Välja elavtal – det här är skillnaden mellan de olika typerna

Välja elavtal – det här är skillnaden mellan de olika typerna

Fastpris, rörligt elavtal och timpris. Det är inte alltid lätt att veta skillnaden på olika typer av elavtal. Här reder vi ut hur de olika elavtalen fungerar, så att du kan välja det  som passar just dig.

Vilka olika typer av elavtal finns?

De vanligaste elavtalen är de här:
 
Elavtal med fast pris. Du betalar samma pris under hela avtalsperioden, ofta ett till tre år. Du ”köper” tryggheten av att veta vad ditt elpris kommer att vara under en överskådlig tid, men tar samtidigt en risk att du kommer att betala mer om det rörliga priset blir lägre än det fasta. Om du vill kunna planera vad din elräkning är framöver är det här ett alternativ. 

Elavtal med rörligt pris. Med ett rörligt elpris följer din elräkning svängningarna på Nord Pool. Ditt pris ändras inte varje dag, utan sätts efter det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool den månaden. 

Elavtal med timpris. På senare tid har fler också börjat intressera sig för en tredje typ av abonnemang – elavtal med timpris


Vad är skillnaden mellan elavtal med rörligt pris och timpris? 

Med ett elavtal med timpris ändras priset verkligen timme för timme efter vad köpare och säljare på Nord Pool kommit överens om. Det gör att skillnaden i vad en kilowattimme kostar kan variera kraftigt under dygnet, men också att du verkligen kan göra skillnad genom att styra din förbrukning till billigare timmar.  

En anledning till att elavtal med timpris infördes var att fler skulle kunna styra om sin elförbrukning till timmar då det var överskott på el och därmed jämna ut samhällets förbrukning över dygnet. 


Är det billigare med timpris på el? 

Det beror helt på hur du styr din elkonsumtion över dygnet. Om du bara kör på som vanligt kommer du antagligen inte automatiskt spara pengar med timpris. Men genom att styra aktiviteter som kräver mycket el till timmar då elen är billig kan du göra stor skillnad. Du kan alltså behöva bryta en del vanor för att kunna få fördelarna av timpris. 

Ett exempel: 

En timmes diskprogram, räknat på 1,4 kWh förbrukning och snittpriset per timme för september 2022. 

TimmeKostnad/timme Årskostnad
02–03 1,22 kr445 kr
18–19 5,23 kr 1 908 kr 

I exemplet ovan sparar du 1 463 kronor på ett år med timpris, förutsatt att du diskar varje dag. 

Riktigt stora fördelar av timpris får du om du också kopplar ihop det med smart styrning av värme och laddning av elbil, om du har en sådan. 

 

Hur byter jag till timpris på el? 

Antingen byter du avtalstyp hos det elbolag du har i dag – om de erbjuder ett sådant – eller så byter du elbolag helt och hållet.  
 
Svea Solar har elavtal med timpris där 100% av elen kommer från förnybara källor. Du kan ansluta dig till elavtalet även om du inte har solceller eller andra produkter från Svea Solar och följa din förbrukning och timpriset direkt i appen.  

Om du har solceller från Svea Solar kan du även följa din förbrukning, vad du använder själv och vad du säljer tillbaka till nätet direkt i appen.