SE

Hur fungerar solceller på vintern? | Svea Solar

21.10.2019
Hur fungerar solceller på vintern?

Det svenska sommarhalvåret bjuder på optimala förhållanden för solceller. Långa ljusa dagar och nätter, med massor av solljus. Under vinterhalvåret är situationen lite annorlunda och det är inte ovanligt att man ifrågasätter solcellernas effekt på vintern.

Under vinterhalvåret står solen lägre, vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och oundvikligen påverkar det mängden solenergi dina solceller kan producera. Dock inte i den utsträckningen du kanske tror!

Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. På vintern kan solceller fortfarande absorbera solljus, även fast det är molnigt eller mulet.

Kan kylan under vintern påverka solcellerna negativt?

Ironiskt nog trivs faktiskt solceller bättre i något svalare klimat, då det sänker solcellernas arbetstemperatur. Allt för varma förhållanden medför nämligen att solcellerna kan råka ut för energiläckage. För varje grad över 25 grader celsius uppskattar man en försämring av elproduktionen med ungefär 0,4%. Med andra ord är våra svala svenska sommardagar perfekta för att skapa solenergi!!

Vad händer om det är snö på solpanelerna?

Om det är snö på solpanelerna innebär det att solen måste tränga igenom ytterligare ett lager för att nå solcellerna. Håll därför solcellerna fria från snö för att öka möjligheten att generera så mycket energi som möjligt.

Även om ni har ett tunt lager med snö, upp till 1 centimeter, kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna på vintern. Monteras panelerna i rätt vinkel ska tjockare snölager glida av i töväder.

Kom ihåg att det kan vara riskfyllt att vara uppe på taket. Försök inte att på egen hand få bort snö från era solceller på vintern. Säkerhet går alltid först!

Kan man lagra solenergi från sommaren och använda den på vintern?

Inte riktigt, men det finns lösningar för att jämna ut kostnaderna över året. Tack vare de optimala väderförhållandena under sommaren kommer ni med största sannolikhet att ha el så det räcker och blir över under sommarhalvåret. Den vanligaste lösningen är därför att sälja överskottsel från era solceller under sommarperioden och sedan köpa till lite extra el från det vanliga elnätet under vinterhalvåret. På så sätt jämnar det ut sig ekonomiskt!