Så fångar, delar och sparar vi solen 2028

Så fångar, delar och sparar vi solen 2028

Du som installerat solpaneler på ditt tak under de senaste åren är i gott sällskap. Bara på några år har vi som lever med solen som energikälla blivit många gånger fler. Samtidigt utvecklas hela tiden nya sätt att fånga, spara och dela vår närmaste stjärnas outtröttliga energi.

Med tanke på hur fort det gått de senaste åren är det nästan svårt att föreställa sig hur solenergi kommer att ha utvecklats om bara några år till. Vi vågar oss i alla fall på att lista fem trender som kommer att färga solenergimarknaden de närmaste fem åren.

Kul att du hänger med!

1. Elnätet blir delnätet

svea Solar - Klinta Alle Trosa - 2022-4

Du som har solceller på taket kan redan nu dela din förnybara energi med andra, genom att sälja överskottet tillbaka till elnätet. Under de närmaste åren delar vi vår energi på nya sätt som är både personliga, påhittiga och energieffektiva.

Det kan handla om fysiska mikronät där grannar går ihop om att producera och dela solel med varandra, men också om virtuell delning av energi. Redan i dag kan du ha solceller på sommarstugan som betalar av elräkningen i lägenheten. Framöver kommer energidelningen att kunna korsa landsgränser.

– Du kan till exempel ha solceller på taket i soliga Spanien som producerar el som du kan tillgodoräkna på elräkningen när det är mulet i Sverige. Det är inte bara ett sätt att få en lägre elräkning, du tillför också förnybar energi till elnätet på platser där det annars finns en högre andel fossil el än i Sverige, säger Marcus Cordts, produktägare för energimarknad på Svea Solar.

Tips: Teckna vårt elavtal med timpris!

2. Länge leve solpaneler

solceller-pa-tak-diagonalt

Solpaneler är svårslagna när det gäller att leverera el under lång tid och tillverkarna blir bättre och bättre på att utveckla paneler som håller länge. Det betyder också att de ger mer och mer generösa garantier som gynnar dig som fångar solen på taket.

– Ny solcellsteknologi och förbättrade tillverkningsmetoder gör solpaneler mer robusta. Det gör att produktgarantier på 25, 30 och till och med 40 år blir vanligare, säger Alison Wren, produktägare för solceller på Svea Solar.

Som första solenergibolag kunde Svea Solar nyligen införa 40 års effektgaranti på solpanelerna i Pro-segmentet. De Pro-paneler som köps i dag har alltså en garanterad effekt som gäller till 2063, ett ganska hisnande perspektiv.

3. Lagring blir vardag

Huawei_Batteri

Med ett batteri kan du använda mer av energin från dina solpaneler och släta ut priskurvan. Dessutom finns nya möjligheter att tjäna en extra inkomst genom att vara med och balansera elnätet.

Batteriboomen har redan börjat och Under nio månader 2023 såldes nästan 70 procent fler batterier än under hela 2022 i Sverige. I Europa har redan över en miljon hushåll solcellsbatteri. Med ökade behov av att stabilisera elnätet och en snabb utveckling av batteriteknik spås energilagring öka ännu snabbare.

– Det händer mycket inom batteriframställning och vi ser också nya sätt att använda batterier. Du kan såklart spara solenergi från dina paneler, men du som har el till timpris kan också spara genom att köpa el från nätet när det är billigt och använda den lagrade energin när elen är dyr, säger Rebecka Casselbrant, chef för hårdvara och energihantering på Svea Solar

De närmaste åren kommer också dagens litiumjonbatterier att utmanas av tekniker som saltvattenbaserade batterier. En annan spännande utveckling, inte minst för elbilar, är ”torra” batterier som inte har någon vätska i sig och lägre vikt.

4. Sol och landskap i harmoni

Svea Solar - Sjöbo solpark - 2022-5_websize.jpg

Behovet av både närproducerad mat och solenergi är stort, samtidigt finns det inte hur mycket mark som helst. Därför ser vi spännande exempel på solcellsparker där solpaneler samsas med boskap och grödor framöver.

– Hela idén med solenergi är att producera energi på ett hållbart sätt och därför är det såklart viktigt att själva utformningen av solparker också görs på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi ser en framtid där jordbruk och solenergi inte konkurrerar om marken, utan samverkar så att det blir en win-win för båda, säger Pontus Skoog, utvecklingschef för solparker på Svea Solar.

Ett exempel som finns redan i dag är Sparbanken Skånes solpark i Sjöbo. Där betar får mellan rader av solpaneler och håller på så sätt skuggande gräs borta. Fåren får i sin tur skydd mot väder och vind, samtidigt som marken skyddas från att torka ut.

5. Bilen är motorn i huset

3Z1A0055.jpg

Elbilen kommer i framtiden få en helt ny roll, där den inte skjutsar till jobb, träningar och semestermål, utan också transporterar hushållets el.

De kraftfulla batterier som dagens elbilar har gör dem till perfekta energilager som du kan ladda när dina solpaneler producerar, eller när det finns ett överskott av billig el på elnätet. När det är underskott på el – vilket ofta innebär högre priser – kan bilen sedan skicka tillbaka el till hushållet, eller ut på nätet.

Tekniken att använda bilen som batteri kallas Vehicle to Grid eller V2G och det är inte bara det enskilda hushållet som gynnas. När elbilar finns på de flesta uppfarter blir V2G också en viktig del i att balansera framtidens elnät och jämna ut toppar och dalar över dygnet.