Hur fungerar solceller på vintern?

21.11.2022
Hur fungerar solceller på vintern?

Det svenska sommarhalvåret bjuder på optimala förhållanden för solceller. Långa ljusa dagar och nätter, med massor av solljus. Under vinterhalvåret är situationen lite annorlunda och det är inte ovanligt att man ifrågasätter solcellernas effekt på vintern.

Under vinterhalvåret står solen lägre, vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och oundvikligen påverkar det mängden solenergi dina solceller kan producera. Men kanske inte så mycket som du tror!

Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. På vintern kan solceller fortfarande absorbera solljus, även fast det är molnigt eller mulet. En klar dag kan de ge ett rejält tillskott.


Kan kylan under vintern påverka solcellerna negativt?

Solceller trivs faktiskt bättre i något svalare klimat, då det sänker solcellernas arbetstemperatur. Allt för varma förhållanden medför nämligen att solcellerna kan råka ut för energiläckage. 

För varje grad över 25 grader celsius kan du räkna med en försämring av elproduktionen med ungefär 0,4%. Med andra ord är sol och kyla en perfekt kombination för att skapa solenergi. Därmed inte sagt att det är optimala förhållanden under vintern, eftersom solen generellt är uppe färre timmar och står lägre.


Vad händer om det är snö på solpanelerna?

Om det är snö på solpanelerna innebär det att solen måste tränga igenom ytterligare ett lager för att nå solcellerna.

Om du vill maximera effekten av dina solceller på vintern kan det vara bra att borsta bort snön om – och detta är viktigt – du kan göra det på ett sätt som inte skadar panelerna eller utsätter dig själv för fara.

Även om det ligger ett tunt lager med snö, upp till 1 centimeter, kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna på vintern. Monteras panelerna i rätt vinkel ska tjockare snölager glida av i töväder.

Kom ihåg att det kan vara riskfyllt att vara uppe på taket, särskilt på vintern. Säkerhet går alltid först!


Kan man lagra solenergi från sommaren och använda den på vintern?

Inte riktigt, men det finns lösningar för att jämna ut kostnaderna över året. Tack vare de optimala väderförhållandena under sommaren kommer ni med största sannolikhet att ha el så det räcker och blir över under sommarhalvåret. 

Den vanligaste lösningen är därför att sälja överskottsel från era solceller under sommarperioden och sedan köpa till lite extra el från det vanliga elnätet under vinterhalvåret. På så sätt jämnar det ut sig ekonomiskt!