Nya lösningar för det smarta hemmet med Sunbeams

Nya lösningar för det smarta hemmet med Sunbeams

Nu lanserar Svea Solar tjänster för det smarta hemmet, som låter dig få ut mer av din investering i solenergi och samtidigt bidra till en förnybar framtid. Sunbeams är både för dig som vill lägga till nya smarta energifunktioner i ditt hem och för dig som installerar solceller för första gången.

För inte så länge sedan var solenergi ett slutet system. Solen på ditt tak omvandlades till el som du kunde använda där och då. Efterhand öppnades möjligheten att även sälja ditt överskott och bidra med fossilfri energi till andra. Nu är det dags för nästa steg.

I den nya solekonomin är din solcellsanläggning en helt integrerad del av ditt smarta hem, som i sin tur är uppkopplat mot tusentals andra hushåll som skickar och tar emot energi mellan varandra. Det ger helt nya möjligheter för att kunna lagra och dela energi och samtidigt vara en del av omställningen till en fungerande, förnybar energimarknad.

Sunbeams är tjänster för dagens och framtidens solenergi och kommer att byggas på med nya funktioner efterhand. Vid lanseringen erbjuds följande tjänster. För kunder som väljer leasing av solceller ingår tjänsterna och elavtal för 0 kr i månaden.

Sun Rewards

Elnätet kräver att mängden energi som produceras och förbrukas är i balans varje sekund. Med mer och mer förnybart i energimixen ökar behovet av smarta tjänster som kan balansera elnätet. Med Sun Rewards används ditt solcellsbatteri för att skapa balans i elnätet och du får betalt för att ställa ditt lagringsutrymme till förfogande. Tusentals batterier som samverkar i ett virtuellt kraftverk (VPP) fungerar som en energibank som kan både lägga till och dra bort energi.

Sun Savings

Med Sun Savings styr du om energiflödet i ditt smarta hem så att elen används när den behövs mest och kostar minst. Solceller, batteri och laddbox samspelar för att sänka dina energikostnader och öka användningen av din egen el från solen. Genom att smartladda din bil i Svea Solars app kan du kapa din milkostnad med upp till 50 procent. Det är komplicerade uträkningar bakom, men för dig är matematiken enkel: Mer energi för mindre pengar.

Sun Care

Alla Svea Solars solcellsanläggningar levereras med generösa garantier. Med Sun Care kan du lägga till ytterligare trygghet och service. Välj Sun Care Plus och få produktionsövervakning av dina solceller, där vi säkrar att din anläggning producerar som den ska. Den högsta nivån Sun Care Premium reserveras åt dig som leasar solceller, med full trygghet och garanti under hela tiden du använder din anläggning. Om något inte fungerar åtgärdas det kostnadsfritt.