Solcellsbidrag 2023 – det här är det nya gröna avdraget

15.12.2022
Ett sommarhus med solpaneler

Nu blir det ännu förmånligare med solenergi. Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget, eller avdraget för grön teknik, höjts för dig som installerar solceller till 20 procent. Här kan du läsa om vad den nya skattereduktionen för grön teknik innebär för dig som vill installera solceller.


Jag har fått ett mejl av Svea Solar med ämnesraden "Viktig information om ditt gröna avdrag”. Är det från er?

Ja, det stämmer att vi har skickat ut e-post till berörda kunder. Mejlet följs sedan upp med ett utskick med länk till signeringstjänsten Scrive. Följ instruktionerna i mejlet.

Vad är det nya gröna avdraget för solceller? 
Finansdepartmentet vill stimulera utbyggnaden av grön teknik. Därför föreslog Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en förstärkt skattereduktion för installation av solceller, med ett högre procentuellt avdrag.

Vad är skillnaden mot det gröna avdraget för 2022?
I det förslag som trädde i kraft 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. Till 2023 höjs avdraget med fem procentenheter till 20 procent. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Hur fungerar det nya solcellsbidraget? 
Det nya gröna avdraget utgår ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.

När kan jag få det nya gröna avdraget för solceller? 
Det nya stödet börjar gälla från och med den 1 januari 2023.

Hur stort blir det nya gröna avdraget i praktiken?
Skatteverket kommer precis som tidigare att utgå ifrån en schablon där material och arbete ses som 97 procent av totalkostnaden för en installation. Det innebär att avdraget på 20 procent räknas på 97 procent av kostnaden. Ett enklare sätt att räkna är att skatteavdraget blir 19,4 procent av totalkostnaden, i stället för som tidigare 14,55 procent. 

Vad händer med avdraget för laddbox och batteri?
Det gröna skatteavdraget där du som privatperson kan få 50 procent skattereduktion på laddbox och batterier är  oförändrat. 

Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?
Nej. Enligt Skatteverket gäller skattereduktionen för grön teknik bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen. Du kan få avdrag för grön teknik i alla fall, men då enbart på arbetskostnaden.

Kan jag få skattereduktion om jag bygger ett nytt hus med solceller 2023?
Ja, enligt Skatteverket kan du använda avdraget om byggnaden ägs av dig och som när den är färdigställd räknas som småhus eller ägarlägenhet.

Läs mer om grön teknik på Skatteverkets hemsida