Solcellspark - vad är det och vad krävs?

Solcellspark - vad är det och vad krävs?

Solceller blir en allt mer populär investering för privatpersoner runt om i Sverige, men det är inte bara på villatak som solceller hör hemma. Att installera solcellsparker har blivit en attraktiv och lönsam energilösning för företag och lantbruk, och allt fler rustar upp för att kunna installera solcellsparker i Sverige. Men vad är egentligen en solcellspark? Låt oss ta en närmare titt!

Vad är en solcellspark?

En solcellspark, eller solpark som det även kallas, är en större solcellsanläggning som installeras på marken för kommersiellt bruk.

Vem kan bygga en solcellspark?

Solcellspark är aktuellt för markägare eller lantbrukare som har ett stort område att installeras solceller på. Detta kan med andra ord vara både både stora företag, statliga instanser och privatpersoner som driver en verksamhet som vill producera och/eller sälja solel.

Förutsättningar för en solcellspark

För att en solcellspark ska vara så lönsamt som möjligt finns det några grundläggande förutsättningar som man bör ha i åtanke. Här är några viktiga faktorer.

Stor yta

Ju mer solceller desto mer solenergi kan man producera. Med det sagt krävs det en stor yta för att bygga en solcellspark. Det är även när du börjar bygga stort som kostnaden per installerad solpanel sjunker och investeringen blir riktigt lönsam.

Låg markkostnad

För att solparken ska vara så lönsam som möjligt får inte heller markkostnader vara för höga. Helst ska det även vara en yta som som inte har något annat bättre användningsområde. Vanliga ytor som är populära för solcellsparker är exempelvis  mark i anslutning till vägar eller ett flygplatsområde som inte längre används.

Osäker på om din mark har förutsättningarna för att bli en lönsam affär? Vi har solcellsexperter som gärna hjälper dig med kalkylen.

Närliggande elnät (som klarar jobbet)

För att undvika höga anslutningskostnader är det en fördel om sträckan mellan anläggningen och elnätet är så kort som möjligt. Likaså behöver man försäkra sig om att elnätet klarar av en solcellspark, om inte behöver elnätet förstärkas. Kontakta därför elnätsägaren för att få all nödvändig information, annars kan det inte blir en kostsam överraskning.

Intresserad?

Vi på Svea Solar är en av Sveriges ledande installatörer av stora, kommersiella solcellsparker. Ta gärna en närmare titt på installationen i Sjöbo, en av Sveriges största solcellspark, som vi var med och byggde. Solcellsparken är närmare 12 hektar stor, vilket motsvarar 16 fotbollsplaner.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med en framtida solcellspark?


Kontakta oss för en fri offert – så tar våra experter en närmare titt på just dina förutsättningar!