Om alla använde solenergi, vad skulle det innebära?

Om alla använde solenergi, vad skulle det innebära? De stora mängderna CO2-utsläpp från energisektorn idag medför drastiska och oåterkalleliga konsekvenser för både klimatet och folkhälsan. Vi har en lång väg att gå för att undvika stora klimathot och det krävs ett radikalt skifte i varje individs synsätt på energiförsörjning för förändring. Alla måste tänka ur ett globalt helhetsperspektiv och här kommer vi med ett exempel på det:

Globalt produceras det årligen fram ungefär 23,000 TWh elektricitet och koldioxid-utsläppen för världens elkonsumtion är ungefär 700 gram per kWh.

I dagsläget, innebär det alltså att drygt 23 miljarder ton koldioxid (CO2) cirkulerar i jordens atmosfär. Det är resultatet av en elproduktion som framställs med hjälp av fossila bränslen, såsom kol och olja.

Skulle man till exempel istället producera fram all världens årliga el med solceller går det att få ner CO2-utsläppen till under 1 miljard ton. Det innebär en gigantisk skillnad på hela 22 miljarder ton koldioxid som inte behöver förorena luften eller orsaka global uppvärmning. Den här siffran och uträkningen inkluderar också att fossila bränslen används vid själva produktionen av solpanelerna. På sikt, dock, kan siffran gå ner till noll. I framtiden kommer man kunna använda sig av förnybar energi också vid framtagningen av solcellerna samt återvinna de paneler som en gång producerats.

Det är glädjande nyheter att fler och fler världen över skaffar solceller och satsar på gröna lösningar - men vi har långt kvar! I FN:s uppföljningsverktyg får du en tydlig översikt på datan över klimatpåverkan inom olika sektorer och kan hålla koll på uppsatta globala mål: https://climateactiontracker.org/