Sälja överskottsel från solceller - så gör du!

Date03.12.2023
AuthorSvea Solar

Vad är överskottsel och kan man sälja överskottsel?

När du producerar solel från dina solceller blir elproduktionen och elkonsumtionen sällan exakt samma. Överskottsel är den elen som blir över, alltså elen som du som mikroproducent har producerat men inte använder upp över ett år.

Som tur är kan du sälja överskottsel till elhandelsbolag, som sedan matar ut den på elnätet för andra att använda. Du kan också använda solcellsbatteri för att ta tillvara på överskottsel och använda själv i stället för att köpa, till exempel när det är mörkt eller elpriset är högre.

Skattereduktion för överskottsel från solceller

Du som mikroproducent av solel får dessutom en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som du inte använder själv. Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 100A eller mindre, och på all överskottsel som säljs.

Om du t.ex. producerar 11 000 kWh men endast konsumerar 7 000 kWh ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 4000*0,6 = 2 400 kr.

Beloppet hittar du förifyllt i din nästkommande inkomstdeklaration.

Vad krävs av mig för att sälja överskottsel?

För att kunna sälja överskottsel behöver du som mikroproducent uppfylla vissa krav. Börja med att kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el, efter det behöver du ansluta din produktion till elnätet (detta är kostnadsfritt).

Ditt elbolag hjälper dig med ett produktionsavtal och ett så kallat inmatningsabonnemang (nätavtal), vilket gör att du har möjlighet att mata ut överskottsel på elnätet. När avtalen är på plats är du redo att sälja överskottsel. När du väljer elavtal med timpris från Svea Solar i samband med installation ingår produktionsavtal, så att du kan börja sälja din solel.

Skatteverkets checklista för att få sälja överskottsel som mikroproducent:

  • Du har solceller som producerar el.
  • Du producerar mer el än vad du gör av med.
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Din huvudsäkring på högst 63 A.
  • Din inmatningseffekt på högst 43,5 kW
  • Du är ansluten till ett elnät.
  • Ditt uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Hur vet jag hur mycket överskottsel som har matats ut?

I samband med din installation av solceller är din nätägare skyldig att utan extra kostnad byta din elmätare till en som kan mäta el i båda riktningar, eller uppdatera den du redan har.

Precis som ditt elhandelsbolag som läser av elmätaren för att veta hur mycket el du har köpt så läser bolaget även av hur mycket el du har matat ut. Denna el köper de av dig enligt abonnemangets villkor. Uppgifter om hur mycket som du matat ut på nätet kommer sedan finnas på dina fakturor från elbolaget.

Vad är priset på överskottsel?

I regel utgår elbolag från Nord Pools spotpris i ditt elområde när de bestämmer till vilket pris de är beredda att köpa din överskottsel. Spotpris är det pris elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket förändras varje timme

Priset för överskottsel brukar i regel ligga runt spotpris plus 25-50 öre/kWh (inkl moms) men kan variera mellan elbolag. Flera elbolag premierar mindre producenter och betalar därmed ett högre pris för överskottsel om du har en liten anläggning, för att stötta mikroproducenter och öka intresset bland privatpersoner att producera sin egen el.

Behöver jag betala moms?

Huruvida du behöver betala moms eller inte beror på hur mycket överskottsel du säljer per år. Om du säljer överskottsel för mer än 30 000 kr per år behöver du vara momsregistrerad och betala moms. Ligger du under 30 000 kr behöver du inte betala moms.

Kom igång!

Vill du också bli en mikroproducent? Läs mer om våra solceller eller kontakta oss så bokar vi in ett möte!