Solcellsbidrag 2023 – det här är det nya gröna avdraget

20.10.2022
Ett bostadshus med solpaneler i Varberg

Ett utökat stöd för solceller. Det föreslår nu regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Här kan du läsa en sammanfattning om vad förslaget innebär för dig som vill installera solceller och få skattereduktion för grön teknik.

Vad är det nya gröna avdraget för solceller? 
Finansdepartmentet vill stimulera utbyggnaden av grön teknik. Därför föreslår Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en förstärkt skattereduktion för installation av solceller, med ett högre procentuellt avdrag än i dag.

Vad är skillnaden mot dagens gröna avdrag?
I det förslag som trädde i kraft 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. I det nya förslaget höjs avdraget med fem procentenheter till 20 procent. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Hur fungerar det nya gröna avdraget? 
Avdraget utgår enligt regeringens promemoria ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.

Är det nya gröna avdraget bestämt?
Nej. I skrivande stund är förslaget om förstärkt skattereduktion för installation av solceller ett förslag. Eftersom det finns en politisk majoritet bakom är det däremot troligt att det kommer att röstas igenom.

När kan jag få det nya gröna avdraget för solceller? 
Om allt går enligt plan börjar det nya stödet gälla den 1 januari 2023. Anläggningar som faktureras från och med detta datum kommer att kunna omfattas av det nya avdraget.