Så mycket ökade el från solen 2023

Så mycket ökade el från solen 2023

Mer el från förnybara källor och mindre fossilt. 2023 innebar ett riktigt segertåg för solenergi. Här är några intressanta punkter från energiåret 2023.

Elpriset gick ner – men är fortfarande högt

Det är bara i jämförelse med 2022 som 2023 kan ses som ett ”billigt” år. Snittpriset för en kilowattimme på elbörsen NordPool var 56 öre. Det är ungefär samma som 2021, då det talades om ”rekorddyr” el.

Elpris i snitt, kr per kWh:

2023: 0,56

2022: 1,07

2021: 0,59

2020: 0,20

2019: 0,41

Källa: Elbruk.se

Sol ökar överlägset mest

Alla de ”gamla” energislagen minskade sin produktion medan sol och vind ökade, enligt Aktuell Energi, som sammanställt energiåret 2023. Vindkraften ökade med blygsamma 4 procent, medan mängden sol i vår energimix ökade med hela 61 procent! El från solparker och privata solcellsinstallationer står nu för över 3 procent av all el i elnätet. En blygsam andel kanske, men det innebär en tredubbling på tre år.

Statistik över energislag 2023

Mindre el från förbränning

Glädjande för alla som vill se mer förnybar energi är att elproduktionen från förbränning minskade med 14 procent. Inom den här kategorin hittar vi bland annat rena fossilbränslen som kol och olja, men även avfall och pellets.

Solcellsbatterier ökar kraftigt

Svensk Solenergi har nyligen presenterat siffror över hur många som installerat batteri under 2023. Deras siffror visade att det bara under de första nio månaderna beviljades grönt avdrag för 24 000 batterier, jämfört med 14 000 för hela 2022. Nya tjänster som låter dig tjäna på att balansera elnätet är en förklaring.