Om alla använde solenergi, vad skulle det innebära?

Om alla använde solenergi, vad skulle det innebära?

Uppdaterad 2023-12-26

Att solceller sparar utsläpp av koldioxid genom att förvandla ljus till elektricitet vet de flesta. Men konsekvenserna av det i ett större perspektiv kan vara svåra att se. Om alla använde solenergi, vad skulle det innebära räknat i minskade utsläpp? Det är ett intressant tankeexperiment som vi här vill utmana med.

Globalt producerades ungefär 29,000 TWh elektricitet under 2022. Samma år var utsläppen av koldioxid från fossila bränslen drygt 37 miljarder ton. Av dessa var 14,6 miljarder ton utsläpp från omvandling av kol, gas och olja till elektricitet.

Miljarder ton koldioxid sparas

Skulle man i stället producera fram all världens årliga el med solceller går det att få ner CO2-utsläppen till under 1 miljard ton. Det innebär en gigantisk skillnad på hela 13,6 miljarder ton koldioxid som inte behöver förorena luften eller orsaka global uppvärmning.

Den här siffran och uträkningen inkluderar att fossila bränslen används vid själva produktionen av solpanelerna, som betalar av sin ”energiskuld” på ett par år. I framtiden kommer det däremot bli vanligare att använda förnybar energi även vid framställningen av solceller, då kan siffran gå ner något ytterligare.

Genom nya sätt att återvinna de paneler som en gång producerats kan utsläppen gå ner ännu mer.

Källa: IEA, CO2 Emissions in 2022