Verkningsgrad för solceller - bra att ha koll på!

Vad är solcellers verkningsgrad?

Verkningsgrad kan liknas vid konverteringsgrad. Med andra ord beskriver solcellernas verkningsgrad hur stor del av den solenergi som solcellerna utsätts för som kan omvandlas till användbar el. Verkningsgrad brukar oftast uttryckas i procent.

Vilken verkningsgrad har solceller?

Sanningen är att olika typer av solceller har olika verkningsgrad. Därför är det svårt att ge ett konkret svar på frågan. Arbetet för att förbättra och effektivisera solceller är i ständig utveckling, men i regel kan dagens solceller omvandla cirka 17-20% av all solenergin till användbar el.

Solcellernas verkningsgrad är inget du kan påverka, däremot kan du påverka solcellernas förutsättning för att nå sin fulla effekt. Hur mycket solel dina solceller kan producera beror på hur mycket sol som når solpanelerna. Där är både skugga, smuts, snö, väderstreck och lutning en del av ekvationen. Alla dessa faktorer påverkas beroende på var i Sverige du bor och påverkar i sin tur vilken effekt dina solceller kan uppnå.

Två av de mest omdiskuterade faktorerna när du installerar solceller är vilket väderstreck ditt tak är beläget i och vilken lutning taket har.

I tabellen nedan kan du se hur väderstreck och lutning på taket påverkar effekten av dina solceller.

Vilken lutning ska taket ha för att solceller ska fungera som bäst

Ofta pratar man om att beräkna verkningsgrad för att få en bättre uppfattning om hur mycket el solcellerna kommer att producera. Förutom verkningsgrad brukar vi på Svea Solar även prata om hur mycket el (kWh) som du kan produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1500 kWh/kW. Detta är ett viktigt och bra mätetal att ha i åtanke för att öka förståelsen kring hur mycket solenergi era solpaneler har potential att producera.

Med andra ord, stirra dig inte blind på verkningsgraden. Kom ihåg att det finns flera faktorer som påverkar hur mycket solenergi er solcellsanläggning kan producera och solpanelernas effektivitet.

Ta hjälp av våra solcellsinstallatörer som ser till att ni maximerar era förutsättningar och får den högsta verkningsgrad som är möjligt!