med mängder av smuts. Men snö under vintern då? Eftersom solcellerna är installerade med en viss lutning så glider snön i regel av av vid tö.

6. Solenergi är bra för klimatet

Till skillnad från majoriteten av energitillgångarna som finns, är solenergi inte skadligt för klimatet. Den enda miljöpåverkan som sker är den eventuella energi som går åt när solceller tillverkas eller fraktas. Den energin ersätter dock solcellerna redan efter 2-3 år i bruk och därefter genererar solcellerna 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid.

7. Solenergi började utvinnas redan på 40-talet

Även fast solenergin är relativt ny för oss att använda i våra hem, har tekniken för att utvinna energi ur solen med hjälp av kisel funnits sedan 1940-talet. Först på 50-talet uppfanns den första solcellen som kunde producera el från solen av Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson. Åren därefter kunde man börja använda solceller i bland annat satelliter. Resten är historia! 

8. Solen skulle kunna försörja hela jordens befolkning

En intresseväckande fakta om solenergin är att jorden tar emot lika mycket energi från solen på 2 timmar som hela världens befolkning förbrukar under 1 helt år. Skulle man ta tillvara på bara en tiotusendel av all den energin så skulle det vara tillräckligt för att täcka upp hela jordens årliga energiförbrukning!

9. Saharaöknen kan försörja Europa

Forskare undersöker sedan en tid tillbaka huruvida Saharaöknen skulle kunna utnyttjas till solcellsparker. Om man skulle utnyttja bara 0,2 % av Saharas 9 miljoner kvadratkilometer och bygga solceller där, skulle man kunna försörja hela Europa med elektricitet. Dock ligger det en stor utmaning i att frakta elen hela vägen från Afrika på ett effektivt sätt, vilket är en vägande anledning till att detta inte är genomförbart just nu. Men kanske i framtiden?

Lär dig mer om våra solceller

Solceller kommer i flera olika färger och former. Lär dig mer om våra solceller och fördelarna med dem!

Läs mer om solceller