Vilka olika typer av solceller finns det?

30.11.2020
Vilka olika typer av solceller finns det?

Tre olika typer av solceller

De tre vanligaste typerna av solceller på marknaden är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. Olika typer av solceller är utvecklade för olika förhållanden. Vi går igenom skillnaden mellan de olika solcellerna för att reda ut eventuella frågetecken.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har funnits längst på marknaden och är de solceller som vi förknippar med solpaneler hos privatpersoner. Solcellerna passar bra för vårt skandinaviska klimat, eftersom solcellerna klarar av att tillverka solenergi vid låg mängd solljus.

 • Pris: Monokristallina solceller är något dyrare än polykristallina och tunnfilmssolceller, eftersom tillverkningsprocessen är mer komplicerad.
 • Teknisk info: Monokristallina solceller består av en kristall. Solcellerna påverkas negativt av höga temperaturer, vilket vi i Sverige inte tar skada av.
 • Utseende: Monokristallina solceller har en skimrande blå nyans.
 • Verkningsgrad: Ca 15-19%
 • Livslängd: Efter 25 år kan man förvänta sig ca 80 % av verkningsgraden.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller är de vanligast förekommande solcellerna i solpaneler på marknaden, men anses ha något lägre verkningsgrad än monokristallina solceller. Solcellerna ses ofta på stora anläggningar och lantbruk som har gott om utrymme.

 • Pris: Jämfört med monokristallina solceller ligger polykristallina solceller något lägre i pris, eftersom tillverkningsprocessen är enklare.
 • Teknisk info: Polykristallina solceller består av flera kristaller i varje cell och är inte lika känsliga mot värme som monokristallina solceller.
 • Utseende: Monokristallina solceller har en skimrande blå nyans.
 • Verkningsgrad: Ca 15-19%
 • Livslängd: Efter 25 år kan man förvänta sig ca 80 % av verkningsgraden.

Tunnfilmssolceller (amorfa solceller)

Både utseendet och tillverkningsprocessen för tunnfilmssolceller solceller skiljer sig från kristallina solcellerna. Materialet kan nämligen göras böjbar vilket öppnar upp för möjligheten att använda tunnfilmssolceller på rundade ytor. Exempelvis kan tunnfilmssolceller limmas fast direkt på takpannor.

 • Pris: Tunnfilmssolceller ligger något lägre i pris än kristallina solceller, men har även en kortare livslängd.
 • Teknisk info: Tunnfilmssolceller består av ett tunt skikt kisel som läggs på metall, glas, kisel eller plast. Till skillnad från kristallina solceller påverkas tunnfilmssolceller inte lika negativt av hög värme.
 • Utseende: Solceller ser ut som svart en tunn film.
 • Verkningsgrad: Ca 10-15%
 • Livslängd: I regel kortare livslängd en kristallina solceller.

Framtidens solceller

Arbetet för att göra solceller ännu effektivare är under ständig utveckling, både när det kommer till tillverkningsprocessen och verkningsgraden. Tre nya typer av solceller som är under utveckling är perovskitsolceller, nanotrådsbaserade solceller och dye-sensitized solceller. Samtliga har målet att hålla nere kostnaden och öka verkningsgraden, men är fortfarande i forsknings fasen.

Vilken typ av solceller ska jag välja?

Olika typer av solceller möter olika behov. Om du har ont om plats på ditt tak vill du med största sannolikhet få ut så mycket solel med så få solceller som möjligt. I det fallet vill du prioritera en hög verkningsgrad, vilket kan leda till solceller för ett lite högre pris. Om du istället har gott om utrymme har du möjligheten att ha fler solpaneler och gå ner i pris samtidigt som du eventuellt behöver kompromissa om verkningsgraden.

Fyll i vår solcellskalkylator och skicka in, så tar vi en gemensam titt på dina förutsättningar, för att hitta det mest optimala alternativet för er.