Fördelar och nackdelar med solenergi

Vi på Svea Solar tror på transparens i allt vi gör. I detta blogginlägg vill vi passa på att ta en närmare titt på vilka tänkbara fördelar och nackdelar det kan finnas med solenergi. Eller går det ens att hitta solklara nackdelar? Läs guiden och avgör själv!

Fördelar med solenergi

Miljövänligt

Låt oss börja med det mest självklara! När solens strålar omvandlas till solenergi utsöndras inte koldioxid eller andra miljöfarliga utsläpp som kan påverka atmosfären. Vi behöver med andra ord inte kompromissa med miljön för att få våra energibehov uppfyllda.

Lite underhåll

En stor fördel med solenergi är att underhållet som krävs av solpanelerna är näst intill obefintligt i förhållande till livslängden på dem. Den enda gången du behöver underhålla solpanelerna är om det kommer löv eller snö på dem. Så medan solcellerna gör sitt jobb kan du fokusera på annat. Vi på Svea Solar ger dessutom alltid våra kunder 25 års garanti på våra solceller.

Bli självförsörjande

Genom att producera sin egen el kan man i stort sett täcka hela hushållets elkonsumtion med hjälp av sina egna solceller. Det innebär att ni blir mindre beroende av andra elproducenter och deras priser. 

Öka värdet av bostaden

En av alla fördelar med solenergi är att om ni väljer att investerar i solenergi kan det öka det totala värdet på hela er bostad. Ni investerar med andra ord både i miljön, er ekonomi och bostaden. Detta tack vare att solceller gör huset mer attraktivt om ni väljer att sälja det i framtiden.

Solenergi är förnybar

Till skillnad från fossila bränslen som en dag kommer ta slut, så kommer inte solen det. Fördelen med solenergi är att energin som kommer från solen är ständigt förnybar och inget tyder på att det kommer förändras, åtminstone inte under de kommande 4 miljarder åren.

Nackdelar med solenergi

Hög engångskostnad

När man kikar på vad det kostar att installera solceller kan den initiala engångskostnaden upplevas som en nackdel med solenergi. Investeringen är dock liten i förhållande till den förväntade besparingen över solcellssystemets livslängd. Betalar man dessutom av på avbetalning så kan man börja spara redan dag 1. Du kan själv göra en snabb kalkyl i vår solcellskalkylator för att se hur mycket du skulle kunna spara.

Idag finns det dessutom ett statligt solcellsstöd som man kan ansöka om som ger 20% avdrag på installationen. Du kan även ansöka om ROT-avdrag som, så länge det finns kvar att utnyttja, kan ge hela 9% avdrag.

Solenergi produceras på dagen

Eftersom solenergi enbart produceras av solljus sker produktionen med andra ord bara under dagtid. Att inte kunna producera el dygnet runt blir på så sätt en rätt naturlig nackdel med solenergi. Idag finns det däremot lösningar som solcellsbatterier som gör att du kan lagra solenergi som du producerar på dagen, så att du kan använda det som blir över dygnet runt.

Lägre elproduktion på vintern

Under vintern i Sverige lyser solen mer sällan och i lägre grad vilket påverkar mängden solenergi som går att producera. Det innebär att du kan behöva komplettera din solenergin med andra typer av värmeförsörjning under vinterhalvåret. Däremot kräver inte solceller så mycket solljus som man kan tro, utan solceller kan faktiskt absorbera solljus även fast det är molnigt eller mulet. Dessutom trivs solceller ironiskt nog i svalare klimat då mer solenergi kan utvinnas ur solinstrålningen när solcellerna är kalla, jämfört med när de är kokheta. Läs mer om hur solceller fungerar på vintern.

Indirekt miljöpåverkan

Som vi nämner högre upp i texten så bidrar solenergin inte till någon direkt negativ miljöpåverkan, men en nackdel med solenergi som vi ändå vill nämna är den indirekta påverkan. Det kan vara vid till exempel tillverkningen av solcellerna, transporten av dem eller eventuellt underhåll av dem som påverkar miljön. Jämför man däremot solenergins miljöpåverkan med andra energislags negativa miljöpåverkan, såsom fossil energi så är däremot skillnaden enorm, då är miljöpåverkan från solenergin i princip obefintlig. Vilket gör solenergi till en solklar vinnare i frågan.

Vad tycker du?

Tycker du som vi att fördelarna med solenergi väger tyngre än nackdelarna? 

Läs mer om våra solceller eller gröna elavtal och gör bytet redan idag.

Tillsammans gör vi skillnad.