Svea Solar firar 10 år med starka erbjudanden och fokus på säkerhet och innovation

Svea Solar firar 10 år med starka erbjudanden och fokus på säkerhet och innovation

Det har precis varit midsommar och det betyder att första halvan av året har gått. Så vad har hänt? Vi vill lyfta några höjdpunkter och inleder med att Svea Solar firar 10 år!

Svea Solar firar 10 år med starka erbjudanden!

Vårt mål är att fasa ut fossila bränslen, och för att komma några steg närmare detta har vi under det här halvåret börjat erbjuda mer fördelaktiga tjänster som ger dig möjligheten att vara med på resan.

Säkerhet i fokus hos Svea Solar - omfattande översyn av arbetsmetoder och utbildningar genomförda

Säkerhet har alltid varit, och är fortfarande, i fokus för oss på Svea Solar. Vi har genomfört en omfattande översyn av våra arbetsmetoder på tak för att förbättra säkerheten för våra installatörer. Vår årliga Safety Week satte extra fokus på säkerhet för både installations- och kontorspersonal. Vi har genomfört skyddsronder på våra hubbar i Sverige med fokus på truckar, ställningar, kemikalier samt brand och utrymning. Utbildningar inom arbetsmiljö- och brandsäkerhet har stärkt både chefer och medarbetare, och vårt samarbete med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) syftar till att stärka skyddsombudsorganisationen. Vi har också anställt en elsäkerhetsspecialist för att fortsätta driva vårt elsäkerhetsarbete framåt och genomfört 950 safety walks för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

SveaSolar Installation - Säkerhet i fokus

Sveriges största agrivoltaiska park byggs av Svea Solar - matproduktion och solenergi samsas på samma mark

Till sist till något väldigt spännande: vi är just nu i full gång med att bygga Sveriges största agrivoltaiska park. Vad som är speciellt med denna solpark är att matproduktion och solenergi samsas på samma mark. Detta blir möjligt genom att vi installerar vridbara solpaneler som följer solen och placera dem med större mellanrum, vilket ger utrymme för jordbruksmaskiner. 9000 vridbara solpaneler installeras, med planer på att odla raps, vete och vall mellan panelerna.

Hova sveriges största agrivoltaisk park

Läs mer om vårt projekt i media:

Tre höjdpunkter från Svea Solar under det första halvåret 2024

  • Svea Solar firar 10 år
  • Säkerhet i fokus
  • Hova – Sveriges största agrivoltaiska park

Det här var tre av många höjdpunkter och vi ser mycket fram emot kommande halvår.